Smrečany

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny s SNP

Autor: Ladislav Barabás, 12.08.2009
Umístění: Smrečany, v parčíku vedľa hlavnej cesty, asi na úrovni evanjelického kostola
Nápis:
NA TOMTO MIESTE DŇA 28. OKTÓBRA 1944
PO DELOSTRELECKEJ PAĽBE ZHROMAŽDILI
NEMECKÍ VOJACI OBČANOV POD HROZBOU SMRTI
ZASTRELENÍM ZA POMOC PARTIZÁNOM V SNP.

V SMREČANOCH 28. OKTÓBRA 1979
Poznámka:

dôsledkom vyčíňania fašistov boli štyria zavraždení občania a vypálenie časti obce


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Matej Jančo

Autor: Ladislav Barabás, 12.08.2009
Umístění: Smrečany, na budove Obecného úradu Smrečany
Nápis:
PAMIATKE
MORHISTU
MATEJA JANČU,
RODÁKA ZO SMREČIAN,
OBETI RAKÚSKO-UHORSKEJ PERZEKÚCIE.
PRACOVAL PRE KULTÚRNE POVZNESENIE NÁRODNÉHO
UVEDOMENIA A OSLOBODENIE SLOVENSKÉHO ĽUDU.
ZA SVETOVEJ VOJNY BOL 15.X.1915 PRE SVOJE
PRESVEDČENIE ZASTRELENÝ.
VENUJE JEDNOTA ČSL. OBCE LEGIONÁRSKEJ
V LIPTOVSKOM SV. MIKULÁŠI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam SNP

Autor: Ladislav Barabás, 12.08.2009
Umístění: Smrečany, na budove Obecného úradu Smrečany
Nápis:
1944 – 28.X.1964
OJ, VEĎ PADNÚŤ ZA NÁROD,
OJ, VEĎ TO NEBOLÍ ...

BOHUSLAV ČERSTVIK, MICHAL KACERA, PAVEL ŠIARNIK, ELENA MUDROŇOVÁ, JURAJ ŠUTLIAK, PETER KRÁĽ, MILOSLAV HALAJ, JOZEF HALAJ

K 20. VÝROČIU SNP Z LÁSKY
A VĎAKY PADLÝM OBETIAM

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Fraňo Kráľ

Autor: Ladislav Barabás, 12.08.2009
Umístění: Smrečany 153, budova uprostred obce
Nápis:
V TEJTO BUDOVE BOLA V ROKOCH 1893 – 1934
EVANJELICKÁ ŠKOLA. JEJ ŽIAKOM BOL I
FRAŇO KRÁĽ
1903 – 1955
UČITEĽ A SPISOVATEĽ.

V OBDOBÍ 1975 – 1988 SA TU NACHÁDZALA
PAMÄTNÁ IZBA FRAŇA KRÁĽA.
Poznámka:

Fraňo Kráľ (9.3.1903 Barton, Ohio, USA – 3.1.1955 Bratislava) spisovateľ, verejný činiteľ, národný umelec. Na vojenčine v rokoch 1925-27 prepukla u neho tuberkulóza, ktorá ho poznačila na celý život. V januári 1939 ho ľudácky režim penzionoval, v jeho dome sa schádzalo ilegálne ústredné vedenie KSS, v roku 1942 sa u neho utvoril Ústredný národnorevolučný výbor (M. Hrušovský, M. Polák, P. Stahl). Počas vojny písal do ilegálnych časopisov V boj! a Hlas ľudu. Vyznamenaný Radom SNP I. triedy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás