Mlynky

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny a SNP

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 06.09.2020
Umístění: Mlynky, časť Prostredný Hámor, malý parčík asi 75 m od autobusovej zastávky Mlynky, motorest smerom do obce Dedinky, vľavo od cesty II. triedy č. 535
Nápis:
PAMIATKA PADLÝM VOJAKOM
1914 ─ 1918

ALEXANDER BOŽOK
JOZEF ČERVENKA
JÁN DÉNEŠ
ONDREJ FÜRST
MARTIN KOŇA
ARMIN KOVÁČ
SAMUEL LADA
ONDREJ MAJERČÁK
GUSTAV MIKOLAJČÍK
ŠTEFAN OGURČÁK
JÁN SMREK
KAROL STRIŠOVSKÝ

PAMIATKA PADLÝM HRDINOM V SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ
A V II. SVETOVEJ VOJNE ZA NAŠU SLOBODU

ČERNICKÝ EDUARD *27.5.1926 +15.11.1944
KARCHŇAK BARTOLOMEJ *8.3.1912 +3.9.1944
PALEŠ MICHAL *8.12.1908 +31.3.1945
REJDOVJAN ŠTEFAN *9.5.1910 +13.10.1944
ŠRENKEL JÁN *3.9.1922 +30.8.1944
PLICHTA JOZEF *31.12.1915 +.5.1945
TÖKÖLY JOZEF *13.10.1911 +21.10.1944
ČERVENKO JÁN *28.7.1912 +30.8.1944
FABIAN SAMUEL *5.3.1915 +8.10.1944
MATEJZEL LUDEVÍT *27.9.1923 +21.1.1945
SLIVENSKÝ FRANTIŠEK *14.2.1925 +25.10.1944
TOKARČÍK FRANTIŠEK *11.3.1911 +10.4.1945
KREMPASKÝ BARTOLOMEJ *7.2.1921 +27.4.1945

ČESŤ VAŠEJ PAMIATKE!
Poznámka:

Pomník bol postavený v roku 1966.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná tabuľa vojakom Červenej armády

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 06.09.2020
Umístění: Mlynky, časť Prostredný Hámor, na bytovom dome č. 197, vedľa autobusovej zastávky Mlynky, motorest
Nápis:
NAŠU OBEC OSLOBODILA
DŇA 26. JANUÁRA 1945

SLÁVNA
SOVIETSKA ARMÁDA

VĎAČNÍ OBČANIA OBCE MLYNKY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná tabuľa Ján Nálepka

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 06.09.2020
Umístění: Mlynky, časť Biele Vody, na dome č. 220, vedľa križovatky cesty II. triedy a miestnej komunikácie cez Biele Vody
Nápis:
TU VYUČOVAL
OD 1. SEPT. 1933 DO 31. JAN. 1934
HRDINA SSSR

KPT. J. NÁLEPKA

ŽIŤ CHCEM, ALE SMRTI SA NEBOJÍM!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.