Veselí

Pomník Míša Šianov

Autor: Ing.Milan Ostrovský, 26.08.2017
Umístění: Veselí, místo zvané Na Jedli
Nápis:
ZDE PADL V BOJI PROTI FAŠISTICKÝM OKUPANTŮM 10. ÚNORA 1945
MÍŠA ŠIANOV PARTYZÁN Z ODDÍLU Dr. M. TYRŠE
TENTO ODDÍL BYL VYSLÁN V ŘÍJNU 1944 ZE SSSR A BOJOVAL
NA BYSTŘICKU A NOVOMĚSTSKU KONCEM VÁLKY. S NÍM ÚZCE
SPOLUPRACOVALA PARTYZÁNSKÁ SKUPINA PROKOP HOLÝ
ČEST A SLÁVA HRDINŮM KTEŘÍ PADLI ZA NAŠÍ SVOBODU!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Milan Ostrovský

Hrob Miroslav Ambrož

Autor: René Vápeník, 14.08.2021
Umístění: Veselí, Evangelický hřbitov, severní strana (za kostelem)
Nápis:
MIROSLAV AMBROŽ
* 27.4.1926 + 6.5.1945

POHLEĎTE A VIZTE,
JESTLI BOLEST PODOBNÁ BOLESTI
MĚ, KTERÁŽ JEST MI UČINĚNA
JAK MĚ ZÁRMUTKEM NAPLNIL
HOSPODIN, V DEN PRCHLIVOSTI
HNĚVU SVÉHO.

JEREMIÁŠŮV PLÁČ
I.V.12.
Poznámka:

Při kontrole vojenskou hlídkou byla u něj nalezena zbraň. Odvezen do Dalečína, kde byl vyslýchán a následně popraven.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6101-8912
Souřadnice: N49°35'32.17'' E16°16'34.67'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: René Vápeník

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: René Vápeník, 14.08.2021
Umístění: Veselí, hřbitov
Nápis:
Oběti nacistické hrůzovlády 8.5.1945
KRČIL EMIL z Ubušínka
JÍLEK ADOLF z Ubušínka
DOKOUPIL FRANTIŠEK z Olomouce

Padli jste za nás,
budeme vzpomínati na Vás.
Poznámka:

Motorizované oddíly německé armády, ustupující po silničním tahu Kunštát – Žďár nad Sázavou, zde narazily na překážku, která je v jejich rychlém ústupu zdržela. Svolali tedy všechny muže z vesnice na odklizení této barikády. Když se však všichni sešli, překážka už byla odstraněna vojáky, takže důvod, proč tam svolali muže z Ubušínka, byl jiný. Postavili všechny muže do řady a velící důstojník nechal zastřelit tři muže. Byli to Emil Krčil, Adolf Jílek a František Dokoupil z Olomouce. Všichni zbývající museli klečet se zvednutýma rukama na silnici tak dlouho, dokud nepřejela celá kolona.
(zdroj: http://www.ubusinek.cz/)

Místo úmrtí - https://www.vets.cz/vpm/2774-pomnik-obetem-2-svetove-valky/#2774-pomnik-obetem-2-svetove-valky


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6101-8867
Souřadnice: N49°35'32.17'' E16°16'34.67'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: René Vápeník