Starovice

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Zdeněk Surýnek, 09.04.2013
Umístění: Starovice, v parku na návsi
Nápis:
1945 – 1975
K 30. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
RUDOU ARMÁDOU
VĚNUJÍ
OBČANÉ STAROVIC

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6207-17923
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Radim Kapavík, 14.11.2021
Umístění: Starovice, zeď farní zahrady
Nápis:
NA PAMÁTKU TĚCH, KTEŘÍ PADLI VE SVĚTOVÉ VÁLCE
ZUM GEDENKEN AN DIE GEFALLENEN DES WELTKRIEGES
1914 - 1918
Bader Bernhard * 16.7.1895 + ..., Dollansky Karl * 16.10.1895 + 18.7.1915, Dollansky Rejnhold * 7.1.1897 + 21.6.1916, Dollansky Mathias * 14.1.1884 + 1916, Dollansky Stephan * 18.12.1887 + 1.11.1914, Dollansky Stephan * 22.5.1897 + 11/1916, Dollansky Jakob * 22.4.1894 + 23.5.1915, Dollanský Konstantin * 7.2.1892 + ..., Dollansky Mathias * 17.11.1890 + 31.10.1918, Fabian Laurenz * 2.9.1879 + 5.7.1915, Jokš Silvester * 30.12.1879 + ..., Kletzander Karl * 19,1.1896 + 1.8.1915, Langer Alois * 14.6.1891 + 21.6.1916, Langer Josef * 9.3.1895 + 24.10.1918, Langer Josef * 9.3.1885 + ..., Link Stephan * 28.1.1900 + 1918, Maschka Robert * 13.5.1882 + 30.8.1914, Maschka Johann * 12.5.1877 + 8.6.1916, Maschka Karl * 23.10.1898 + 12.10.1918, Pfleger Stephan * 4.12.1893 + ..., Pfleger Franz * 7.8.1893 + ..., Pich Rudolf * 18.4.1895 + 6/1916, Schlor Ferdinand * 12.5.1886 + 11.6.1916, Schlor Ferdinand * 12.10.1877 + 5.9.1915, Schlor Ferdinand * 16.4.1894 + 25.5.1915, Schlor Ferdinand * 20.5.1877 + 1916, Schlor Teodor * 27.9.1879 + 10.2.1915, Schlor Johann * 27.7.1895 + 18.7.1915, Schlor Johann * 24.6.1887 + 9.5.1915, Schwarz Jakob * 22.9.1894 + 25.5.1915, Sigl Hubert * 27.10.1895 + 14.8.1915, Sigl Augustin * 15.8.1885 + 1.9.1916, Šik Ferdinand * 7.1.1875 + 19.2.1916, Zumpf Ferdinand * 25.5.1891 + 2.9.1915, Zumpf Wilhelm * 12.10.1892 + 26.5.1915
Starovice (Grob Steurowitz) 2021
Poznámka:

Deska padlým v obci nikdy nebyla, za první republiky jim místní věnovali zvon, o který přišli během druhé světové války.
České obyvatelstvo po roce 1945 samozřejmě nic takového neřešilo.
Jde o soukromou iniciativou rodiny Barákovy.

Historie zvonů:
26.4.1917 byly rekvírovány tři původní zvony, a to sv. Jiří (1836), sv. Martina (1795) a sv. Barbory (1855). Celková hmotnost zvonoviny byla 575 kilogramů, komandatura platila 4 R/U koruny za kilogram. Zůstal jediný zvon, sv. Antonína, klasicistický s reliéfy andílků s nápisem - S. ANTONIUS ORA PRO NOBIS. CLEMENS STECHER IN BRUNN 1794.
V roce 1922 vznikla díky místnímu faráři Dr. Josefu Tolmanovi sbírka na pořízení nových zvonů a 13. dubna 1924 na květnou neděli byly vysvěceny tři nové zvony stejného jména i hmotnosti (vyrobila firma Hillers Vitve und Sohn).
Zvon sv. Martin nesl nápis v němčině, překlad - „Sv. Martine, oroduj za nás. Naším otcům, bratrům synům, kteří zemřeli pro Boha a vlast v létech 1914-1918 na zbožnou památku“
Všechny zvony byly opět zrekvírovány během 2. světové války (10.4.1942),
Po válce se ústním sdělením se do Starovic doneslo, že v Mikulově na dvoře kláštera leží zabavené zvony a mezi nimi je i zvon sv. Antonín. Ten byl 3. března 1946 slavnostně dovezen a poté zavěšen na věž. V roce 2001 byly pořízeny tři nové zvony nákladem 230 000 korun.

Informace ke jménům (zdroje: VUA Praha, Kramerius, Farní kronika Starovice)
příjmení jméno dat. narození dat. úmrtí místo jednotka poznámka
Bader Bernhardt 25.05.1918 LstIR 39 Ferdinand, 1871
Dolanský Karel 18.07.1915 Wilkolaz, Lublin, Rusko IR 99
Dolanský Reinhold 21.06.1916 Gruziatyn, Kolki, Volyň IR 99
Dollanský Mathias 1916 Lublin, Rusko ???
Dollanský Stephan 01.11.1914 Libniczek, Rusko LIR 18
Dollanský Jakob 23.05.1915 Kujawy, Rusko IR 99
Dollanský Stephan 1.-15.11.1916 Siemka Raznieci IR 99
Dollanský Konstantin prohlášen za mrtva IR 99
Dollanský Matěj ?.?.1890 31.10.1918 Trnava, Slovensko PB 5 v kronice není
Fabian Laurenz 05.07.1915 Mazanów, Lublin, Rusko IR 99
Jokš Silvestr prohlášen za mrtva LIR 4
Kletzander Karel 01.08.1915 Świdnik Duży, Lublin, Rusko IR 99
Langer Alois 21.06.1916 Gruziatyn, Kolki, Volyň IR 99
Langer Josef 24.10.1918 Liamon(?), Beluno, Itálie IR 99
Langer Josef prohlášen za mrtva (08/1917) italské bojiště LstIR 1
Link Stephan 28.01.1900
Maschka Robert 30.08.1914 Stary Zamość, Cholm, Rusko IR 99
Maschka Johan 08.06.1916 Kolki, Wolyň IR 99
Mashcka Karel ?.?.1898 12.10.1918 Francie FJB 25 v kronice není
Pfleger Stephan prohlášen za mrtva IR 99
Pfleger František
Pich Rudolf 06/1916 ruské bojiště LIR 24
Schlor Ferdinand 30.08.1914 Stary Zamość, Cholm, Rusko IR 99 František!
Schlor Theodor 10.02.1915 Slawsko, Mukačevo, Uhry ??? ve skutečnosti to už je Halič; jednotky by pak mohla být FJB 32
Schlor Johan 09.05.1915 Radgoszcz, Dąbrowa, Halič IR 99
Schlor Ferdinand 25.05.1915 Kopiec, Kujawy, Radom, Rusko IR 99
Schlor Johan 18.07.1915 Wilkolaz, Lublin, Rusko IR 99
Schlor Ferdinand 05.09.1915 Grymjacze, Volyň, Rusko IR 99
Schlor Ferdinand 11.06.1916 Olesza, Bučač, Halič IR 3
Schwarz Jakob 25.05.1915 Kopiec, Kujawy, Radom, Rusko IR 99
Sígl Hubert 14.08.1915 Komarówka Podlaska, Lublin, Rusko IR 99
Sígl Augustin 01.09.1916 IR 3 Siege
Šik Ferdinand 19.02.1916 LstIR 25 Schick
Zumpf Ferdinand 02.09.1915 Odsohminsk(?), Minusinská dráha, Rusko IR 99 v zajetí
Zumpf Wilhelm 26.05.1915 FJB 17

Další zjišténé údaje:
Bader Bernhard: *16.7.1895 Groß Steurowitz (Starovice), č. p. 62. EinjFreiw., k. k. LIR. Nr. 24, 1. ErsKomp. +27.9.1915 ResSpit. Nr. 16, Wien XIII, infarkt. Pohřben Zentralfriedhof, odd. 10, ř. 3, č. 7.
Dollansky Karl: *16.10.1895 Groß Steurowitz (Starovice), č. p. 146. Otec Josef Dollansky, matka Maria, roz. rovněž Dollansky. Svobodný, rolník. LstInft., IR. Nr. 99, 20. Komp. +18.7.1915 Wilkołaz, gub. Lublin, Ruské Polsko, střelen do břicha. 19.7.1915 na bojišti pohřben.
Dollansky Reinhold: *7.1.1897 Groß Steurowitz (Starovice), č. p. 137 (139?). Otec Augustin, matka Rosina. Svobodný. LstInft., IR. Nr. 99, 8. Komp. 21.6.1916 nalezen na bojišti u Gruziatyn, Volyň (dnes Hruzyatyn, Ukrajina). Téhož dne na místě pohřben.
Dollansky Mathias: *14.1.1884 Groß Steurowitz (Starovice), č. p. 128. Otec Wenzel Dollansky, matka Anna, roz. Schlor. Inft., k. k. LIR. Nr. 24, 2. Komp. +21.7.1916, místo neuvedeno, Tyfus.
Dollansky Stephan: *18.1.1887 Groß Steurowitz (Starovice), č. p. 20, do rodiny vinaře Johanna a Kathariny Dollansky. Oberleutenant, k. k. LIR. Nr. 18, MGA III. +1.11.1914 Libniczek (?), padl. Tamtéž pohřben.
Dollansky Stephan: *22.5.1897 Groß Steurowitz (Starovice), č. p. 154. Otec Johann Dollansky, matka Francizska, roz. Kletzander. +11.1916.
Dollansky Jakob: *22.4.1894 Groß Steurowitz (Starovice), č. p. 128. Otec Wenzel Dollansky, matka Anna, roz. Schlor. Svobodný, rolník. Inft., IR. Nr. 99, 14. Komp. +23.5.1915 Kujawy, Ruské Polsko, následek střelného zranění. 24.5.1915 pohřben Hegerhaus (hájovna) Kujawy. Pravděpodobně, dle rodičů a bydliště, bratr padlého Dollanského Mathiase *1884.
Dollansky Konstantin: *7.2.1892 Groß Steurowitz (Starovice), č. p. 250 v rodině domkaře. Otec Mathias Dollansky, matka Maria, roz. Korn. Svobodný. Inft., IR. Nr. 99. Od 4.11.1914 nezvěstný z bojů proti Rusku.
Dollansky Mathias: Dollansky Mathias: *17.11.1890 Groß Steurowitz (Starovice), č. p. 135, do rodiny vinaře. Otec Mathias Dollansky, matka Marie, za svobodna rovněž Dollansky. Příslušný tamtéž. Svobodný. Fähnrich, SappBaon Nr. 5. +31.10.1918 ResSpit. Nagyszombat, Uhry (dnes Trnava, Slovensko), válečný invalida, tbc. 2.11.1918 pohřben na vojenském hřbitově Trnava. Exhumován, 6.5.1919 pozůstatky převzaty na nádraží Auspitz (Hustopeče) dr. Hawrankem, převezeny do Starovic. 7.5.1919 zde, administrátorem Martinem Ondrůškem, pohřbeny. Zpráva o pohřbu byla 10.5.1919 a 6.7.1919 odeslána do vojenské nemocnice v Trnavě.
Fabian Laurenz: *2.9.1879 Groß Steurowitz (Starovice), č. p. 43. Otec Laurenz Fabian, matka Josefa, roz. Greger. Ženatý, nádeník. LstInft., IR. Nr. 99, 10. Komp. +5.7.1915 Mazanów, Ruské Polsko, padl. Téhož dne na místě pohřben. Psán též Lorenz.
Joksch Silvester: *30.12.1879, dle VÚA Groß Steurowitz, v matrice Starovic však nenalezen. Inft., k. k. LIR. Nr. 4. Nezvěstný, 1919 prohlášen za mrtvého.
Kletzander Karl: 19.1.1896 Groß Steurowitz (Starovice), č. p. 133, rodině domkaře. Otec Franz a matka Maria. Svobodný, rolník. LstInft., IR. Nr. 99, 13. Komp. +1.8.1915 Świdnik Duży, gub. Lublin, Ruské Polsko, padl. Tamtéž 3.8.1915 pohřben.
Langer Alois: *14.6.1891 Groß Steurowitz (Starovice), č. p. 144, v rodině vinaře. Otec Josef Langer, matka Agnes, roz. Schlor. Svobodný, úředník. Gefr., IR. Nr. 99, 9. Komp. +21.6.1916 Gruziatyn, Volyň (dnes Hruzyatyn, Ukrajina), následky střelného zranění. 22.6.1916 tamtéž pohřben.
Langer Josef: *9.3.1895 Groß Steurowitz (Starovice), č. p. 52, v rodině domkaře. Otec Johann Langer, matka Theresia, roz. Siegel. Svobodný. ResInft., IR. Nr. 99. +24.10.1918 ResSpit Nr. 1309, polní pošta 318 Laman, prov. Belluno, Itálie, zápal plic. Téhož dne na místě pohřben, hrob č. 55.
Langer Josef: *9.3.1885 Groß Steurowitz (Starovice), č. p. 4, v rodině domkaře. Otec Jakob Langer, matka Viktorie, roz. Bayer. Nezvěstný z italského bojiště.
Link Stefan: *28.1.1900 Groß Steurowitz (Starovice), č. p. 159. Otec Andreas Link, matka Anna, roz. Schlor. +1918.
Maschka Robert: *13.5.1882 Groß Steurowitz (Starovice), č. p. 202, v rodině domkaře. Otec Laurenz Maschka, matka Johanna, roz. Prošek. Ženatý, rolník. ErsResInft., IR. Nr. 99, 16. Komp. +30.8.1914 Stary Zamość, gub. Cholm, Ruské Polsko, padl. 1.9.1914 na místě pohřben.
Maschka Johann: *12.5.1877 Groß Steurowitz (Starovice), č. p. 202, v rodině domkaře. Otec Laurenz Maschka, matka Johanna, roz. Prošek. LstInft., IR. Nr. 99. +8.6.1916 Kolki, Volyň, následkem střelného zranění. Pohřben téhož dne v ústupových bojích příslušníky k. k. LIR. Nr. 34. Pravděpodobně, dle rodičů a bydliště, bratr padlého Roberta Maschky.
Maschka Karl: *23.10.1898 Groß Steurowitz (Starovice), č. p. 89. Otec Jakob Maschka, matka Johanna, roz. Kletzander. LstKorp., FJB. Nr. 25. +18.10.1918 Beaumont, dep. Meuse, Francie, padl. Pro ústup zůstal k pohřbení nepříteli.
Pfleger Stephan: *4.12.1893 Groß Steurowitz (Starovice), č. p. 66. Otec Franz, matka Elisabet. Skladník. Inft., IR. Nr. 99. Od 4.11.1914 nezvěstný z bojů proti Rusku. Od 31.12.1919 prohlášen za mrtvého.
Pfleger Franz: *7.8.1893 Groß Steurowitz (Starovice), č. p. 54. Další nezjištěno.
Pich Rudolf: *18.4.1895 Groß Steurowitz (Starovice), č. p. 103. Otec Mathaeus Pich, matka Theresia, roz. Schwarz. Svobodný. Inft., k. k. LIR. Nr. 24. Od 5.1916 nezvěstný z bojů proti Rusku. Od 31.12.1919 veden jako mrtvý.
Schlor Ferdinand: *21.5.1886 Groß Steurowitz (Starovice), č. p. 168, v rodině domkaře. Otec Heinrich Schlor, matka Katharina, roz. Bader. LstInft., IR. Nr. 3, 18. FeldKomp. +11.6.1916 Olesza, okr. Buczacz, Halič, střelná rána hlavy. Téhož dne na místě pohřben.
Schlor Ferdinand: *12.10.1877 Groß Steurowitz (Starovice), č. p. 245. Otec Ferdinand Schlor, matka Maria Anna. Ženatý, dělník. LstInft., IR. Nr. 99, 7. Komp. +5.9.1915 Grymjatsche, Volyň, střelné zranění. 6.9.1915 pohřben.
