Ružomberok

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 08.06.2013
Umístění: Ružomberok, Ludrovská dolina, pri turistickom smerovníku 30 minút od obce Ludrová po červenej turistickej značke
Nápis:
NA VEČNÚ PAMÄŤ

CHRABRÝM HRDINOM KTORÍ V TOMTO
PRIESTORE - V SEPTEMBRI - OKTÓBRI 1944
V HRDINSKOM BOJI PROTI FAŠISTICKÝM
OKUPANTOM POLOŽILI SVOJE ŽIVOTY
ZA KRAJŠIU BUDÚCNOSŤ NÁŠHO NÁRODA
Poznámka:

Vchod do Ludrovskej doliny patril do obranného úseku VI. taktickej skupiny 1. čs. armády na Slovensku.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°1'28'' E19°19'46''
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná tabuľa Vladimír Pavel Čobrda

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2012
Umístění: Ružomberok, A, Bernoláka 11, evanjelická fara
Nápis:
V TEJTO BUDOVE SÍDLIL V R. 1930 – 1931
BISKUPSKÝ ÚRAD VÝCHODNÉHO DIŠTRIKTU
EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA.
AKO BISKUP V ŇOM PÔSOBIL
VLADIMÍR PAVEL ČOBRDA,
OSOBNOSŤ SLOVENSKÉHO NÁRODA
I EV. CIRKVI, NA ČELE KTOREJ STÁL OD R. 1934
AKO JEJ GENERÁLNY BISKUP.

POČAS JEHO SLUŽBY FARÁRA
RUŽOMBERSKÉHO ZBORU, 1920 – 1931,
BOL V RUŽOMBERKU POSTAVENÝ
KOMPLEX EVANJELICKEJ FARY, ŠKOLY A KOSTOLA.

V R. 2007 S VĎAKOU EV. CIRKEVNÝ ZBOR
Poznámka:

Vladimír Pavel Čobrda (20.7.1880 Smrečany – 2.9.1967 Smrečany) evanjelický kňaz a biskup. Študoval na gymnáziách v B. Bystrici a Sarvaši, kde sa zoznámil s M. R. Štefánikom. V roku 1901 ho z gymnázia vylúčili pre panslavizmus. Bol jeden zo signatárov Martinskej deklarácie 30.10.1918. Bol spoluautor pastierskeho listu z mája 1942, ktorým slovenskí evanjelici odsúdili režim Slovenského štátu a perzekúcie Židov. Za svoje postoje a ilegálnu činnosť v odboji bol od októbra do decembra1944 väznený. Ako 82 ročného komunistický režim uväznil a tri mesiace strávil vo vyšetrovacej väzbe obvinený z vedenia vykonštruovanej skupiny ev. kňazov, ktorá údajne vykonávala protištátnu činnosť. Odsúdený bol na 15 mesiacov, po odvolaní bol prepustený. Vyznamenanie: Čsl. vojnový kríž 1939, Rad T. G. Masaryka II. triedy (in memoriam)
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2012
Umístění: Ružomberok, Bystrická cesta 14, na budove Základnej školy Dvončova
Nápis:

MOTTO:
„MOR HO“

V TEJTO BUDOVE POČAS
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO
POVSTANIA V R. 1944 ZASADAL
REVOLUČNÝ OKRESNÝ A MIESTNY
NÁRODNÝ VÝBOR V RUŽOMBERKU

MO – SPB

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam SNP

Autor: Kamil Pánik, 11.10.2007
Umístění: Ružomberok, J. Kačku, parčík na nábreží vedľa Váhu, vpravo od železničnej stanice
Nápis:
ČESŤ A SLÁVA HRDINOM
ŽELEZNIČIAROM PADLÝM
ZA SLOBODU OTČINY
V BOJOCH SNP PROTI
FAŠIZMU NA ÚSEKU
RUŽOMBEROK KORYTNICA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Ján Vojtaššák

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2012
Umístění: Ružomberok, Námestie A. Hlinku, južná časť námestia
Nápis:
MSGR.
JÁN
VOJTAŠŠÁK
BISKUP SPIŠSKÝ

ŠTUDOVAL V RUŽOMBERKU
S OTCOM NÁRODA
ODDANÝM PRIATEĽOM
MSGR. ANDREJOM HLINKOM
ZALOŽIL V NAŠOM MESTE
TLAČIAREŇ LEV
ZBAVENÝ SLOBODY
STAL SA MUČENÍKOM
CIRKVI A NÁRODA
POVZNIESOL SLOVENSKO
SPIŠSKÉ BISKUPSTVO
A MESTO RUŽOMBEROK

3. JÚLA 1993
MO MATICE SLOVENSKEJ
MESTO A FARSKÝ ÚRAD

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Slobody slovenského národa

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2012
Umístění: Ružomberok, Námestie Slobody, na námestí
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Pomník Slobody slovenského národa bol odhalený 28.10.1928 na 10. výročie konca I. svetovej vojny a vzniku ČSR. Autorom sôch je sochár Ladislav Majerský, autorom architektonického riešenia je Vincent Malý. Súsošie bolo postavené na mieste posledných obetí I. svetovej vojny v Ružomberku, ktorými boli príslušníci novovzniknutej národnej gardy (Viktor Bystričan a Jakub Joudal). V strednej časti pomníka je súsošie ruského a talianskeho legionára v uniforme.
(zdroj: http://monuments-remembrance.eu/sk/panstwa/slowacja-5/286-serfdom-resistance-victory-2 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 51099800001
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Janček

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2012
Umístění: Ružomberok, Pod cintorínom
Nápis:
JÁN JANČEK
*13.II.1881 +4.X.1933

SVOJMU ZASLÚŽILÉMU SYNOVI VENUJE
MESTO RUŽOMBEROK

sign. KVIETOK
Poznámka:

Ján Janček (2.2.1881 Ružomberok – 4.10.1933 Bratislava, poch. v Ružomberku) politik, podnikateľ. V marci 1915 ako dôstojník rakúsko-uhorskej armády prešiel na ruskú stranu, v zajateckých táboroch v Samarkande a Taškente rozvíjal národnouvedomovaciu prácu. Od roku 1916 organizátor čsl. légií v Rusku. Člen delegácie, ktorú v marci 1917 prijal minister zahraničných vecí Miľukov, na zjazde légií v Kyjeve zvolený za člena odbočky Čsl. národnej rady v Rusku. Koncom roku 1917 vyslaný so Z. Fierlingerom do USA, aby tam pomáhal rozvíjať čsl. národnooslobodzovacie hnutie a stmeliť slov. krajanské organizácie. Tajomník Slovenskej ligy, člen odbočky Čsl. nár. rady v USA, signatár Pittsburskej dohody. Vyznamenaný Čsl. medailou a medailou Za víťazstvo.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Vojtech Donner

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2012
Umístění: Ružomberok, Pod cintorínom, cintorín
Nápis:
VOJTECH
DONNER
*26.4.1901
+8.11.1946

VÝZNAMNÝ
RUŽOMBERSKÝ
ARCHITEKT
A PROJEKTANT
Poznámka:

Vojtech Donner (26.4.1901 Ružomberok – 8.11.1945 Štrbské pleso, poch. V Ružomberku) architekt. Počas 2. svetovej vojny bol deportovaný do nemeckého koncentračného tábora, po jej skončení sa vrátil s podlomeným zdravím a predčasne zomrel. Patril k významným židovským architektom.
(zdroj: Wikipédia)
Podľa textu na náhrobníku V. Donner zomrel v roku 1946, podľa Wikipédie a ďalších prameňov to bolo v roku 1945.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ladislav Hanus

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2012
Umístění: Ružomberok, Pod cintorínom, cintorín
Nápis:
TU SPOČÍVA V KRISTU PÁNU
NAJDÔSTOJNEJŠÍ PÁN
MONS. PROF. PH. DR. TH. DR.
LADISLAV HANUS
*1907 +1994
PÁPEŽSKÝ PRELÁT – APOŠTOLSKÝ PROTONOTÁR
A ČESTNÝ DOKTOR UNIVERZITY KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE A ČLEN SPOLKU
SLOVENSKÝCH SPISIVATEĽOV
Poznámka:

Prof. Ph.Dr. Ladislav Hanus, DrCs. h.c. (26.2.1907 Liptovský Mikuláš – 7.3.1994 Ružomberok) rímskokatolícky kňaz, historik umenia a filozof. V rokoch 1951-52 sa skrýval pred štátnou bezpečnosťou (Liptov, Žilina, Kysuce). Na jeseň 1952 bol chytený, tvrdo vypočúvaný a na základe vykonštruovaných a nepravdivých obvinení, vedených proti katolíckej cirkvi, odsúdený na 16 rokov väzenia za údajnú velezradu. Vo väzení bol fyzicky a psychicky týraný. Na slobodu bol prepustený na podmienku v roku 1965.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Viktor Bystričan a Jakub Joudal

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2012
Umístění: Ružomberok, Pod cintorínom, cintorín
Nápis:
TU SPOČÍVAJÚ V KRISTU PÁNU
SLOVENSKÍ NÁRODNÍ GARDISTI

VIKTOR BYSTRIČAN
*22.XII.1899 +1.XII.1918
JAKUB JOUDA
*20.V.1898 +1.XII.1918

PADLI V OBRANE SLOVENČINY
ZASTRELENÍM. POMNÍK POSTA-
VIL ZO ZBIEROK, ODBOR ŽIVENY.
11.XI.1928
Poznámka:

Viktora Bystričana a Jakuba Joudala zastrelil na dnešnom námestí Slobody počas národnostnej roztržky nadporučík Pavol Korvín. Boli to posledné obete prvej svetovej vojny v Ružomberku.
(zdroj: Monografia mesta Ružomberok. Martin, 2009)
Na náhrobníku je priezvisko Jouda, ostatné zdroje majú Joudal.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás