Sychrov

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Mgr. Vladimír Ježek, 27.09.2012
Umístění: Sychrov, vedle autobusové zastávky
Nápis:
PAMÁTCE
PADLÝCH VOJÍNŮ
ZA SYCHROVA
1914 – 1918

VÁC. ABRAHAM
VÁC. DANÍČEK
JOS. HERBST
JOS. JANOVSKÝ
MIROSL. KUNTOŠ
ALOIS ODHÁNĚL
MATĚJ TRAKAL
JOS. TOMKA
KAR. NOHÝNEK
Poznámka:

autor pomníku:
Prskavec Holan
Mladá Boleslav


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2116-01831
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek

Hrob Johann Traugott Heinrich Hofmann

Autor: Mgr. Vladimír Ježek, 21.11.2020
Umístění: Sychrov, pod obcí Sychrov, 100 metrů od křižovatky silnice 277 a silnice směr Sychrov
Nápis:
ZDE
ODPOČÍVÁ
1 VOJÍN
K. SAS.
1.JÍZDNÍHO
PLUKU

HIER RUHT
1 SOLDAT
DES
K. SACHS,
1.REITER -
REGIMENTS

18 28/6 66
R.J.P.
Poznámka:

jméno vojína uvedeno na informační tabuli


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2116-42559
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek