Stěžery

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Stěžery, střed obce
Nápis:
ČEST NÁRODNÍM MUČEDNÍKŮM

1914 – 1918
RUSKÝ LEG. BOHDANECKÝ VINC. 1882
ITALSKÝ LEG. JÄGER JOSEF 1897
BEDNÁŘ JOSEF 1880
BENDL FRANT. 1880
BENDL KAREL 1886
BLAŽEK FRANT. 1882
DRNEK FRANT. 1894
HONC FRANT. 1882
HONC KAREL 1890
JIROUŠEK JAN 1895
JIROUŠEK VÁCL. 1893
MATOUŠEK VÁCL. 1875
PACOVSKÝ EMIL 1892
PILNÁČEK FRANT. 1877
PLUHAŘ JOSEF 1895
PULTAR FRANT. 1894
RADOŇ JAN 1895
ŠANDA FRANT. 1879
ŠANDA JOSEF 1874
ŠANDA VÁCLAV 1892
ŠEJVL JOSEF 1894
ŠOTOLA JOSEF 1872
TIKAL VÁCLAV 1878
TOMÁŠEK VÁCL. 1890
ULRYCH JOSEF 1894

1939 – 1945
JÁNSKÝ RUDOLF 1906 +1943 V OSVĚTIMI
FLORA A JOSEF PACOVŠTÍ +1941 V DACHAU
LHOTÁK JOSEF 1913 +1945 V TEREZÍNĚ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04157
Souřadnice: N50°12'55.72'' E15°44'57.01''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob František Zvěřina

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Stěžery, hřbitov
Nápis:
Zde v Pánu odpočívá

Zvěřina František

25. 1. 1875 6. 8. 1927
Poznámka:

foto dvou vojáků v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'02.18'' E15°44'31.14''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Václav Freiberk

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Stěžery, hřbitov
Nápis:
VÁCLAV 18?? – 1917
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'03.92'' E15°44'30.03''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Josef Šejvl

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Stěžery, hřbitov
Nápis:
JOSEF ŠEJVL
PADL NA
RUSKÉM BOJIŠTI
21.ČERV.1916 STÁR 22 R.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'01.62'' E15°44'30.05''
Pomník přidal: Ivo Šťastný