Budišov

Pomník Tomáš Macek

Autor: Radek Říha, Jiří Žák, 18.02.2007
Umístění: Budišov, u silnice směr Kamenná, cca 50 m za značkou konec obce
Nápis:
NA PAMÁTKU
ZA ŠŤAS.
NÁVRAT ZE SVĚT.
VÁLKY. OD
R. 1914 - 1918.

Na památku
I. světové války
28. října 1918
Tomáš Macek
Mihoukovice 25

TOM. MACEK
MIHOUKOVICE
Č. 25
PIONÝR

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°16'22.93'' E16°1'44.38''
Pomník přidal: Radek Říha, Jiří Žák

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Radek Říha, Jiří Žák, 18.02.2007
Umístění: Budišov, poblíž hasičské zbrojnice
Nápis:
NAŠIM PADLÝM
RODÁKŮM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914-1918.

DOBROVOLNÝ VÁCL. 17./11. 1914
SLABÝ JINDŘICH 19./11. 1914
JANOUŠEK ALOIS 23./11. 1914
KRČÁL FRANT. 29./12. 1914
VÍT CYRIL 20./2. 1915
PALAS ALOIS 11./5. 1915
NOVÁČEK ALOIS 24./6. 1915
KRATOCHVÍL CYRIL 29./9. 1915
HORKÝ FRANTIŠEK 27./10. 1915
HORKÝ LADISLAV 15./5. 1917
ZEZULA RUDOLF 15./10. 1915
CHALUPA FRANT. 17./2. 1916
JELÍNEK ŠTĚPÁN 8./8. 1916
MUCHA FRANT. 13./6. 1916
BÄCK JULIUS 1./7. 1916
BÄCK ALOIS 5./12. 1917
URBAN FRANT. 19./8.1916
KREJČÍ JAKUB 8./10. 1917
HLADKÝ JAKUB 11./3. 1917
HLADKÝ JAN
KAVALEC JAKUB 17./11. 1917
SUCHÁNEK MELICH. 8./8. 1917
SUCHÁNEK ANT. 20/11 1917
PŘÍKAZSKÝ JOS. 20./8. 1917
POSPÍŠIL JAN 24.10. 1917
POSPÍŠIL FRANT.
MAN KAREL 28/7 1918
PAVLÍČEK ALOIS 21/9 1918
KRÁL ALOIS 2./11. 1918
KAFKA JAN 7/11 1918
BAČÁK JAN
VIDLÁK STANISLAV
HNÍZDIL JAN
MATOUŠEK KAREL
MIKULÁŠEK EDUARD
DOLEŽAL RUDOLF
RYBNÍČEK LUDVÍK
PROKEŠ FRANTIŠEK

OBĚTEM 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
LEOŠ SMRČEK npor. zahr. let. nar. 1915 padl 22.6.1941 při nál. na Brehmy.
FRANT. VESELÝ, odb. uč. nar. 1896, zastřelen 18.6.1942 v Brně.
FRANT. KŘIVÝ, čet. šstržm. nar. 1908, zastřelen 7.5.1945 ve Vel. Meziříčí.
BOH. MIKULÁŠEK, nar. 1920, zastřelen 7.5.1945 ve Vel. Meziříčí.
VOJT. ADAM nar. 1901, umučen 7.12.1941 v konc. táb. v Buchenwaldě.
BOH. EICHLER, nar. 1912, zemřel 15.5.1944 ve Štětině.
RICH. BÄCK, obch. nar. 1888, popraven 17.6.1942 v Brně.
HANA BÄCKOVÁ, stud. nar. 1922, popravena 17.6.1942 v Brně.
BEDŘ. BÄCKOVÁ nar. 1898, umučena 26.11.1942 na Východě.
EVA BÄCKOVÁ, stud. nar. 1925, umučena 26.11.1942 na Východě.
Poznámka:

Pomník k I. světové válce byl odhalen a vysvěcen 15.8.1922, slavnostním řečníkem byl Jakub Deml. Autor pomníku J. Herblík. (zdroj databáze CEVH MO ČR.)
František Veselý (1896-1942) má též pamětní desku umístěnou na škole v Náměšti nad Oslavou, kde působil.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6113-08576
Souřadnice: N49°16'15.49'' E16°0'10.82''
Pomník přidal: Radek Říha, Jiří Žák

Hrob Jaroslav Man

Autor: Petr Kudláček, 07.08.2020
Umístění: Budišov, hřbitov u kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Gottharda
Nápis:
RODINA MANOVA
JAROSLAV POR. LETECTVA
25.2.1925 - 28.10.1950
Poznámka:

Pilot bezpečnostního letectva por. Jaroslav Man zahynul 28.10.1950 při letecké nehodě u obce Slavec v okr. Rožňava na východním Slovensku. Při přeletu z Brna přes Zvolen do Košic za nepříznivého počasí a soumraku narazil do terénu.
(Dle knihy „Stříbrný tryskáč MiG-15“ od Libora Režnáka, vydání 2012, str. 14.)
Dle Budišovského zpravodaje 3/2012 str. 22 – 26 http://www.mestysbudisov.cz/e_download.php?file=data/editor/66cs_150.pdf&original=bz201203.pdf byl 1.6.1948 jako absolvent LVA jmenován poručíkem let. čs. armády, později přešel k bezpečnostnímu letectvu. Je zde uvedena jeho fotografie i jmenovací dekret od MNO.
Další na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°16'11.88'' E16°0'1.88''
Pomník přidal: Petr Kudláček