Schlor Ferdinand: *16.4.1894 Groß Steurowitz (Starovice), č. p. 219. Svobodný, železničář. Inft., IR. Nr. 99, 5. Komp. +25.5.1915 Kopiec Kujawy, Ruské Polsko, střelné zranění. Pro ústup nepohřben vlastními jednotkami.
Schlor Ferdinand: *20.5.1877 Groß Steurowitz (Starovice), č. p. 32, v rodině vinaře. Otec Ferdinand Schlor, matka Agnes, roz. Dollansky. Nezvěstný. Od 31.12.1919 veden jako mrtvý.
Schlor Theodor: *27.9.1879 Groß Steurowitz (Starovice), č. p. 200, v rodině domkaře. Otec Theodor Schlor, matka Thekla, roz. rovněž Schlor. +10.2.1915
Schlor Johann: *27.7.1895 Groß Steurowitz (Starovice), č. p. 231. Otec Johann Schlor, matka Marghareta, roz. Schwarz. Svobodný, rolník. LstInft., IR. Nr. 99, 20. Komp. +18.7.1915 Wilkołaz, gub. Lublin, Ruské Polsko, následky zranění. 19.7.1915 Tamtéž pohřben.
Schlor Johann: *24.6.1887 Groß Steurowitz (Starovice), č. p. 255, v rodině domkaře. Otec Stefan Schlor, matka Agnes, roz. Pfleger. Svobodný, železniční zaměstnanec. Gefr., titl.Korp., IR. Nr. 99, 10. Komp. +9.5.1915 Radgoszcz, okr. Dąbrow, Halič, padl.11.5.1915 tamtéž pohřben.
Schwarz Jakob: *22.9.1894 Groß Steurowitz (Starovice), č. p. 76. Otec Anton Schwarz, matka Theresia, roz. Hönig. Svobodný, pomocný dělník. LstInft., IR. Nr. 99, 6. Komp. +25.5.1915 Kopiec Kujawy, Ruské Polsko, střelné zranění. Pro ústup nepohřben vlastními jednotkami.
Sigl Hubert: *27.10.1895 Groß Steurowitz (Starovice), č. p. 93. Svobodný. LstInft., IR. Nr. 99, 3. Komp. +14.8.1915 Komarówka, gub. Lublin, Ruské Polsko, následky zranění. 15.8.1915 tamtéž na bojišti pohřben. Příjmení je též psáno Siegel, Siegl.
Sigl Augustin: *15.10.1885 Groß Steurowitz (Starovice), č. p. 193, v rodině domkaře. Otec Franz Sigl, matka Eleonora, roz. rovněž Sigl. Ženatý, rolník. LstInft., IR. Nr. 3, 6. Komp. +1.9.1916 Meierhof Krasne, asi 35 km východně od Skomorochy, okr. Tarnopol, Halič, střelná rána do břicha. 2.9.1916 pohřben u Meierhof Krasne.
Schick Ferdinand: *7.1.1875 dle VÚA Starovice, v matrice však nenalezen. Příslušný Groß Steurowitz (Starovice). Korp., k. k. LIR. Nr. 25, 2. Komp. +19.2.1916 Marcottini, Itálie, padl. Téhož dne na místě pohřben.
Zumpf Ferdinand: *25.5.1891 Groß Steurowitz (Starovice), č. p. 139, do rodiny koláře. Otec Ferdinand Zumpf, matka Johanna, roz. Langer. Svobodný, hudebník. Gefr., tit. Korp., IR. Nr. 99, 14. Komp. +2.9.1915 stanice minusinské trati Ačinsk, Rusko, zápal plic. Téhož dne na stanici pohřben.
Zumpf Wilhelm: *12.10.1892 Groß Steurowitz (Starovice), č. p. 139, do rodiny koláře. Otec Ferdinand Zumpf, matka Johanna, roz. Langer. Jäg., FJB. Nr. 17, 4. Komp. +26.5.1915. Dle rodičú a bydliště byl bratrem padlého Ferdinanda Zumpfa.
(zdroj: VÚA, VHÚ, https://www.mza.cz/actapublica )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6207-56385
Pomník přidal: Radim Kapavík
Doplnění informací: Arno Glaser, Vilém Barák
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Hrob Mathias Dollansky - místo je zrušené

Autor: Vilém Barák, 17.11.2021
Umístění: Starovice, hřbitov
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Dollansky Mathias: *17.11.1890 Groß Steurowitz, č. p. 135, do rodiny vinaře. Otec Mathias Dollansky, matka Marie, za svobodna rovněž Dollansky. Příslušný tamtéž. Svobodný. Fähnrich, SappBaon Nr. 5. +31.10.1918 ResSpit. Nagyszombat, Uhry (dnes Trnava, Slovensko), válečný invalida, tbc. 2.11.1918 pohřben na vojenském hřbitově Trnava. Exhumován, 6.5.1919 pozůstatky převzaty na nádraží Auspitz (Hustopeče) dr. Hawrankem, převezeny do Starovic. 7.5.1919 zde, administrátorem Martinem Ondrůškem, pohřbeny. Zpráva o pohřbu byla 10.5.1919 a 6.7.1919 odeslána do vojenské nemocnice v Trnavě. Dle sdělení p. Viléma Baráka se na hřbitově nachází pouze 3 původní hroby, ani jeden však nepatří M. Dollanskému.
(zdroj: https://www.mza.cz/actapublica)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Raimund Dollansky - místo je zrušené

Autor: Vilém Barák, 17.11.2021
Umístění: Starovice, hřbitov
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Dollansky Raimund: *08.12.1891 Groß Steurowitz, bydliště tamtéž, č. p. 124. Otec Johann Dollansky, matka Agnes, rozená rovněž Dollansky. Svobodný. Inft., k. k. Landsturminfanterie Regiment Nr. 24, Znaim (Znojmo), momentálně mimo aktivní službu. +17.08.1918 Groß Steurowitz, aktinomykóza. 18.08.1918 na zdejším hřbitově pohřben.
Dle sdělení p. Viléma Baráka se na hřbitově nachází pouze 3 původní hroby, ani jeden však nepatří R. Dollanskému.
(zdroj: https://www.mza.cz/actapublica)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Heinrich Langer - místo je zrušené

Autor: Vilém Barák, 17.11.2021
Umístění: Starovice, hřbitov
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Langer Heinrich: *11.07.1891 Groß Steurowitz, č. p. 12, do rodiny vinaře. Otec Mathaus Langer, matka Jenovefa (psána i Genoveva), rozená Siegl. Bydlištěm tamtéž, č. p. 12. Učitel, svobodný. ResLt., k. k. SchR. Nr. 14. +03.11.1918 Groß Steurowitz, pneumonie. 05.11.1918 na zdejším hřbitově pohřben. Dle sdělení p. Viléma Baráka se na hřbitově nachází pouze 3 původní hroby, ani jeden však nepatří H. Langerovi.
(zdroj: https://www.mza.cz/actapublica)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Ottmar Dollansky - místo je zrušené

Autor: Vilém Barák, 17.11.2021
Umístění: Starovice, hřbitov
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Dollansky Ottmar: *12.6.1902 Groß Steurowitz (Starovice), č. p. 20, v rodině zemědělce vinaře Johanna Dollanského a Kathariny, roz. Fitzka. Pokřtěný 15.6.1902. 16.11.1925 se, jako vojín v záloze Jezdeckého pluku č. 6 v Brně a pracující v hospodářství rodičů, oženil s dcerou obchodníka ze Starovic Augustou Aschmann (*28.9.1905 ve Starovicích). + jako příslušník Volkssturmu 17.4.1945 Ziegelbrunn. Pohřben Starovice. Podle dat rodičů a domu narození, byl bratrem Dollanského Stephana, nadporučíka padlého v 1. světové válce. Na hřbitově zachovány pouze 3 původní hroby, dle informace (a foto) od p. V. Baráka ani jeden není O. Dollanského.
Volksbund.de uvádí jméno Othmar, *12.4.1902 a +05.1945.
(zdroj: https://www.mza.cz/actapublica/matrika )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser