Litovel

Švédská deska

Autor: Ivo Rozehnal, 20.10.2018
Umístění: Litovel, 1. máje, roh ulice Čihadlo a 1. máje
Nápis:
ŠVÉDSKÁ DESKA BYLA VSAZENA
DO HRADEBNÍ ZDI V ROCE 1652 PŘI
OPRAVĚ ZBOŘENÝCH HRADEB.
JE CHRÁNĚNA STÁTNÍM PAMÁTKOVÝM
ÚŘADEM. ČESKÝ PŘEKLAD NÁPISU ZNÍ:
LÉTA PÁNĚ 1643 DNE 19. ČERVNA
OBLEHLA HLAVNÍ ŠVÉDSKÁ ARMÁDA
MĚSTO LITOVEL. V TĚCHTO MÍSTECH
PRUDCE OSTŘELOVALA MĚSTO A PAK
HO DOBILA ÚTOKEM. POTÉ VYHODILA
DO POVĚTŘÍ TŘI VYSOKÉ A PEVNÉ
VĚŽE I S OBĚMA BRANAMI, ROZME-
TALA HRADEBNÍ PŘEDPRSEŇ,
ZBOŘILA PŘÍKOP I VAL A V NEPŘÁ-
TELSKÉ ZVŮLI ŽALOSTNĚ ZNIČI-
LA CELÉ MĚSTO.
NÁKLADEM MĚSTSKÉ SPOŘITELNY
V LITOVLI 1948

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Rozehnal

Pomník Isaj Iljič Tabačnikov

Autor: Ing. Petr Horák, 28.01.2017
Umístění: Litovel, Koupaliště, západní okraj města, poblíž NS Nové Zámky
Nápis:
DNE 7. KVĚTNA 1945 PŘI
OSVOBOZOVÁNÍ MĚSTA
RUDOU ARMÁDOU ZAHYNUL
NA TOMTO MÍSTĚ PŘI PÁDU
SESTŘELENÉHO LETADLA PILOT
SOVĚTSKÉHO LETECTVA.
ČEST HRDINOVI!

7. МАЯ 1945 ГОДА
ВО ВРЕМЯ БОЯ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ
ГОРОДА КРАСНОЙ АРМИЕЙ ПОГИБ
НА ЭТОМ МЕСТЕ ПРИ ПАДЕНИИ
САМОЛЕТА ПИЛОТ СОВЕТСКОЙ
АВИАЦИИ.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ!
Poznámka:

Pilot zahynul v troskách letadla, pohřben byl později na hřbitově sovětské armády v Olomouci ve zvláštním hrobě. (zdroj CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7105-28574
Souřadnice: N49°42'11'' E17°3'58.8''
Pomník přidal: Ing. Petr Horák
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Adam Vykydal, 16.03.2012
Umístění: Litovel, Náměstí Přemysla Otakara 778/1b, budova radnice
Nápis:
28.X.1938

MY JSME ZEMŘELI, ABYSTE VY ŽILI

PRSŤ:
I. ODBOJ:
ZBOROV
TERROII
DOSS ALTO
BACHMAČ

II. ODBOJ:
OSVĚTÍM
MALÁ PEVNOST TEREZÍN
ČESKÝ MALÍN
DUKLA

9.7.1950

OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY.

BALATKA JOSEF
BARTOŠ ARNOLD
BOŽEK RAIMUND
COUFAL FRANTIŠEK
ČIKL BEDŘICH
ČIKL JOSEF
DOKOUPIL JAROSLAV
DOMES KAREL
DOSTÁL ANTONÍN
DOSTÁL JOSEF
DOSTÁL JINDŘICH
ECKELHART FRANTIŠEK
ELLEDER BOHUMIL
ELIS OTMAR
FAJT LINHART
FEST JINDŘICH
FREMDER JULIUS
FRÖMEL FRANTIŠEK
GROSSMANN VIKTOR
HAJÍČEK JOSEF
HAVLÍČEK VALERIÁN
HRAZDIL JOSEF
CHADIMA JAROSLAV
CHYTIL ŠTĚPÁN
KLÁSEK OTTO
KLEIBL EMANUEL
KRAČMAR VOJTĚCH
KRAKOVÍK JOSEF
KUBÁLEK ANTONÍN
KUČERA FRANTIŠEK
KUCHAŘ ALOIS
KULHÁNEK JOSEF
KUŽMA JAROSLAV
KVAPIL FERDINAND
KVAPIL JAN
LAMSER JAN
LÁTAL JOSEF
LINHART JOSEF
MAJ FRANTIŠEK
MATHER JOSEF
MÍLEK JAN
OPRAVIL ANTONÍN
PECHAL FLORIÁN
PILMAJER JOSEF
PITSCHMANN KAREL
POSPÍŠIL KAREL
SLEŽEK IGNÁC
SLEŽEK FRANTIŠEK
SMÍTAL FRANTIŠEK
SMÍTAL JAN
SPURNÝ ALOIS
ŠIŠKA ADLOF
ŠKŮREK ALOIS
ŠOUSTAL JOSEF
ŠVAMBERK KAREL
ULRICH JOSEF
VANĚK MILOŠ
VAŘEKA LEOPOLD
VAŠÍČEK BOHUMIL
VAVRDA JOSEF
VEDRA OTMAR
VLČEK JOSEF
VOGEL KAREL
VOLKMAN JAN
VRETČKA LUDVÍK
WINKLER RUDOLF
ZABLOUDIL JAN
ZEMÁNEK JAN
ZEZULA JOSEF
ZLÁMAL ALOIS
ZLÁMAL JOSEF
ZOHNER ŠTĚPÁN

V LITOVLI 2.- VII.1933.


