Roztoky

Pamětní deska Jiří z Poděbrad

Autor: Marek Lanzendorf, 18.12.2020
Umístění: Roztoky, Poděbradova, na rohu s ul. Jana Palacha
Nápis:
Přesný původ jména této ulice se nepodařilo dohledat.
Zřejmě nese jméno českého tzv. husitského krále Jiříka z Kunštátu a Poděbrad
(1420-1471, českým králem od 1458 ), významného diplomata své doby,
nábožensky snášenlivého panovníka, který se snažil o smír ve vlastním národu i o vytvoření
stabilního mezinárodního prostředí, kde by se spory řešily před mezinárodním tribunálem.
Jiří byl iniciátorem velké evropské (a mírové) výpravy českého poselstva v čele se Lvem z Rožmitálu.
Konec jeho vlády byl ve znamení konfliktu s papežem a uherským králem Matyášem Korvínem.
Méně pravděpodobné je, že by se ulice jmenovala
po některém z Jiříkových synů (např. po Hynkovi, Viktorinovi či Bočkovi).

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Ladislav Spěšný

Autor: Marek Lanzendorf, 12.12.2018
Umístění: Roztoky, Spěšného, na rohu s ul. Palackého
Nápis:
Ladislav Spěšný
(1914-1945)
Povoláním čalouník z čp. 185 v Roztokách.
Padl v Květnovém povstání v roce 1945
v boji s německou jednotkou v lese u Statenic.
Přesné datum úmrtí není známo.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Michal Lukášek, 06.01.2007
Umístění: Roztoky, Školní nám., před ZŠ
Nápis:
PADLÝM
1914 - 18
1939 - 45

5. - 9. V. 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2105-26536
Pomník přidal: Michal Lukášek