Komjatice

Hrob Jozef a Maria Sedláčkoví

Autor: Ladislav Barabás, 22.04.2015
Umístění: Komjatice, Partizánska, vľavo od kostola
Nápis:
Tu odpočívajú v Kristu Pánu

Jozef a Maria
Sedláčkoví
*17.III.1927. *7.IX.1931.
Zomreli 25.III.1945
pri bombardovaní.

Spite sladko!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'55.3'' E18°09'31.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Peter Dragun

Autor: Ladislav Barabás, 22.04.2015
Umístění: Komjatice, Partizánska, na cintoríne, oproti vchodu do cintorína
Nápis:
Tu odpočívajú v Kristu
Pánu
PETER
DRAGUN
rod. 29 jula 1887.
Zomr. 29 márca 1945.

Bože, osláv dušu jejich.
Poznámka:

Zahynul pri bombardovaní obce. Jeho meno je aj na pomníku na cintoríne.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Očenáš

Autor: Ladislav Barabás, 22.04.2015
Umístění: Komjatice, Partizánska, vľavo od vchodu do cintorína z Partizánskej ulice
Nápis:
Tu odpočíva
v Kristu Pánu
JÁN OČENÁŠ
žil 23 rokov
zom. 1945 MARCA 25.
NECH ODPOČÍVA V POKOJI.

Poznámka:

Zahynul pri bombardovaní obce. Nápis na spodnej časti náhrobníka sa nedá z fotografie prečítať.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'56.0'' E18°09'29.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Mária Červenková, Ján Kanás a Mária Bartová

Autor: Ladislav Barabás, 22.04.2015
Umístění: Komjatice, Partizánska, asi v prvej štvrtine ľavej časti cintorína
Nápis:
V tôni sv. kríža spočíva
MÁRIA
ČERVENKOVÁ
Zomrela 25.III.1945.
žila 18 rokov.
Pokoj jej prachu!

V tôni sv. kríža spočíva
JÁN
KANÁS
Zomrel 25.III.1945
žil 23 rokov.
Pokoj jeho prachu!

V tôni sv. kríža spočíva
MÁRIA
BARTOVÁ
zomrela 25.III.1945.
žila 18 rokov.
Pokoj jej prachu!

Nábožný Kresťan! Zastav sa, pomodli sa za naše spasenie, ktorí sme na Kvetnú
nedeľu r. 1945 pri bombardovaní na ceste do chrámu Pána utratili naše mladé
životy zanechajúc žiaľ drahým rodičom a príbuzným.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'54.0'' E18°09'38.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob János Urbánek

Autor: Ladislav Barabás, 22.04.2015
Umístění: Komjatice, Partizánska, cintorín, pravá dolná časť
Nápis:
ITT NYUGSZIK
URBÁNEK JÁNOS
SZÜLETETT 1904-BEN
HŐSI HALÁLT HALT 1945-BEN
NYUGODJON BÉKÉBEN
Poznámka:

padol v druhej svetovej vojne


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'56.2'' E18°09'38.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Magdaléna Horváthová

Autor: Ladislav Barabás, 22.04.2015
Umístění: Komjatice, Partizánska, cintorín
Nápis:
Tu odpočíva v Kr. Pánu
MAGDALÉNA
HORVÁTHOVÁ
z Vrábel
nar. 30.X.1927. zom. 25.III.1945.
Pri leteckom bombardovaní
usnula.

Bože osláv dušu jej!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Dragun

Autor: Ladislav Barabás, 22.04.2015
Umístění: Komjatice, Partizánska, cintorín
Nápis:
Tu odpočíva
v Kristu Pánu
Dragun Jozef
žil 36 roki
zemr. 1916 apr. 16
Pokoj prachu jeho.
Poznámka:

Jozef Dragun je uvedený aj na pomníku obetiam 1. a 2. svetovej vojny na miestnom cintoríne


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Kollár

Autor: Ing. Ján Kútik, 23.05.2021
Umístění: Komjatice, Partizánska, cintorín sektor 4, hrob č. 298, vľavo od kostola
Nápis:
Tu v Kristu Pánu odpočíva
môj drahý manžel
Štefan
Kollár
žil 25 rokov
zom. 2.10.1955.
Daj mu Pane večný odpočinok
Poznámka:

por. Štefan Kolár a npor. Martin Zahradník, zahynuli dňa 2.10.1955 pri predvádzaní sa lietadlom „ Zlín Z-26 Trenér“, v Piešťanoch.
Martin Záhradník je pochovaný v Piešťanoch.
(zdroj: https://www.cintoriny.sk/cintorin/mapa.php?prve=1&idh=112000817&ID_Obec=936&ID_Cintorin=112&identify=1&MAX_BODY_X=1280&MAX_BODY_Y=680 ; https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°8'52.9'' E18°9'31.3''
Pomník přidal: Ľubomír Streicher

Kenotaf Matej Letko

Autor: Ladislav Barabás, 22.04.2015
Umístění: Komjatice, Partizánska, približne v polovici ľavého pruhu cintorína
Nápis:
Na pamiatku
Matej Letko
*1886 †1916
Orlov, Rusko
R. I. P.
Poznámka:

padol v prvej svetovej vojne
R.I.P. - Requiescat in pace – „ať odpočívá v pokoji“ – epitaf či idiom k poctě zemřelého, často bývá označován anglickým "Rest In Peace"


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás
Doplnění informací: Ing. František Jedlička