Veľká Ves nad Ipľom

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 16.08.2021
Umístění: Veľká Ves nad Ipľom, vedľa kostola
Nápis:
AZ I. ÉS II. VILÁGHÁBORÚBAN
ELESETT HÖSEINK EMLÉKÉRE

1914 – 1918
DEME SÁNDOR, KOSÍK FERENC, KOSÍK ISTVÁN, KOSÍK PÁL

1941 – 1945
DEÁK ISTVÁN, GYÉNES JÁNOS, KOSÍK ISTVÁN, KOVÁCS JÓSZEF, MOGYORÓSI ISTVÁN, MRÁZ FERENC, OROSZLÁNY JÓSZEF, TRENYÍK ISTVÁN

IPOLYNAGYFALU 1995

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás