Ladná

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Brigita Petrášová, 19.04.2021
Umístění: Ladná, na návsi před základní školou
Nápis:
PADLÝM HRDINŮM VE SVĚTOVÉ VÁLCE

LUCKÝ EMANUEL *1884 +1914.,
JURAČKA CYRIL *1892 +1914.,
KAPUSTA JAN *1883 +1914.
JANKOVIČ MICHAL *1893 +1914.,
BERÁNEK ŠTĚPÁN *1895 +1915.,
KLÁSEK JAN *1878 +1915.
LUCKÝ FRANTIŠEK *1895 +1915.,
MARKOVIČ PAVEL *1884 +1915.,
MICHLOVSKÝ CYRIL *1890 +1915.
PEK JAN *1893 +1915.,
POCHYLÝ JAN *1886 +1915.,
REBENDA ŠTĚPÁN *1885 +1915.
SEDLÁČEK TOMÁŠ *1875 +1915.,
SÝKORA FRANTIŠEK *1887 +1915.,
SÝKORA PROKOP *1880 +1915.
ŠUDRLA JOSEF *1891 +1915.,
FLORUS JAKUB *1896 +1916.,
HAVLOVIČ FRANTIŠEK 1882 +1916.
HELÍSEK TOMÁŠ *1895 +1916.,
LUCKÝ FRANTIŠEK 1887 +1916.,
LUCKÝ STANISLAV 1889 +1916.
MLÁTILÍK FRANTIŠEK 1872 +1916.,
MLÁTILÍK KAREL *1878 +1916.,
ZAHNÁŠ FRANTIŠEK *1872 +1916.
KRŮTIL TOMÁŠ *1874 +1917.,
MÁLEK MATĚJ *1886 +1917.,
MOZGA JOSEF *1895 +1917.
NEŠPOR VÁCLAV *1899 +1917.,
POKORNÝ JAN *1887 +1917.,
SEDLÁČEK JAKUB *1870 +1917.
SEDLÁČEK LUDVÍK *1874 +1917.,
STARÝ ALEXANDER *1877 +1917.,
BUCŇÁK PAVEL *1899 +1918.
MARKOVIČ ANTONÍN *1882 +1918.,
MOZGA RUDOLF *1887 +1918.,
ŠEVČÍK JAKUB 1895 +1918.
LUCKÝ LUDVÍK *1887 +1919.,
POCHYLÝ MARTIN *1889 +1920.

DALEKÁ CESTA
MARNÉ VOLÁNÍ

zezadu:
VĚNUJE OBEC
LANŠTORF
1931

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6204-53592
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek

Pamětní deska Antonín Hřebačka

Autor: Brigita Petrášová, 19.04.2021
Umístění: Ladná, Masarykova 238/68, na štítové zdi domu
Nápis:
BRATRU NÁČ.
A ČLENU REV. NÁR. VÝBORU
ANTONÍNU HŘEBAČKOVI
NAR. 3.12.1914, KTERÝ NA TOMTO MÍSTĚ
TRAGICKY ZAHYNUL PŘI PŘECHODU FRONTY
DNE 17.4.1945.
VĚNUJE JEDNOTA Č.S.L. ORLA V LANŠTORFĚ.
Poznámka:

Opis z Pamětní knihy katolických předků:
"Již po tři noci podnikali vojáci Rudé armády nájezdy do zdejší obce, rabovali a znásilňovali naše ženy. Podobně jak v jiných domech i bratři Hřebačka a jeho soused Krůtil odeslali své ženy do zdánlivého bezpečí ve sklepě u sousedů, a sami dva hlídkovali v kuchyni u bratra Krůtila.
Před půlnocí uslyšeli na ulici křik a volání o pomoc. Vyběhli ven a tu se k nim přihnalo několik důstojníků Rudé armády, kteří byli opilí a začali na ně křičet. Po kapesní prohlídce bratra Hřebačky, u něhož nalezli prázdnou zbraň, jej dvěma ranami do hlavy z těsné blízkosti zastřelili. Zůstal ležet mrtvý, tváří k zemi v tratolišti černající krve u vrat souseda Václava Krůtila, vedle Lidového domu. Jeho pohřeb se konal ještě za dunění děl z blízké fronty. Rakev nesli staří činovníci a vystřídali je mladí členové Orla. Všichni byli v pracovním oděvu a téměř bosí. Jednak proto, že šatstvo bylo z velké části vyrabováno a zbytek byl v úkrytech, a jednak ani nebylo radno ukazovat zejména obuv."
Antonín Hřebačka byl náčelníkem místního Orla a členem revolučního národního výboru v obci.
(zdroj: Lanštorfský zpravodaj 1-2020)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°48'21.39'' E16°52'25.74''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Pamětní deska Jaroslav Michlovský

Autor: Milan Zachodil, 04.04.2021
Umístění: Ladná, Na Trkmance 91, na hasičské zbrojnici
Nápis:
NA TOMTO MÍSTĚ TRAGICKY ZAHYNUL
ZA PŘECHODU FRONTY DNE 15. 4. 1945
JAROSLAV MICHLOVSKÝ
* 21. 12. 1911.
ČEST JEHO PAMÁTCE!
Poznámka:

Jaroslav Michlovský (bytem dnes Na Trkmance 37) byl v sobotu 14. dubna 1945 při příchodu prvních sovětských vojáků do obce spolu s Janem Mikuličem, Ludvíkem Krůtilem a Františkem Michlovským u Košutků (bytem dnes Na Trkmance 60). Jejich manželky byly schovány u Kašíků (bytem dnes Na Trkmance 54) na dvoře ve vyhloubené jámě od brambor.
Za Slávkem přišel večer jeho otec, který bydlel na rohu u poklony Sv. Vendelína (bytem dnes na rohu ul. Mlýnské a Růžové) a požádal ho, aby mu šel pomoci nasadit vyvrácená vrata na domku a přečkal s ním noc na neděli. Chlapi, kteří s ním byli ukryti u paní Košutkové mu to rozmlouvali, aby nechodil, že ho může při návratu v neděli ráno potkat ranní palba. Jaroslav přesto šel, a když se v neděli ráno vracel od otce, byl ruským vojákem zastřelen u hasičské zbrojnice. Ti měli své pozice na lanštorfském mlýně. Důvod jeho smrti se nikdo nikdy nedozvěděl.
Jaroslav byl nalezen v tratolišti krve s prostřelenou hlavou jeho manželkou Ludmilou, která se k němu dostala z domu částečně vyschlým korytem Trkmanky. Peníze, které si s manželkou před osvobozováním mezi sebe rozdělili pro případ, že by je jednomu z nich zabavili, již u sebe neměl. Klíče od domu ležely pohozeny vedle něj.
(zdroj: Lanštorfský zpravodaj, Březen 2020, str. 13)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Zachodil