Bratislava

Hrob Ivan Pietor

Autor: Ladislav Barabás, 06.08.2009
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne sektor II, hrob č. 22
Nápis:
DR. IVAN PIETOR
*29.VII.1904 †5.VIII.1977
Poznámka:

Ivan Pietor (29.7.1904 Martin - 5.8.1977 Trenčín) verejný činiteľ, právnik. Po rozdelení ČSR odporca nového režimu, od roku 1943 jeden z najbližších spolupracovníkov V. Šrobára, ktorý ho pokladal za svojho zástupcu a nástupcu. V spolupráci s P. Zaťkom a so skupinou národohospodárov sa zúčastnil na hospodárskych prípravách ozbrojeného vystúpenia, pomáhal pri organizovaní prechodov franc. zajatcov z Maďarska na Slovensko. Od 1.9.1944 člen povstaleckej SNR, zúčastňoval sa na riešení problémov SNP z pozície tzv. občianskeho bloku. Po ústupe SNP do hôr žil v ilegalite, od februára 1945 žil v oslobodených Košiciach a politicky sa angažoval až do roku 1948 (1945-46 poslanec SNR, 1945-48 poslanec NZ). Po februári 1948 sa z politického života stiahol. Vyznamenania: Rad SNP I. tr., Rad franc. čestnej légie a franc. vojnový kríž, poľ. Polonia Restituta.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Bahýľ

Autor: Ladislav Barabás, 25.05.2010
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 12, hrob č. 48
Nápis:
In memoriam na
JÁNA BAHILYHO
Slovenského vynálezcu vrtulníka
1856 – 1916
Poznámka:

Ján Bahýľ (25.5.1856 Zvolenská Slatina – 13.3.1916 Bratislava) dôstojník rak.-uh. armády, staviteľ vojenských objektov na rozličných miestach monarchie (Trebenik, Ľvov, Charkov, Petrohrad). Venoval sa modernizácii vojenskej techniky, najmä problému lietania (vynálezca horizontálnej vrtule). V roku 1897 sa vrtuľníkom na nožný pohon vzniesol do výšky 3 m. V roku 1905 vynašiel spolu s A. Marschallom vrtuľník s benzínovým motorom a vo výške 4 m preletel 1500 m. Patentovali mu aj tank na parný pohon.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Sirový

Autor: Petr Kudláček, 25.08.2019
Umístění: Bratislava, Šulekova, Hřbitov u Kozí brány, sektor II
Nápis:
JOZEF SIROVÝ
LETEC PODPORUČÍK
TRAGICKY ZAHYNUL
*14.10.1914 +20.11.1938
Poznámka:

Pozorovatel ppor. Jozef Sirový a pilot des. Július Lukačovič, od 16. letky leteckého pluku 3, zahynuli dne 20.11.1938 při letecké nehodě na Slovensku, u Horné Štubni v okr. Turčiansky Svätý Martin (od roku 1950 už jen Martin). Příčinou nehody byla technická závada – za letu se jim ulomilo křídlo.

Další v článku Dr. Petra Švandy CSc v časopisu L+K 2010, č.10, str. 60 – 62, a na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky 


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°8'51.88'' E17°5'55.55''
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Miloš Ruppeldt

Autor: Ladislav Barabás, 06.08.2009
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 12, hrob č. 91
Nápis:
PROF. MILOŠ
RUPPELDT
29.V.1881 - 18.XI.1943
PRVÝ DIRIGENT SPEVÁCKEHO SBORU
SLOVENSKÝCH UČITEĽOV.

SPEVOM BUDIL LÁSKU K RODU.
Poznámka:

Miloš Ruppeldt ( 29.5.1881 Liptovský Mikuláš – 18.11.1943 Bratislava) v prvej svetovej vojne bojoval na ruskom fronte, kde padol do zajatia a pripojil sa k čsl. legionárom. Po návrate do vlasti sa v roku 1919 pridal k Dobrovoľníckej družine Bratislavskej župy, ktorá bojovala proti maďarským boľševikom.
(zdroj: https://snn.sk/news/dobrovolnicka-druzina-bratislavskej-zupy/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Erik Günther

Autor: Ladislav Barabás, 24.08.2009
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 4, hrob č. 2
Nápis:
JUDr. ERIK GÜNTHER
1906 - 1949
Poznámka:

JUDr. Erik Günther pracoval na Najvyššom súde v Brne, odkiaľ bol po komunistickom prevrate v roku 1948 prepustený. Dlhšiu dobu si nevedel nájsť prácu, preto sa ako znalec viacerých jazykov zamestnal 1.11.1949 na generálnom konzuláte USA. Krátko na to bol uväznený v Ilave, kde bol 9. novembra 1949 umučený na smrť.
(zdroj: /https://www.soga.sk/aukcie-obrazy-diela-umenie-starozitnosti/blogy/julius-barczi/alzbeta-guntherova-mayerova-a-vysoka-skola-vytvarnych-umeni )
V zozname pochovaných na cintoríne pri Kozej bráne meno Erika Günthera chýba.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Kvačala

Autor: Ladislav Barabás, 06.08.2009
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 1, hrob č. 11
Nápis:
TU SPOČÍVA V KRISTU PÁNU
Dr. D. JÁN KVAČALA
PROFESOR EV. TEOLÓGIE
NAR. 5.II.1862 V PETROVCI -
ZOM. 9.VI.1934 VO VIEDNI.
VEČNÁ MU PAMÄŤ V CIRKVI A V NÁRODE!

„BOJ VÝBORNÝ BOJOVAL JSEM, BĚH
JSEM DOKONAL, VÍRU JSEM ZACHOVAL.
JIŽ ZATÍM ODLOŽENA JEST MI KORUNA
SPRAVEDLNOSTI, KTEROUŽ DÁ MI
V ONEN DEN PÁN, TEN SPRAVEDLIVÝ
SOUDCE.“
II. EP. K TIMOT. 4 – 8.

sign. Mahr
Poznámka:

Ján Kvačala (5.2.1862 Bački Petrovec, Juhoslávia – 9.6.1934 Viedeň, poch. V Bratislave) pedagóg. V rokoch 1893-1918 profesor na katedre cirkevných dejín evanjelickej teologickej fakulty univerzity v Tartu (ZSSR). Zúčastnil sa na organizovaní československých légií v Rusku.
(zdroj: https://matica.sk/slovenski-dobrovolnici-v-cesko-slovenskych-legiach/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Peter Marendiak

Autor: Ladislav Barabás, 26.05.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 12, hrob č. 32
Nápis:
PETER MARENDIAK
1885 – 1942
Poznámka:

Peter Marendiak (21.3.1885 Liptovský Mikuláš-Vrbica – 9.2.1942 Bratislava) školský pracovník, publicista. Počas prvej svetovej vojny bojoval od roku 1915 na ruskom fronte, kde padol do zajatia, potom príslušník čsl. légií, pracoval v Čsl. nár rade v Rusku a vo vojenskej správe. Člen Jednoty čsl. legionárov.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Károly Nitsch

Autor: Ladislav Barabás, 26.05.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 7, hrob č. 171
Nápis:
NITSCH KÁROLY
HONV. TÜZÉR HADNAGY
1891 - 1915.

VISZONTLÁTÁSRA!
Poznámka:

tüzér hadnagy = poručík delostrelectva


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Karl Rehwald von Jochen

Autor: Ladislav Barabás, 26.05.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 8, hrob č. 1
Nápis:
Oberstbrigadier
Karl Rehwald von Jochen
Kommandant d. 62 Inf. Brigade
erlitt am 20. Nov. 1917 in der Bukowina
den Heldentod

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Teodor Schwarz

Autor: Ladislav Barabás, 26.05.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 15, hrob č. 43
Nápis:
PROF. MUDr. TEODOR
SCHWARZ
1892 - 1980
Poznámka:

Teodor Schwarz (28.8.1892 Pukanec – 14.2.1980 Bratislava) lekár, vysokoškolský učiteľ. V rokoch 1920-21 vojenský lekár. Účastník SNP, pred ústupom povstalcov z Turca preniesol vzácne rádium do Banskej Bystrice.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás