Krumvíř

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Zdeněk Surýnek, 30.10.2011
Umístění: Krumvíř, v parku za základní školou
Nápis:
NA PAMĚŤ OSVOBOZENÍ
NAŠÍ OBCE 17.4.1945
RUDOU ARMÁDOU
VĚNUJÍ OBČANÉ
VĚRNOST ZA VĚRNOST

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6207-17921
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Petr Válek, 13.04.2009
Umístění: Krumvíř, před mateřskou školou
Nápis:
BEČKA FR. 1881-1917
BOROVIČKA FR. 1876-1917
BURÝŠEK JOS. 1878-1914
LEG.DEMELA JOS. 1893-1918
DEMELA JOS. 1898-1918
DOSTÁL VÁCL. 1875-1915
DRÁPELA JOS. 1878-1916
ELIÁŠ FR. 1874-1917
FORETNÍK JOS. 1899-1918
HOVĚZÁK FR. 1889-1914
CHARVÁT BART. 1892-1916
JANČA FR. 1879-1917
KAŠUBA FR. 1877-1914
KAŠUBA JOS. 1883-1916
KRATOCHVÍL GABR. 1884-1915
KRATOCHVÍL JAK. 1893-1918
KRUPICA FR. 1896-1915
LANGÁŠEK FR. 1890-1915
LOZIÁŠ JOS. 1874-1917
MANDELÍK JAN 1877-1915
MOKRÝ PETR 1876-1914
NAVRÁTIL FR. 1894-1915
PETERKA BART. 1894-1916
POPELKA FR. 1891-1916
STROUHAL PETR 1876-1914
ŠALLE FR. 1893-1918
ŠEBESTA JOS. 1873-1918
ŠEBESTA VÁCL. 1876-1914
VAJA LUDV. 1894-1915
VÁLEK MAT. 1878-1915
VYTRHLÍK JOS. 1899-1918

NEZVĚSTNÍ
JEŘÁBEK MET. 1895-1915
MÜLLER FR. 1890-1918
PILÁT FR. 1885-1915
PETERKA NORB. 1877-1915
RÁČEK FERD. 1878-1914
Poznámka:

Nad deskou se jmény je vyrytý špatně čitelný text.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6207-17930
Souřadnice: N48°59'17.01'' E16°54'49.55''
Pomník přidal: Petr Válek

Pomník Bartoloměj Charvát

Autor: Brigita Petrášová, 25.09.2019
Umístění: Krumvíř, u silnice směr Terezín před domem č.p. 379
Nápis:
K věčné paměti
na svého syna a bratra
Bartoloměje CHarváta
padlého na italském bojišti
na hoře Passubio.
dne 17. října 1916. v stáří 24 let.

Mezi svaté mučedníky
zařaď padlé bojovníky
Poznámka:

Horní část kříže chybí.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6207-43309
Souřadnice: N48°59'2.16'' E16°55'3.2''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Brigita Petrášová, 25.09.2019
Umístění: Krumvíř, před školou č.p. 23
Nápis:
NECHTE MALIČKÝCH PŘIJÍTI
KE MNĚ A NEBRAŇTE JIM,
NEBOŤ TAKOVÝCH JEST
KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ.

Ku cti a chvále Boží
na památku světové války
dali postaviti manželé
MARTIN a JOSEFA
KONEČNÝ
r. 1918

Zadní strana:
REN. 1938.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6207-17982
Souřadnice: N48°59'16.97'' E16°54'49.72''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Pomník Bartoloměj Peterka

Autor: Brigita Petrášová, 23.08.2020
Umístění: Krumvíř 247, předzahrádka
Nápis:
KE CTI A CHVÁLE BOŽÍ
VĚNOVALI MANŽELÉ
JAN A MARIE
PETERKOVI
NA UPOMÍNKU
SVÉHO SYNA BARTOLOMĚJE
KTERÝ PADL NA RUSKÉM
BOJIŠTI 5.VIII.1916
POCHOVÁN MERYNU