1939 1945

ADÁMEK AMBROŽ
DANĚK RUDOLF
DOSTÁL JOSEF
DRTIL FRANTIŠEK
FAJT LINHART
FAJTOVÁ JULIE
FUNĚK FRANTIŠEK
FUNĚK JOSEF
Dr. GACH LEO
HAJNÝ JOSEF
HELSNER JAN
HYÁNEK ARNOŠT
CHMELA JOSEF
CHRUDINA LADISLAV
JANEČEK LADISLAV
JURÁSEK FRANTIŠEK
KAVAN JOSEF
KLÁŠTERNÍK ALOIS
KOLÁŘ JOSEF
KONEČNÝ FRANTIŠEK
KONEČNÝ OTAKAR
KRATOCHVÍL BEDŘICH
KVAPIL KAREL
LINHART JAN
MERTA OLDŘICH
PAIKER JAN
PYTLÍČEK STANISLAV
ROHLEDER FRANTIŠEK
RYŠAVÝ FRANTIŠEK
SLÁMA JAN
SLAVÍČEK JAN
SVOBODA LEOPOLD
ŠKRABAL DOMINIK
ŠNEBERK CTIRAD
ŠNEBERK KAREL
ŠMAKAL JOSEF
ŠMAKAL MIROSLAV
STEIGROVÁ VĚRA
TESAŘ FRANTIŠEK
VÁLEK JAROSLAV
VOGL BEDŘICH
VYMĚTAL JOSEF
ZABLOUDIL ALOIS
ZAPLETAL BŘETISLAV
RODINA FESTOVA
RODINA RITTERSPORNOVA
RODINA TRAMEROVA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7105-28960
Souřadnice: N49°42'05.36'' E17°04'29.81''
Pomník přidal: Adam Vykydal, Věra Žáčková

Pomník Jan Opletal

Autor: Adam Vykydal, 16.03.2012
Umístění: Litovel, Opletalova 4, před budovou gymnázia
Nápis:
JAN OPLETAL
1914-1939

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°42'06.46'' E17°04'51.35''
Pomník přidal: Adam Vykydal, Věra Žáčková

Pamětní deska Jan Opletal

Autor: Adam Vykydal, 16.03.2012
Umístění: Litovel, Opletalova 4, budova gymnázia
Nápis:
MUDr. JAN OPLETAL
PRVNÍ STUDENTSKÁ OBĚŤ FAŠISMU
STUDOVAL NA RG 1926-1934

NA PAMĚŤ 17.LISTOPADU 1939
Poznámka:

poslední číslo letopočtu dokončení studia nečitelné


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°42'06.46'' E17°04'51.35''
Pomník přidal: Adam Vykydal, Věra Žáčková

Pomník Tomáš Garrigue Masaryk

Autor: Pavlína Koncošová, 19.06.2019
Umístění: Litovel, Smetanovy sady

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Pomník Obětem Napoleonských válek

Autor: Jan Kincl, 08.06.2012
Umístění: Litovel, Svatoplukova, u železničního mostu přes říčku Loučku,u pole za továrnou Alibona, nejpřístupnější cesta z ulice Svatoplukova
Nápis:
není čitelný
Poznámka:

CEVH uvádí: Není VH podle zákona č. 122/2004 Sb.
Poznámka z informační tabule, nedaleko od torza uvádí:
V době protestantské Litovle, když se nepřipouštělo pohřbívání katolíků ve městě, byl zřízen v těchto místech katolický hřbitov. Později zde byla postavena hřbitovní kaple a tři kříže (Kalvárie). Pozůstatek kříže, poničeného v 90 letech minulého století, stojí na místech katolického hřbitova. Pohřbeny jsou zde i oběti napoleonských válek. Po bitvě u Wagramu, v roce 1809, se Karel Ludvík Jan, arcivévoda rakouský a vévoda těšínský, v městě Litovli vzdal všech svých hodností. K tomu byl donucen za uzavření ukvapeného příměří s Napoleonem po nerozhodné bitvě u Wagramu. Litovelští už pak jen sledovali kolony s desítkami raněných, které odváželi do lazaretu v zámku Nové Zámky. Řada jich zemřela už cestou a byli pochováni na tomto pohřebišti a další pak u Černého kříže na Nových Zámcích. Po drtivé porážce Napoleona v bitvě u Lipska, v roce 1813, bylo v Litovli ubytováno mnoho francouzských zajatců, hlavně důstojníků. Po tyfové epidemii jich zde přes 40 zemřelo a byli rovněž pochováni U třech křížů. Toto památné místo zůstávalo po dlouhá desetiletí stranou zájmu, ale není zapomenuto.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7105-36557
Souřadnice: N49°41'31'' E17°3'49''
Pomník přidal: Jan Kincl