Krásná Lípa

Pomník Obětem poválečných událostí

Autor: Karl W. Schubsky, 14.03.2016
Umístění: Krásná Lípa, v lese JV od obce
Nápis:
DEN TOTEN ZU EHR
GEORG FASSELMAYER
ANTON GAREIS
FRANZ GAREIS
WENZL GÖRNER
ROBERT HAMM
ALFRED KEILWERTH
LEO KUNZMANN
ANTON LORENZ
HEINRICH NIER
ADOLF SCHMUCKER
+6.JUNI 1945
LIEBE IST STÄRKER ALS HASS
Poznámka:

Dva příslušníci SS z Krásné Lípy a vesničky Obora se ukrývali v okolních lesích a nakonec se schovali v domě jednoho z obyvatel Krásné Lípy. Revoluční gardy tento dům obklíčily, oběma se však podařilo uprchnout a od té doby je zde nikdo neviděl.
Přesto 4. června dorazilo do Krásné Lípy pátrací komando Revoluční gardy. Obyvatelům obce bylo nařízeno, že mají během dvou hodin mezi sebou vybrat 10 rukojmích pro případ, že by se nepodařilo zatknout uprchlé příslušníky SS. Když toto ultimátum vypršelo, gardisté si došli pro šest mužů ze Šindelové a čtyři muže z Milířů, kteří byli pouze řadovými členy NSDAP. Mezi nimi i starostové obcí Adolf Keilwerth a Leo Kunzman. Těchto deset mužů ve věku mezi 34 až 60 lety bylo zavřeno do prostoru toalet uprostřed obce a po jednom byli odváděni k „výslechu“, při němž byli podle svědků týráni. Rukojmí pak gardisté 5. června odvedli do nedalekého lesíka, kde byli donuceni, aby si vykopali hrob. Poté byli tito muži znovu odvedeni do „vězení“ a 6. června v ranních hodinách zpět do lesíka, kde byli zastřeleni.
V jejich úmrtních listech bylo uvedeno: „Zemřel 6. 6. 1945 v ½ 6 ráno. Na úřední desce byla vražda těchto mužů zdůvodněna takto: „Šest k smrti odsouzených bylo v době zatčení na útěku a čtyři odsouzení měli v držení střelnou zbraň“. Že se toto tvrzení nezakládalo na pravdě, bylo potvrzeno důvěryhodnými svědky. Podle historika Vladimíra Bružeňáka byl u jednoho občana nalezen obraz Hitlera, u dalšího stará šavle. Obojí sloužilo jako údajný důkaz o protistátní činnosti.
K soudnímu procesu v této věci nikdy nedošlo, protpže dle zákona č. 115/146 Sb. z 8. května 1946 o právnosti jednání souvisejících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků nebyly tyto činy členů Revoluční gardy trestné.
(zdroje: http://www.herzgebirge.cz/ ; http://zpravy.idnes.cz/na-sokolovsku-se-vrazdilo-i-mesic-po-valce-lide-si-sami-kopali-hrob-1cw-/domaci.aspx?c=A110608_092826_budejovice-zpravy_pp )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°19'18.57'' E12°36'54.06''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Vladimír Bružeňák

Kenotaf Anton Möschl

Autor: Ludmila Anderlová Kunzová, 29.04.2018
Umístění: Krásná Lípa, hřbitov
Nápis:
Anton Möschl
Jäger d.T.K.J.Rgts.2.
geb.d.14.Nov.1896
vermisst im Nov.1917.
an der ital.Front.
Poznámka:

Příjmení: Möschl
Jméno: Antonín
Datum narození: 18.11.1896
Místo narození: Kohling, okres Nejdek
Domovem: Kohling, okres Nejdek
Příslušnost k útvaru rakousko-uherské armády: pěší pl. 73, prap. tyrol. myslivců 2, horská brig.2
Datum úmrtí: listopad 1917
Příčina úmrtí: nezvěstný
Místo úmrtí: z Brückele, Tyrol
Místo pohřbení: ?
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/soldier/13747014 )
Kohling = Milíře, jsou zaniklá obec, která se nacházela přibližně 2 km východně od obce Šindelové v okrese Sokolov. Rozprostírala se na jižních a západních svazích ... Zůstalo stát jen několik domů v dolní části obce.
Data narození na kenotafu a evidenci VUA Praha se o čtyři dny liší.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°19'27.83'' E12°36'28.99'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Alfred Schödl

Autor: Milan Lastovka, 10.09.2021
Umístění: Krásná Lípa, hřbitov
Nápis:
Zur Erinnerung an
unseren lieben Sohn u. Bruder
Alfred Schödl,
geb. 2. Okt. 1900
gest in Cattaro 29. Sept. 1918.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°19'27.83'' E12°36'28.99'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka

Kenotaf Anton Möschl

Autor: Milan Lastovka, 10.09.2021
Umístění: Krásná Lípa, hřbitov
Nápis:
Anton Möschl
Jäger d. T.K.J. Rgts. 2,
geb. d. 14. Nov. 1896,
vermisst im Nov. 1917,
an der ital. Front.
Poznámka:

Möschl Atonín
Datum narození:18.11.1896
Místo narození:Kohling, okres Nejdek+
Domovem:Kohling, okres Nejdek+
Příslušnost k útvaru rakousko-uherské armády:pěší pluk 73, tyrolský prapor polních myslivců 2, horská brigáda 56
Datum úmrtí:listopad 1917
Příčina úmrtí:Nezvěstný
Místo úmrtí:Brückele, Tyrolsko ?
Bojiště:jihozápadní fronta (italské bojiště)
Místo pohřbení:?
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/soldier/21307341)
pozn. - datum narození se liší na náhrobku a v evidenci
Kohling = Milíře, částečně zaniklá obec


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°19'27.83'' E12°36'28.99'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka