Praha 5

Hrob Vojtěch Kovář

  • + o skupině VPM (P-05, Košíře, hřbitov)
Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2017
Umístění: Praha 5, Pod Kotlářkou 98/7, hřbitov Košíře, hrob 2-IIIB-108
Nápis:
RODINA KOVÁŘOVA
Poznámka:

*26.11.1885, jeden z hlavních účastníků rumburské vzpoury, popraven zastřelením 29.5.1918 v Rumburku.
Původní nápis vztahující se k pohřbenému Vojtěchu Kovářovi je nyní překryt deskou s nápisem "Rodina Kovářova"
(Zdroj: CEVH a https://cs.wikipedia.org/wiki/Rumbursk%C3%A1_vzpoura )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0005-20896
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Emanuel Žlábek

  • + o skupině VPM (P-05, Košíře, hřbitov)
Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2017
Umístění: Praha 5, Pod Kotlářkou 98/7, hřbitov Košíře
Nápis:
DTJ (znak Dělnické tělovýchovné jednoty)

Zde odpočívá
hrdina Slovenska
Emanuel
Žlábek
nar. 6.1.1896,
padl 20.6.1919.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0005-20895
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob rodina Hrachovcova

  • + o skupině VPM (P-05, Košíře, hřbitov)
Autor: Vladimír Štrupl, 02.04.2011
Umístění: Praha 5, Pod Kotlářkou 98/7, hřbitov Košíře
Nápis:
RODINA
HRACHOVCOVA
Poznámka:

foto v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob František Kohout

  • + o skupině VPM (P-05, Košíře, hřbitov)
Autor: Vladimír Štrupl, 02.04.2011
Umístění: Praha 5, Pod Kotlářkou 98/7, hřbitov Košíře
Nápis:
FRANTIŠEK KOHOUT
19.7.1923 - 5.5.1945
Poznámka:

Uveden v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito doplňujícími či odlišnými údaji:
poštovní úředník, bydliště Praha VII, padl na Staroměstském náměstí


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Josef Kupka

  • + o skupině VPM (P-05, Košíře, hřbitov)
Autor: Vladimír Štrupl, 02.04.2011
Umístění: Praha 5, Pod Kotlářkou 98/7, hřbitov Košíře, hrob č. 54
Nápis:
pplk. JOSEF KUPKA
*30.5.1912 +9.5.1991

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Otakar Kunstovný

  • + o skupině VPM (P-05, Košíře, hřbitov)
Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2017
Umístění: Praha 5, Pod Kotlářkou 98/7
Nápis:
DR. OTAKAR T. KUNSTOVNÝ
ST. PROFESOR V. V.
*13.7.1884 +9.5.1945
Poznámka:

Narodil se v Jindřichově Hradci. Byl profesorem na gymnáziu v Táboře, Kolíně a Praze, přední postavou českého volnomyšlenkářského hnutí, autorem několika propagačních a popularizačních knížek.
(https://www.databaze-prekladu.cz/prekladatel/_000001518 )

Šetřením, provedeným na příkaz kraj. soudu v Praze Tk-XXVII-1479/46, bylo zjištěno: Otakar Kunstovný bydlel v Praze-Košířích, Schodová 309/10. Dne 9.5.1945 byl zajištěn na chodbě magistrátní úřadovny v Košířích a odtud převáděn strážným Josefem Chaloupkou, zaměstnancem EP hl. m. Prahy na stanici SNB. Cestou podle tvrzení strážného byl dr. Kunstovný napaden davem, ubit a zastřelen.
Zdroj: http://g.cz/kdo-pred-70-lety-zabijel-na-borislavce-archivar-ales-kyr-objevil-unikatni-dokument


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Jan Pleskot

  • + o skupině VPM (P-05, Košíře, hřbitov)
Autor: Milan Lašťovka, 11.08.2018
Umístění: Praha 5, Pod Kotlářkou 98/7, hřbitov Kotlářka
Nápis:
MG PH JAN PLESKOT
PODPLUKOVNÍK
*18 16./11. 71, +19 21./8. 31

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'19.99'' E14°21'14.25'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Antonín Štůrm

  • + o skupině VPM (P-05, Košíře, hřbitov)
Autor: Milan Lašťovka, 11.08.2018
Umístění: Praha 5, Pod Kotlářkou 98/7, hřbitov Kotlářka
Nápis:
ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ
ANTONÍN ŠTŮRM
MAJ.DOMU, ČINNÝ ČLEN (CK).PRIV.
SBORU PRAŽ.M.GRANÁTNÍKŮ AT.D.
ZEMŘ. 13/7.1904, STÁR 52 LET.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'19.99'' E14°21'14.25'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob František Grubiš

  • + o skupině VPM (P-05, Košíře, hřbitov)
Autor: Jiří Číhal, 25.09.2020
Umístění: Praha 5, Pod Kotlářkou 98/7
Nápis:
FRANTIŠEK GRUBIŠ
*12.II.1885 +7.V.1945

PADL ZA VLAST
Poznámka:

Uveden v knize Padli na barikádách /Padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.–9. května 1945/. Autoři: Jindřich Marek (vedoucí autorského kolektivu), Tomáš Jakl, Vladimír Jouda, Petra Matějček, Ivo Pejčoch, Jiří Plachý, Vladimír Štrupl. Vydalo MO ČR – VHÚ Praha, 2020, 2. doplněné a rozšířené vydání, ISBN 978-80-7278-797-5) s těmito údaji:
* 16. 2. 1885, kamenotiskař, bydliště: Praha XII Královské Vinohrady 544, Záhřebská 5, raněn u Národního muzea, zemřel v Praze II, Všeobecné nemocnici. Hrob hřb. Košíře XXVII-96, vyznamenán ČsVK 1939 in memoriam. Narozen v Plzni (údaj z CEVH MO ČR).
Náhrobek na neoznačený hrob zhotovil pro ÚMČ Prahy 5 v r. 2020 kameník Jiří Číhal.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0005-54061
Pomník přidal: Jiří Číhal
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Urna Oldřich Hlaváček

  • + o skupině VPM (P-05, Košíře, hřbitov)
Autor: Vladimír Štrupl, 30.04.2017
Umístění: Praha 5, Pod Kotlářkou 98/7, hřbitov Košíře
Nápis:
OLDŘICH
HLAVÁČEK
PODPLUKOVNÍK LET.
1884 - +1955

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl