Skrbeň

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Pavlína Koncošová, 31.08.2019
Umístění: Skrbeň, Hlavní, u kostela
Nápis:
1914 - 1918
KVAPIL KAREL
HÉKAL FLORIAN
KOLOUŠEK ROBERT
KOVAŘÍK BOHUMIL
LAKOMÝ FRANTIŠEK
MAIVALD EMIL
MRTÝNEK GABRIEL
MIKULKA JOSEF
MIKULKA GABRIEL
PODIVÍNSKÝ JOSEF
PŘIDAL FLORIAN
PROCHÁZKA FLORIAN
SEDLÁČEK FRANTIŠEK
SEDLÁČEK FRANTIŠEK
ŠIROKÝ FLORIAN
SMĚTÁK JOSEF
SMĚTÁK JOSEF čís.27.
SMĚTÁK FRANTIŠEK
TICHÝ JAN
TICHÝ JAROMÍR
VODIČKA LADISLAV
VODIČKA TOMÁŠ
VYSLOUŽIL JOSEF
ZATLOUKAL KAREL
NERUŠIL ALOIS
SVAČINKA VÁCLAV
VYHLÍDAL ADOLF
PROCHÁZKA LEOPOLD
SEDLÁČEK FRANTIŠEK
HLE VAŠE SVOBODA -
TOŤ KOŘIST NAŠÍCH ZBRANÍ,
BUĎ SLAVNÝ ŽIVOT VÁŠ
JAK NAŠE UMÍRÁNÍ!

V DOBĚ NESVOBODY NÁRODA
V LETECH 1939 - 1945 PAMÁTCE UMUČENÝCH
V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH.
JOSEF VYMĚTAL +V BRESLAU
JOSEF FIALA +V OSVĚTIMI
JOSEF DOLEŽEL +V BRNĚ
ALOIS DVOŘÁK +V BUCHENWALDU
JOSEF DOLEŽEL +V OSVĚTIMI
FLORIAN BEDNÁŘ + V BADENU

PAMÁTCE ZAHRANIČNÍHO
LETCE A ZAHYNULÝCH OBČANŮ
PŘI OSVOBOZOVACÍM BOJI
DNE 8.5.1945.
FRANT. BIEBERLE NPOR. ČS. ZAHR. LETECTVA.
JAN BLUDSKÝ +24.4.1945, UH BROD.
FRANT. VODIČKA
MET. SVAČINKA
FRANT. PROCHÁZKA
JUST. PROCHÁZKOVÁ
MARIE PROCHÁZKOVÁ
JAR. FIALA
Poznámka:

