Nepomuk

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ing. Zdeněk Rerych_senior, 19.07.2016
Umístění: Nepomuk, v parčíku u hlavní silnice
Nápis:
HOMULKA JOSEF
KRESSL ALOIS
STUPKA FRANTIŠEK
POLÁK JOSEF
ROM EMANUEL
HOMULKA KAREL
ŽÁN JOSEF
VEINFURTER KAREL

kpt. VORONOV IVAN – velitel sov. výsadku 1945
PETROV člen „ 1945
PLATONOV člen „ 1945
neznámé jméno člen „ 1945
ROJ FRANTIŠEK
KRAJDL VÁCLAV

OBĚTEM I a II SV. VÁLKY

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2120-22000
Pomník přidal: Ing. Zdeněk Rerych_senior
Příprava dat: Vlasta Forejtová

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. Zdeněk Rerych_senior, 23.02.2016
Umístění: Nepomuk, v obci u zvoničky
Nápis:
OBĚTI SVĚTOVÉ VÁLKY
1914-1918

Homulka Josef
Kressl Alois
Stupka František
Polák Josef
Rom Emanuel
Homulka Karel
Žán Josef
Veinfurter Karel

Spěte klidně
v dálné cizině.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2120-21998
Pomník přidal: Ing. Zdeněk Rerych_senior
Příprava dat: Vlasta Forejtová

Pomník neznámého člena sovětského výsadku

Autor: Marek Lanzendorf, 28.10.2020
Umístění: Nepomuk, cca 4 km od obce Nepomuk směr severozápad, cca 1 km od vrcholu Praha směr sever, cca 350 metrů od místa Na Rovinách směr severovýchod, přímo u lesní cesty
Nápis:
ZDE PADL
V NEROVNÉM BOJI S
NĚMECKÝMI OKUPANTY
V ROCE 1945
NEZNÁMÝ ČLEN
SOVĚTSKÉHO
VÝSADKU
Poznámka:

V těsné blízkosti se nacházejí ještě další 2 pomníky stejného typu v lese + další 2 dřevěné kříže u lesní cesty.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Platonov

Autor: Marek Lanzendorf, 28.10.2020
Umístění: Nepomuk, cca 4 km od obce Nepomuk směr severozápad, cca 1 km od vrcholu Praha směr sever, cca 350 metrů od místa Na Rovinách směr severovýchod, u lesní cesty
Nápis:
ZDE PADL
V NEROVNÉM BOJI S
NĚMECKÝMI OKUPANTY
V ROCE 1945
ČLEN SOVĚTSKÉHO
VÝSADKU SOUDRUH
PLATONOV
Poznámka:

V těsné blízkosti se nacházejí ještě další 2 pomníky stejného typu v lese + další 2 dřevěné kříže u lesní cesty.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Petrov

Autor: Marek Lanzendorf, 28.10.2020
Umístění: Nepomuk, cca 4 km od obce Nepomuk směr severozápad, cca 1 km od vrcholu Praha směr sever, cca 350 metrů od místa Na Rovinách směr severovýchod, u lesní cesty
Nápis:
ZDE PADL
V NEROVNÉM BOJI S
NĚMECKÝMI OKUPANTY
V ROCE 1945
ČLEN SOVĚTSKÉHO
VÝSADKU SOUDRUH
PETROV
Poznámka:

V těsné blízkosti se nacházejí ještě další 2 pomníky stejného typu v lese + další 2 dřevěné kříže u lesní cesty.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník neznámého partyzána Rudé armády

Autor: Marek Lanzendorf, 28.10.2020
Umístění: Nepomuk, cca 4 km od obce Nepomuk směr severozápad, cca 1 km od vrcholu Praha směr sever, cca 350 metrů od místa Na Rovinách směr severovýchod, u lesní cesty
Nápis:
ZDE PADL PARTIZÁN
RUDÉ ARMÁDY
ČEST JEHO PAMÁTCE

JOSEF POUR, ZADNÍ ZÁBĚHLÁ 79
Poznámka:

V těsné blízkosti se nacházejí ještě další 3 pomníky v lese + další 1 dřevěný kříž u lesní cesty.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník neznámého partyzána Rudé armády

Autor: Marek Lanzendorf, 28.10.2020
Umístění: Nepomuk, cca 4 km od obce Nepomuk směr severozápad, cca 1 km od vrcholu Praha směr sever, cca 350 metrů od místa Na Rovinách směr severovýchod, u lesní cesty
Nápis:
ZDE PADL PARTIZÁN
RUDÉ ARMÁDY
ČEST JEHO PAMÁTCE

JOSEF POUR, ZADNÍ ZÁBĚHLÁ 79
Poznámka:

V těsné blízkosti se nacházejí ještě další 3 pomníky v lese + další 1 dřevěný kříž u lesní cesty.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf