Nedamov

Pomník vítězství nad nacismem

Autor: Milan Lastovka, 04.10.2020
Umístění: Nedamov, u silnice v místech zaniklého Ženského Mlýna
Nápis:
9.5.1945
PAMÁTCE VÍTĚZSTVÍ NAD
ODVĚKÝM NEPŘÍTELEM, KTERÉ
UMOŽNILO, ABY SE KRVÍ
POSVĚCENÁ SLOVANSKÁ
PŮDA VRÁTILA OPĚT DO
RUKOU LIDU ČESKÉHO.
Poznámka:

tento objekt není válečným hrobem podle § 2 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech.
(zdroj: http://www.evidencevh.army.cz/)
Pravděpodobně se jedná původně o pomník Obětem 1. světové války zničený novodosídlenci.
Ženský Mlýn stál u skály, do níž byla vytesána část jeho prostor. Dnes se zachovaly tyto skalní místnosti a poměrně dobře patrný náhon, který přiváděl vodu na kolo seshora, uvádí se jako samota Frauenmühle nebo také Fraumühl. Po válce sloužil jako rekreační zařízení Lidových Milicí a podniku Rudý Letov. Mlýn vyhořel v roce 1996.
(zdroj: http://www.zanikleobce.cz/)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5101-8221
Souřadnice: N50°31'51.09'' E14°33'46.52'' (poloha pomníku)
Pomník přidal: Milan Lastovka