Kvapil Karel:* 18.3.1893 Skrbeň. Svobodný, řeznický pomocník. Narukoval v r. 1914 k 54. pěšímu pluku a s ním odjel na ruskou frontu. Poslední jeho dopis je datován 25.6.1917 a od té doby je nezvěstný. Od 25.6.1919 veden jako mrtvý.
Hékal Florián: *1876 Skrbeň. Vojín, 6. p. pl. i. 32 (?). +25.11.1914 Koszycze.
Koloušek Robert: *Skrbeň. Gefr., IR. Nr. 54 (dle VÚA 57), 1. Komp. +14.3.1915 (dle VÚA 14.8.) mob. ResSpit. Nr. 3/1 Miechów, tyfus. Tamtéž pohřben.
Kovařík Bohumil: *9.3.1897 Horka, okr. Olomouc. Příslušný Skrbeň. Jäg., FJB. Nr. 5. +20.1.1919 nemocnice Villa Bartolomea, Itálie. Pohřben tamtéž.
Široký Florián: *4.3.1897 Skrbeň. Svobodný, zedník. Inft., IR. Nr. 54. +10.6.1916 Okna, Bukovina. Zabit střepinou granátu. Pohřben nepřítelem.
Svačinka Václav: *17.9.1895 Skrbeň. Ženatý, zemědělský dělník. Na jaře 1915 narukoval k pěšímu pluku č. 54. Po výcviku odjel na ruskou frontu a od 19.6.1915 je nezvěstný. Prohlášen za mrtvého 1.3.1919.
Lakomý František:*1882 Skrbeň. Ženatý, stolař. Inft., IR. Nr. 54, 3. Komp. 24.5.1915 BeobStat., Szatmár Neméthy, Uhry. Tyfus. Tamtéž pohřben.
Směták Josef: 1873 Skrbeň. Inft., k. k. LstlR. Nr. 13, Bauleitung in Mähr.-Weißkirchen (Hranice na Moravě). +29.8.1916 ResSpit. in Mähr.-Weißkirchen, otrava krve. Tamtéž pohřben, hrob č. 21/71.
Směták František: *1887 Skrbeň. Ženatý, zedník. Inft., IR. Nr. 54. +3.9.1915 Sinków, Halič. Pohřben na bojišti.
Směták Josef: *1890 Horka, okr. Olomouc. Příslušný Skrbeň. Služba u k. k. LIR. Nr. 13. Od 2.8.1914 veden jako nezvěstný z ruské fronty. Nezjištěno o kterého J. Smětáka (z pomníku) se jedná.
Mikulka Josef: *1895 Skrbeň. Inft., k. k. LIR. Nr. 18, 4. Komp. (dle VÚA IR. Nr. 18). +7.7.1915 Lubatów, Halič. Padl.
Mikulka Gabriel: *1875 Skrbeň. Inft., k. k. LIR. Nr. 13, 16. Komp. +1.10.1914 Festungspital Krakau (Kraków), úplavice. Pohřben na hřbitově Rakowice, odd. XXIII, ř. 8, č. 12.
Vyhlídal Adolf: (v dokumentech psán též jako Wyhlidal i Wihlidal) *1883 (v dokumentech je psáno Skrbeň i Hodolany). Inft., IR. Nr. 54, 10. Komp. +18.1.1916.
Mrtýnek Gabriel: *10.1.1891 Skrbeň. Kan., ArtR. Nr. 5. Nezvěstný.
Přidal Florián: *1896 Skrbeň (dle VÚA Skrbec). Schütze, SchR. Nr. 13. + 20.6.1918 San Stino di Livenza.
Procházka Florian: *1.5.1895 Skrbeň. Inft., IR. Nr. 13 (mohlo by se jednat také o k. k. LIR. Nr. 13). +21.7.1915 Halič.
Vodička Tomáš: *1887 Skrbeň. Vojín. Začátkem r. 1915 u k. k. LIR. Nr. 13, 1. Komp +23.4.1918 MilSpit. Nr. 1, Lublin.
Sedláček František: *26.3.1895 Skrbeň. Zedník. RU armáda: Inft., IR. Nr. 16 (mohlo se jednat také o k. k. LIR. Nr. 16). Zajat: 8.9.1915 Rovno. Místo přihlášení do legií: Konstantinograd. Zařazení do legie: 25.11.1917. Legie: Čs. legie v Rusku. Vojín 3. střeleckého pluku. +7.8.1918 u Kyna, Rusko. Padl. Pohřben Jekatěrinburg.
Maiwald Emil: *1885 Skrbeň. Gefr., DivBäck. Nr. 46. +13.5.1915 ResSpit. Nr. 2, Klosterbruck. Tyfus, tuberkulóza. Pohřben tamtéž, odd. 1, ř. 9, č. 8.
Zatloukal Karel: *1882 Skrbeň. Hodnost neuvedena, k. k. LIR. Nr. 13. +30.8.1914 FeldLaz. Nr. 7/10 Kraśnik. Tamtéž pohřben.
Tichý Jaromír: *1895 Skrbeň. LstInft., IR. Nr. 54. +13.6.1915.
(zdroj: VHÚ, VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7107-43053
Pomník přidal: Pavlína Koncošová
Doplnění informací: Arno Glaser

Pamětní deska František Bieberle

Autor: Pavlína Koncošová, 19.09.2020
Umístění: Skrbeň, Jos. Fialy 159/20
Nápis:
ZA SVOBODU A ČEST NÁRODA BOJOVAL
A PADL FRANT. BIEBERLE Npor: ČS.
ZAHRAN. LETECTVA *23.11.1912. +25.V.1940.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7107-53415
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Pamětní deska Josef Fiala

Autor: Pavlína Koncošová, 19.09.2020
Umístění: Skrbeň, Jos. Fialy 158/1
Nápis:
JIŘÍ WOLKER.
TAM SVÍTÁ,
SÍLA PROBOUZÍ SE JIŽ
A LOMCUJE MI ZNAVENÝMI ÚDY,
JÁ VSTÁVÁM, ABYCH KRÁČEL SVĚTLU VSTŘÍC.
UMUČEN V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE V OSVĚNČIMI
JOSEF FIALA
*14.VI.1894
+23.XI.1942
NEZRADILS, STÁL JSI PEVNĚ A STATEČNĚ,
TVÁ OBĚT NEBYLA MARNÁ - ČEST TVOJÍ PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7107-53414
Pomník přidal: Pavlína Koncošová