DOBRÝ BOJ JSEM BOJOVAL
MLADÝ ŽIVOT DOKONAL
HROB MŮJ V DÁLNÉ CIZINĚ
KDO TAM NA MNE VZPOMENE
ZDE KŘESŤANE ZDE PRODLI
ZA PADLÉ VOJÍNY SE MODLI
Poznámka:

Peterka Bartolomeus
Vojín, p. pl. 99, nar. 3.5.1894 Krumvíř, Hustopeče Morava, příslušnost táž. Úmrtí 3.8.1916 Rudka Miryńska, Wolyň, Rusko, pohřeb 5.8.1916 tamtéž.
(zdroj: VUA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°59'36.17'' E16°54'38.45''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Tablo Obětem 1. světové války

Autor: Brigita Petrášová, 12.01.2020
Umístění: Krumvíř, kostel sv. Bartoloměje, vstupní místnost
Nápis:
JOSEF DRÁPELA 1878-1916.
BARTOLOMĚJ PETERKA 1894-1916.
NORBERT PETERKA 1877-1915.
FRANTIŠEK NAVRÁTIL 1894-1915.
JOSEF DEMELA 1893-1918.
FRANTIŠEK PILÁT 1885-1915.
JOSEF FORETNIK 1899-1918.
JAN MANDELÍK 1877-1915.
JOSEF LOZIÁŠ 1874-1917.
FRANTIŠEK BEČKA 1881-1917.
JOSEF KAŠUBA 1883-1915.
FRANTIŠEK KRUPICA 1896-1915.
BARTOLOMĚJ CHARVÁT 1892-1916.
VÁCLAV ŠEBESTA 1876-1914.
MATĚJ VÁLEK 1878-1915.
FERDINAND RÁČEK 1878-1914.
PETR MOKRÝ 1876-1914.
FRANTIŠEK JANČA 1879-1917.
PETR STROUHAL 1876-1914.
FRANTIŠEK BOROVIČKA 1876-1916.
FRANTIŠEK ELIÁŠ 1874-1917.
VÁCLAV DOSTÁL 1875-1915.
FRANTIŠEK POPELKA 1891-1916.
JOSEF DEMELA 1898-1918.
FRANTIŠEK HOVĚZÁK 1889-1914.
FRANTIŠEK ŠALLÉ 1893-1918.
JOSEF ŠEBESTA 1873-1918.
LUDVÍK VAJA 1894-1915.
FRANTIŠEK KAŠUBA 1877-1914.
GABRIEL KRATOCHVÍL 1884-1915.
JOSEF BURÝŠEK 1878-1914.
JAKUB KRATOCHVÍL 1893-1918.
FRANTIŠEK LANGÁČEK 1890-1915.
FRANTIŠEK VYTRHLÍK 1899-1918.
RUDOLF ŠPANIEL 1884-1918.
Poznámka:

Značně poškozené tablo bylo v roce 2018 nalezeno v Krumvíři. Díky úsilí p. Lexy, paní Strakové a restaurátorky z Okresního archívu v Mikulově se podařilo jej zachránit a zrestaurovat a 10. listopadu 2019 bylo vráceno na zeď ve vstupu do kostela sv. Bartoloměje v Krumvíři.
(zdroj: https://www.facebook.com/legionarstibraskove/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°59'25.36'' E16°54'23.11''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Pamětní deska Melichar Juras, František Pichler a František Kopřiva

Autor: Brigita Petrášová, 12.01.2020
Umístění: Krumvíř, kostel sv. Bartoloměje, vstupní místnost
Nápis:
UPOMÍNKA NA

MELICHARA
JURASE
*28.2.1896 +21.7.1944
KTERÝ PADL PŘI NÁLETU V MOSTĚ

FRANTIŠKA
PICHLERA
*24.11.1879 +15.4.1945
KTERÝ PADL PŘI NÁLETU V KRUMVÍŘI

FRANTIŠKA
KOPŘIVU
*1.11.1908 +17.4.1945
KTERÝ PADL PŘI NÁLETU V KRUMVÍŘI

MILODAREM BOŽÍM JEST ŽIVOT VĚČNÝ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°59'25.36'' E16°54'23.11''
Pomník přidal: Brigita Petrášová