Gortva

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 18.08.2021
Umístění: Gortva, oproti domu č. 63
Nápis:
VEČNÁ PAMÄŤ HRDINOM
PADLÝM V PRVEJ A DRUHEJ
SVETOVEJ VOJNE

AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK
VILÁGHÁBORÚBAN ELESETT
HŐSOK ÖRÖK EMLÉKÉRE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás