Nový Bydžov

Hrob vojáka Rudé armády

Autor: Ivana Pochobradská, 12.11.2006
Umístění: Nový Bydžov, hřbitov
Nápis:
IVAN
IVANOVIČ
SOPČAK

+10.5.1945 STÁR 32 ROKŮ

ČESKÁ ZEMĚ BUDIŽ MU LEHKOU.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5212-26252
Pomník přidal: Ivana Pochobradská

Hrob Josef Šmidrkal

Autor: Ivana Pochobradská, 12.11.2006
Umístění: Nový Bydžov, hřbitov
Nápis:
MUDr. Josef Šmidrkal
plukovník zdrav. v.v.
*3.6.1866 +26.4.1932

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivana Pochobradská

Hrob Karel Kohout

Autor: Ivana Pochobradská, 12.11.2006
Umístění: Nový Bydžov, hřbitov
Nápis:
mjr. v.v. KAREL KOHOUT
*18.4.1880 +14.1.1963

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivana Pochobradská

Hrob Ignác Ventura

Autor: Ivana Pochobradská, 12.11.2006
Umístění: Nový Bydžov, hřbitov
Nápis:
Ignác
VENTURA
c.k. vrchní ingeneur
válečného námořnictva n.o.
a měšťan Novobydžovský
povolán na věčnost 28. května 1888

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivana Pochobradská

Kenotaf Václav Volf

Autor: Ivana Pochobradská, 12.11.2006
Umístění: Nový Bydžov, hřbitov
Nápis:
PAMÁTCE
LEGIONÁŘE
VÁCLAVA VOLFA
DIVISNÍHO GENERÁLA
ČSL. ARMÁDY

ZA SVOU ČINNOST
PRO OSVOBOZENÍ MILOVANÉ
VLASTI BYL V BERLÍNĚ
K SMRTI ODSOUZEN A SŤAT.

17.1.1893 24.11.1942
Poznámka:

Památník divizního generála Václava Volfa, který byl pro účast na organizování národního odboje nacisty vězněn a popraven v Berlíně - Plötzensee 29.11.1942-jeho hrob ani popel není zachován. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5212-26254
Pomník přidal: Ivana Pochobradská
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Kenotaf Antonín Nezkusil

Autor: Ivana Pochobradská, 12.11.2006
Umístění: Nový Bydžov, hřbitov
Nápis:
Vojenský kapelník
ANTONÍN NEZKUSIL
nar. 2.4.1875 v Zábědově.
Žil v Charkově, Oděse, Kyjevě, Sevastopolu,
Tillisu, Irkutsku, Čitě, Manžurii a v čínském Chabrinu,
kde 2.12.1945 zemřel.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivana Pochobradská

Pomník Obětem 1. a 2. světové války a perzekuce

Autor: Mgr. Vladimír Ježek, 25.04.2012
Umístění: Nový Bydžov, U Památníku
Nápis:
OBĚTEM VÁLEK
ODBOJE
A
PERZEKUCE

1939 – 1945
1948 – 1989

1914 - 1918

SNP
1944
BREZNO
KRTIČNÁ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5212-22278
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek

Hrob Oldřich Kašík

Autor: Petr Švec, 07.10.2017
Umístění: Nový Bydžov, V Aleji, hřbitov
Nápis:
RODINA
KAŠÍKOVA
Poznámka:

Dne 13. září 1951 došlo k přepadení stanice SNB umístěné v domě čp. 260. Akce provedená bratry Ctiradem a Josefem Mašínovými ve spolupráci s Milanem Paumerem, při níž došlo k politováníhodnému usmrcení mladšího strážmistra Oldřicha Kašíka, byla nezdařilým pokusem o získání automatických zbraní pro organizovaný protikomunistický odboj.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°14'21.67'' E15°28'40.74'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka