Česká Kamenice

Hrob Pawel Šepeluk - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 24.10.2020
Umístění: Česká Kamenice, hřbitov
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Šepeluk Pawel: *1922 Vinica. Státní příslušnost Polsko. Válečný zajatecký tábor Jonsbach (Jánská). +15.4.1945, další podrobnosti neuvedeny. Téhož dne pohřben, č. hrobu 1455. Nelokalizováno, zrušeno.
(zdroj: Archív Děčín)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Filip W. Schieke, 09.11.2015
Umístění: Česká Kamenice, 5. května, hřbitov u kaple Panny Marie

Nápis:
bez nápisu

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°48'6.68'' E14°24'53.65'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska francouzských zajatců

Autor: Arno Glaser, 05.07.2020
Umístění: Česká Kamenice, Komenského, budova gymnázia a Kulturního domu
Nápis:
Na památku let 1943 - 1945
Stodvacettři francouzských vězňů,
kteří přežili útrapy nacistických tábourů
nucených prací a pobývali v Sokolovné a
jeho okolí, nikdy nezapomnělo na odvážnou
ilegální pomoc místního obyvatelstva,
jež jim umožnila překonat morální a
fyzické utrpení jim vnucené
totalitním režimem.
Česká Kamenice
8. května 1997
Poznámka:

Nápis přepsán i s chybami.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Pamětní deska Josef Kasal

Autor: Michal Nosek, 02.06.2012
Umístění: Česká Kamenice, Palackého 535, v hale základní školy TGM
Nápis:
ZDE PŮSOBIL
ZA TĚŽKÝCH POMĚRŮ OD R. 1923 DO R. 1931
ŘÍDICÍ UČITEL
JOSEF KASAL.
BYL UMUČEN V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE V OSVĚČIMI.
*12.2.1895 V HORUŠICÍCH U ČÁSLAVĚ.
+21.3.1942 V OSVĚČIMI V POLSKU.
NÁRODNÍ JEDNOTA SEVEROČESKÁ
ČESKÁ KAMENICE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4202-00058
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník infanteristům

Autor: Marek Lanzendorf, 25.02.2018
Umístění: Česká Kamenice, Žižkova, vedle poutní kaple Narození Panny Marie
Nápis:
žádný
Poznámka:

Pomník byl zřízen na paměť epidemie černých neštovic v roce 1778, která, citujeme z Kroniky města: "vypukla mezi infanteristy Benderova pluku, ložírujícími ve městě a v okolí. Pro nemocné byly vyklizeny prostory ve vrchnostenském špitále (dnes č. 243), dívčí škole (č.p. 108), ale také v četných měšťanských domech, údajně celkem sedmnácti." Onemocnění podlehlo na 600 osob, převážně vojenských. Byl proto zřízen i nový hřbitov na pozemku p.p.č. 39 k.ú. Česká Kamenice, který vysvětili v roce 1779. Pozemek i hřbitov zanikly, dnes se jedná o prostor nad a pod křižovatkou ulic Spálená a Sládkova.
Jedná se zřejmě o 36. pěší pluk, který v té době patřil Františku Ulrichu knížeti Kinskému. Kinským patřila i Česká Kamenice. V roce 1778 nebyla vedena žádná bitva a tak pluk byl u hlavní armády v Čechách.
(zdroj: CEVH)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4202-43050
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Michal Nosek, 02.06.2012
Umístění: Česká Kamenice, Žižkova, ve vnitřním ambitu poutní kaple Narození Panny Marie
Nápis:
ALLEN OPFERN DER
KRIEGS - UND NACHKRIEGSZEIT
1939 1945/46
IN EHRENDEM GEDENKEN
B. Kamnitz - Rabstein - Umgebung
HL. MARIA BITTE FÜR SIE
12.09.1994
Poznámka:

Všem obětem
válečných a poválečných časů
1939 1945/46
K uctění památky
Česká Kamenice - Rabštejn - okolí
Sv. Marie modlete se za ně
9.12.1994


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka