Svätý Anton

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny a SNP

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 05.05.2021
Umístění: Svätý Anton, stred obce, vo svahu pri križovatke cesty 1. triedy č. 51 a miestnej komunikácie vedúcej ku kostolu sv. Antona opáta a na cintorín
Nápis:
Z VĎAKY PADLÝM HRDINOM
V PRVEJ A DRUHEJ SVETOVEJ VOJNE
A V SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ

"PADLI STE PRE ŠŤASTNÝ ŽIVOT NÁS"
Poznámka:

Pomník bol postavený v roku 1968.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná tabuľa Michal Buzalka

Autor: Ladislav Barabás, 27.04.2012
Umístění: Svätý Anton, na dome číslo 75
Nápis:
V tomto dome vyrastal
J. Exc. otec biskup
Th.Dr. Mons. Michal Buzalka
*18.IX.1885 †7.XII.1961

Vďační rodáci zo Svätého Antona
2007

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás