Drienovo

Pamätná tabuľa partizánskej skupiny majora Mironova

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 27.08.2012
Umístění: Drienovo, starý dom v strede obce č. 96 (skôr 71)
Nápis:
V tejto budove počas Slovenského národného povstania
bývala partizánska skupina majora MIRONOVA,
ktorá smelými akciami spôsobila ťažké straty
nemeckým fašistom.

V upomienku na hrdinských partizánov venujú občania Drieňova pri 15. výročí SNP.
Poznámka:

Malá 12 členná sovietska skupina majora Mironova prišla do obce v polovici septembra 1944. Od konca októbra 1944 sa zdržiavala v okolitých čabradských lesoch, kde sa k nej pripojila čata francúzskych partizánov a niekoľko slovenských vojakov. Uskutočňovala spravodajské a diverzné akcie na slovensko-maďarskom pohraničí. Front prekročila koncom decembra 1944.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná tabuľa Ján Rotarides

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 14.07.2020
Umístění: Drienovo, starý dom v strede obce č. 96 (skôr 71)
Nápis:
V ROKOCH 1856 ─ 1896
V TEJTO OBCI PÔSOBIL
AKO UČITEĽ

JÁN ROTARIDES
SLOVENSKÝ NÁRODOVEC
Poznámka:

Ján Alexander Rotarides (1822 ─ 1900) bol slovenský národný buditeľ, kultúrny pracovník a učiteľ. Pôsobil ako učiteľ v Dolných Príbelciach (dnes Príbelce). Spolu so spolužiakom Jankom Kráľom podnietili na jar roku 1848 vzburu v Hontianskej stolici, pálili dereše a urbáre, strieľali do pánskych dvorov. Tento puč bol potlačený 30. marca 1848. Za poburovanie bol väznený v Šahách, neskôr v Pešti do októbra 1849. V učiteľskom povolaní pokračoval v Lentvore a Drienove, kde aj zomrel.
(zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Rotarides )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Hrob Ján Rotarides

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 11.09.2020
Umístění: Drienovo, obecný cintorín na severnom okraji obce, vľavo od vchodu pri plote, vedľa kostola


Nápis:
Ján
Rotarides

*15. II. 1822
Horné Rykynčice

†8. XII. 1900
Drienovo

J. R. ─ Vynikajúci horlivý učiteľ za užívanie
slovenskej reči na školách a úradoch.
─ Ľudovo-výchovný pracovník, realizátor
Štúrových myšlienok.
─ Organizátor revolučného hnutia,
iniciátor vzbury obyvateľov v Honte
v roku 1848.
─ Súdne vyšetrovaný a väznený v Pešti
a Šahách.
─ Učiteľ v Príbelciach, Lentvore a Drienove.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.