Lhotka

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 17.10.2020
Umístění: Lhotka, střed obce, vedle kapličky
Nápis:
OBĚTEM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 - 1918

HLAVATÝ KAREL
1882 - 1914
VONÁSEK VOJTĚCH
1883 - 1914
KUNC JOSEF
1885 - 1914
KROV VOJTĚCH
1891 - 1914
MACHEK VÁCLAV
1885 - 1915
ZPĚVÁČEK MILOSLAV
1889 - 1915
ŠMÍD JOSEF
1881 - 1917
PERLÍK KAREL
1896 - 1918.

OBĚTI NĚMECKÉ OKUPACE
DNE 8. LISTOPADU 1943 BYLI V PRAZE POPRAVENI
VÁCLAV NĚMEC *10.IV.1885
KATEŘINA NĚMCOVÁ *4.XII.1894
JOSEF NĚMEC SYN 16.X.1914
ČEST JEJICH PAMÁTCE!

OBĚTI NĚMECKÉ OKUPACE
ZA LEPŠÍ ZÍTŘEK NAŠÍ VLASTI POLOŽILI ŽIVOTY
FRANTIŠEK BĚLOHLÁVEK *1900 +1944
ANTONÍN KUČERA *1893 +1945
FRANTIŠEK ŠIMANDL *1910 +1944
ČEST JEJICH PAMÁTCE!
Poznámka:

Karel Hlavatý, narozen 1882 Lhotka. Příslušník 8. zeměbran. pluku, armáda R-U. Padl v boji 18. 8. 1914 Bela Reka, Srbsko.
Vojtěch Vonásek, narozen 1883 Lhotka, bydliště tamtéž. Desátník, střel. pl. č. 7. Padl 23. září 1914 Parašnica, Srbsko. Datum pohřbu 23. září 1914, hřbitov tamtéž.
Josef Kunc, narozen 1885 Lhotka, bydliště tamtéž. Příslušník 38. zeměbran. pluku. Nezvěstný v boji 19. 10. 1914 Halič.
Vojtěch Krov, narozen 4. 9. 1891 Lhotka, bydliště tamtéž. Příslušník 22. praporu pol. myslivců. Zemřel 12. 10. 1914 Halič.
Václav Machek, narozen 1885, padl 1915.
Miloslav Josef Zpěváček, narozen 1889 Lhotka, bydliště tamtéž. Příslušník 38. zeměbran. pluku. Zemřel v zajetí 12. 12. 1915 Zolotaja Orda, Taškent, Rusko.
Josef Šmíd, narozen 1881, padl v boji 1917.
Karel Perlík, narozen 1896, padl v boji 1918.
Antonín Jindra. narozen 1882 Lhotka. Příslušník 18. pěšího pluku. Zemřel 30. 10. 1914 Parašnica, Srbsko. Na pomníku není uveden.
Antonín Pugner, narozen1888 Lhotka. Vojín 38. pěší pluk, zemřel v zajetí 24. 1. 1916 Tockoje, Rusko. Na pomníku neuveden.
František Šimandl, narozen 1910, zemřel 06. 1944, les u sv. Vojtěcha.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/ , CEVH MO ČR )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3211-5788
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: archiv CEVH MO ČR, archiv
Umístění: Lhotka, 6, cca 1 Km od Lhotky směrem na východ u vchodu do budovy Kozův mlýn, v sousedství je Němcův rybník
Nápis:
„Na paměť svého člena
VÁCLAVA NĚMCE
manželky KATEŘINY
a syna JOSEFA
popravených 8. XI. 1943 za obětavé plnění
národní povinnosti věnuje:
Č. M. J. Okresní myslivecký spol. ve Zbirohu.“
Poznámka:

V tomto mlýně se ukrýval asi od poloviny srpna gestapem hledaný Arnošt Šmíd ze Zbiroha. Společně s nim se ve mlýně ukrývali ruský parašutista František Klein (krycím jménem Eda), kterého přivedl na Zbirožsko člen III. ilegálního ÚV KSČ J. Košťálek ze Zdic jako zkušeného odbojáře a telegrafistu. Kolem 20. 10. 1943 odjel František Klein do Prahy se slibem, že se vrátí a sestaví vysílačku. Z Prahy se už nevrátil. Koncem října došlo k vyzrazení úkrytu Arnošta Šmída. Dne 17. 10. 1943 ráno před pátou hodinou obsadilo gestapo z Plzně, Prahy i Kladna Němcův mlýn a zatklo Arnošta Šmída, mlynáře Václava Němce, jeho manželku Kateřinu a jejich dva syny Josefa a Václava Němce. Následujícího dne 28. 10. 1943 bylo zatčeno ve Zbiroze a na severním Zbirožsku kolem dvaceti dalších odbojářů, šesti odbojářům se však podařilo gestapu uniknout. Manželé Václav Němec a Kateřina Němcová se synem Josefem byli popraveni v Praze na Pankráci 8. 11. 1943. Syn Václav byl rovněž odsouzen k trestu smrti soudem v Norimberku, ale naštěstí k popravě nedošlo a dočkal se osvobození. Arnošt Šmíd byl popraven v Lipsku 13.4.1945.
(zdroj: CIRONIS, Petros. Na demarkační čáře: setkání spojeneckých vojsk v květnu 1945 na Rokycansku. Praha: Futura, 2005. ISBN 80-86844-07-2)

Mlýn a okolí, kde je pamětní deska umístěna je v soukromém vlastnictví a není veřejně přístupný.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3211-33214
Pomník přidal: Marek Lanzendorf