Čebovce

Pamätná tabuľa Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 19.08.2021
Umístění: Čebovce, kostol, vľavo od vchodu
Nápis:
AZ I. ÉS II. VILÁGHÁBORÚBAN ELHÚNYT
CSÁBI LAKOSOK EMLÉKÉRE

BALGA JÁNOS, BALGA JÓZSEF, BALGA JÓZSEF, BALGA ISTVÁN, BALGA MIHÁLY, GYÖRGY JÓZSEF, GYÖRGY IMRE, GYÖRGY PÁL

BALGA JÁNOS, BALGA LAJOS, BALGA LÁSZLÓ

BALGA LÁSZLÓ, BENEDEK IMRE, CIBULYA JÓZSEF, HEGEDŰS LÁSZLÓ, HÚSTYAVA ISTVÁN, MAKÓ PÁL, MARKO ZOLTÁN, MIKA MIKLÓS, SIMÁK JÓZSEF, SZABÓ PÁL, ZATYKO GYÖRGY, ZATYKO IMRE

1992.9.13-ÁN

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník vojakom Červenej armády

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 27.11.2017
Umístění: Čebovce, Szedera Fabiana, stred obce, pri autobusovej zastávke neďaleko potravín COOP Jednota, křižovatka ulíc Szedera Fabiana a Školskej
Nápis:
Dňa 28.XII.1944
vojská Sovietskej armády oslobodili Čebovce.
V bojoch padlo 18 sovietskych vojakov.
Večná vďaka osloboditeľom!
1944.XII.28-án
szabadították fel Csáb községet
a Szovjet hadserek katonái.
A harcokban 18 szovjet katona esett el.
Örök dicsőség a felszabadítoknak!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.