Hvozdec

Pomník legionářům 1. světové války

Autor: Vladimír Šustáček, 27.12.2017
Umístění: Hvozdec, střed obce, u autobusové zastávky
Nápis:
Památce hvozdeckých rodáků
bojujících v československých legiích
během I. světové války

Antonín Böhm
František Jílek
Josef Kropáček
Antonín Mareš
Alois Pacek
Robert Pacek
Jan Sedlák
Josef Zounek

K trvalé vzpomínce vděční občané
Poznámka:

Pomník hvozdeckým legionářům byl slavnostně odhalen v květnu 2017, u příležitosti 100. výročí bitvy u Zborova a výročí 700 let od první písemné zmínky o obci.
(zdroj: web obce Hvozdec – https://hvozdec.cz, Fotogalerie / Odhalení pomníku hvozdeckým legionářům - květen 2017)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°14'49.51'' E16°25'33.37''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Vladimír Šustáček, 04.07.2021
Umístění: Hvozdec, nad obcí směrem na Javůrek, při kraji lesa v lokalitě zvané Horka
Nápis:
UPOMÍNKA
ZDEJŠÍM OBČANŮM PADLÝM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914-1919.
Postavilo org. dělnictvo ve Hvozdci 1920.

JAN HVIŽĎ č.p.10
+ 8.10.1914 MEDYNIA - GLOWSKA, HALIČ
ANTONÍN VLK č.p.2
+ 2.5.1915 RUSKÉ BOJIŠTĚ
JAN ZELINKA č.p.34
+ 7.7.1916 ZABEZE, RUSKO
VÁCLAV JANDEK č.p.35
+ 24.8.1917 ITALSKÉ BOJIŠTĚ

ROBERT HEDBÁVNÝ č.p.6
+ 18.6.1918 MONTELLO, ITÁLIE
FRANTIŠEK JÍLEK č.p.37
+ 18.8.1918 ČS. LEGIE POSOLSKAJA, RUSKO
JAROSLAV HEMALA č.p.11
+ 4.6.1919 ŠARIŠSKÝ POTOK
U N. MESTA POD ŠIATROM, SLOVENSKO
Poznámka:

V letech 2020-2021 proběhla komplexní oprava pomníku, která byla na webových stránkách obce popsána takto (zkráceno):
V úterý 4.5.2021 byly k pomníku padlým v Horce instalovány dvě pamětní desky, které obsahují jména padlých občanů obce v bojích první světové války. Doplnění těchto desek bylo završením rozsáhlých oprav pomníku, které byly realizovány již v roce 2020. V rámci těchto oprav byla provedena kompletní oprava kovového plotu (výměna rezavých sloupků, povrchová ochrana a nový lak). Oprava vlastního památníku (mohyly) pokračovala mechanickým a chemickým čištěním, bioasanací, doplněním chybějících kamenů, spárováním a zpevněním kamenné hmoty. Text na pamětní desce byl znovu vyzlacen. Sokl pomníku byl opraven, vyplněn štěrkem a vydlážděn štípanými kameny.
Celkové náklady na opravu pomníku v roce 2020 byly 139.603,– Kč, částka byla hrazena z obecního rozpočtu. Jedná se o první komplexní opravu po více než 30 letech. Náklady na doplnění o pamětní desky byly 35 tis. Kč. Pomník se tak díky opravám a doplnění stal důstojným místem pro vyjádření pocty padlým občanům.
(zdroj: web obce Hvozdec – https://hvozdec.cz, Aktuálně / Z dění v obci: 18. týden 3.5.–10.5.2021)

Fotografie pomníku před obnovou: viz CEVH.

Poznámka k názvům míst:
Šarišský Potok = Sárospatak (Maďarsko)
N. Mesto pod Šiatrom = Sátoraljaújhely (Maďarsko)
(zdroj: Wikipedie)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6209-34203
Souřadnice: N49°14'54.6'' E16°25'4.7''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Pamětní deska Alois Miška

Autor: Lenka Šimčíková, 27.06.2013
Umístění: Hvozdec 71, na plotě u domu
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL
ALOIS MIŠKA
PŘEDNÍ ČINITEL ODBOJOVÉ ORGANIZACE
KOMUNISTICKÉHO SVAZU MLADÉ GENERACE
NA MORAVĚ
NARODIL SE 18.4.1912 V TROUBSKU-VESELCE
POPRAVEN NĚMECKÝMI OKUPANTY
5.3.1943 VE VRATISLAVI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6209-36890
Pomník přidal: Lenka Šimčíková