Husiná

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 18.08.2021
Umístění: Husiná, pred obecným úradom
Nápis:
OBETIAM DVOCH
SVETOVÝCH VOJEN
IN MEMORIAM
1914 – 1918
1941 – 1945

ČESŤ ICH PAMIATKE

ÁLDOZATAINK EMLÉKÉRE
1914 – 1918
1941 – 1945
„AZ NEM LEHET HOGY ANNYI
SZÍV HIÁBA ONTA VÉRT“

VÖRÖSMARTY SZOZAT

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás