Mukačevo

Pamätná tabuľa T. G. Masaryk

Autor: Igor Peshchak, 28.07.2021
Umístění: Mukačevo, Tomasha Masaryka 32, 'Мукачівський аграрний коледж'
Nápis:
Т. Г. Масарик
07.03.1850 - 14.09.1937
чеський філософ, соціолог, педагог, політик,
державотворець
та перший Президент Чехословаччини
T. G. Masaryk
český filozof, sociolog, pedagog, politik, státnik
a Prezident Republiky Československé
Клуб Т. Г. Масарика в Ужгороді, Фонд 'ВІЗа' - 2019
Poznámka:

Na priečelí budovy Strednej poľnohospodárskej školy, nachádzajúcej sa na ulici Tomáša Masaryka v Mukačeve, bola dňa 24.5.2019 slávnostne odhalená pamätná tabuľa spolu s bas-reliéfom T. G. Masaryka, ktorého autorom bol Eduard Aleksij.
(zdroj: https://uzhss.sk/odhalenie-pamatnej-tabule-t-g-masaryka-v-meste-mukacevo/)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°26'22.28'' E22°44'24.84''
Pomník přidal: Ľubomír Streicher