Bohuňovice

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Roman Ujfaluši, 19.06.2008
Umístění: Bohuňovice, 6. května, před restaurací „U borovice“, u vlakového přejezdu
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
HRDINŮM SOVĚTSKÉ ZEMĚ.

ВЕЧНУЮ ПАМЯТЬ
ГЕРОЯМ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

NAŠE OBEC
BYLA OSVOBOZENA
6.5.1945

НАША ДЕРЕВНЯ
БЫЛА ОСВОБОЖДЕННА
6 МАЯ 1945 Г.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7107-21801
Souřadnice: N49°39'38.42'' E17°16'54.16''
Pomník přidal: Roman Ujfaluši

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Roman Ujfaluši, 19.06.2008
Umístění: Bohuňovice, Loděnická, na kapličce u kina
Nápis:
K UCTĚNÍ PAMÁTKY
PADLÝCH SPOLUOBČANŮ
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
KRETEK FR. † 28.10.1914, NEPLECH JOS. † 15.12.1914, BENÝŠEK JAN † 13.8.1915, VENSKÝ FR. † 7.9.1915, OPLETÁL FR. † 12.6.1916, KAMARÁD FR. † 3.7.1916, ŠPRUČEK JOS. †28.2.1917, BENEŠ STAN. † 7.8.1917, PUDA ANT. † 22.10.1917, KONEČNÝ DOM. † 14.10.1918, BĚHÁL FR. † 15.10.1918, VESELSKÝ JAR. † 30.5.1919

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7107-41589
Souřadnice: N49°39'33.31'' E17°16'31.78''
Pomník přidal: Roman Ujfaluši

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Pavlína Koncošová, 03.01.2021
Umístění: Bohuňovice, Trusovická
Nápis:
1918 - 1928
PADLÝM OBČANŮM VĚNUJE
RODNÁ OBEC
1914. - 1918.
CABÁK ALFONS +1916. PROKEŠ JOS. +1919.
HOLOUBEK JOS. "1914. SPÁČIL JAN "1917.
HRADIL JOS. "1916. SPÁČIL JOS. "1916.
JAHN ANTONÍN "1915. ŠVESTKA JOS. "1917.
JAHN RUDOLF "1917. TUŠKA BEDŘICH "1917.
LOUTOCKÝ FRANT. "1914. VÍTEK JAN 1917.
MORKES JAN "1915. ZVĚŘ ANTONÍN "1915.
ZEMŘELÍ
DOSTÁL FRANT. +1920. VYCHODIL ALOIS +1919.
SIGMUND FRANT. "1916. VYCHODIL FLORIÁN 1917.
SIGMUND PETR "1919. WOLF FRANT. "1920.
1938 OBĚTEM OKUPACE 1945
CABÁK JAN +18.3.1943 V OSVĚNČINĚ
ŽIŽKA JAROSLAV +8.8.1941 OSVĚNČINĚ
ŠIŠKOVÁ TEREZIE +PŘI VÁL. OPERACÍCH V TRUSOVICÍCH
ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7107-7360
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Pavlína Koncošová, 03.01.2021
Umístění: Bohuňovice, U Nádraží, hřbitov, vzadu uprostřed
Nápis:
VĚNOVÁNO PAMÁTCE DRAHÝCH VOJÍNŮ
KTERÉ VŠEMOHOUCÍ
R 1914 - 1919
V OBRANĚ VLASTI POVOLAL.
K Tobě Pane, Máti Boží
za ně ruce zvedáme
kéž se s nimi v nebes vlasti
všichni šťastně shledáme.
BOHUŇOVICE
FRANTIŠEK DVORSKÝ
METODĚJ MLČOCH
FRANTIŠEK OPLETAL
Na následky vál. útrap zemřeli
JOSEF FIALA
Nezvěstný zůstal
VINCENC FIALA
MORAVSKÁ LODĚNICE
FRANTIŠEK BĚHAL +5./1.1917
STANISLAV BENEŠ +7./8.1917
JAN BENÝŠEK +13./8.1915
FRANTIŠEK KAMARÁD +3./7.1916
DOMINIK KONEČNÝ +14./ 1918
JOSEF NEPLECH +15./ 1914
JOSEF ŠPRUČEK +18./2.1917
JAROSLAV VESELSKÝ +30./5.1919
ANTONÍN PUDA +22./10.1917
FRANTIŠEK VESELSKÝ
FRANTIŠEK OPLETAL
FRANTIŠEK KRETEK
ROKU 1919 NA ROZŠÍŘENÉM HŘBITOVĚ
VE SVÁTEK VŠECH SVATÝCH
BYL POSVĚCEN KŘÍŽ NA PAMÁTKU ZA PADLÉ
V 1. SVĚTOVÉ VÁLCE (1914 - 1918).
KŘÍŽ DAL POSTAVIT ROLNÍK JAN. BĚHAL
Z MORAVSKÉ LODĚNICE NA PAMÁTKU
SVÉHO PADLÉHO SYNA. RODINY DALŠÍCH
PADLÝCH VOJÁKŮ DALY POŘÍDIT NA DESKY
JMÉNA SVÝCH PADLÝCH. TAKÉ PŘISPĚLY
NA TENTO ÚČEL MENŠÍM OBNOSEM.
Renovace tohoto památníku byla provedena
v roce 2008 na náklady obce Bohuňovice.
BOHUŇOVICE
JOSEF ČTVRTLÍK +23./10.1915.
JAN FIALA +23./10.1914.
JOSEF KULAJTA +23./8.1916.
FRANT. LAKUA +17./10.1918.
HLUSOVICE
ANTONÍN DOLEŽEL +17./3.1916.
JAN TEGL +4./5.1915.
JGNÁC ZAHRADA +7./6.1915.
TRUSOVICE
ALFONS CABÁK +14./1.1916.
RUDOLF JAHN +27./3.1917.
FRANT. LOUTOCKÝ +23./10.1914.
JOSEF SPÁČIL +18./2.1916
JOSEF ŠVESTKA +9./8.1917
BEDŘICH TUŠKA +14./3.1915.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7107-7358
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Hrob Trudie a Josef Bryksovi

Autor: Vladimír Nevlud, 25.10.2021
Umístění: Bohuňovice, U Nádraží, hřbitov
Nápis:
RODINA BRYKSOVA

TRUDIE +28.4.2011 V 92. ROCE

JOSEF PILOT R.A.F. MBE
ZEMŘ. 11.8.1957 V 41. ROCE
BRIGÁDNÍ GENERÁL IN MEMORIAM

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Nevlud

Kenotaf vojáků Rudé armády

Autor: Pavlína Koncošová, 03.01.2021
Umístění: Bohuňovice, U Nádraží, hřbitov, vpravo uprostřed
Nápis:
Z VAŠÍ KRVE ZRODILA SE
NAŠE SVOBODA
CHRABŘÍ RUDOARMĚJCI!
Poznámka:

Jedná se pravděpodobně o původní hrobové místo, kde byli uloženi padlí příslušníci Rudé armády po osvobození obcí Bohuňovice a Bělkovice-Lašťany. Odtud pak byly jejich ostatky převezeny na Ústřední hřbitov v Olomouci v roce 1946.
(zdroj: CEVH MO)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7107-7357
Pomník přidal: Pavlína Koncošová