Skuteč

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Mgr. Jana Černínová, 12.11.2011
Umístění: Skuteč, Boženy Němcové, hřbitov
Nápis:
SOVĚTSKÝM
HRDINŮM
1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°50'43.9'' E15°59'59.9''
Pomník přidal: Mgr. Jana Černínová

Hrob I. I. Kosolapov

Autor: Mgr. Jana Černínová, 12.11.2011
Umístění: Skuteč, Boženy Němcové, hřbitov
Nápis:
ЗДЕСЬ ПОХОРОИЕИ
ЕФРЕИТОР
И. И. КОСОЛАПОВ
РОЖД. 1923 УМИР. 1. VI. 1945

ZDE POHŘBEN
SVOBODNÍK
I. I. KOSOLAPOV
NAR. 1923 - ZEMŘ. 1.VI.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5304-06516
Souřadnice: N49°50'43.5'' E16°00'00.4''
Pomník přidal: Mgr. Jana Černínová

Hrob Václav Potůček

Autor: Jiřík G. Hofman, 01.11.2014
Umístění: Skuteč, Boženy Němcové, hřbitov
Nápis:
RODINA
POTŮČKOVA

VÁCLAV
*15.7.1882 +12.10.1970

ZEMĚ ČESKÁ – DOMOV NÁŠ
Poznámka:

Potůček Václav, nar. 15.7.1882, Tisovec okr. Chrudim, bydliště Skuteč okr. Vysoké Mýto. V RU armádě sloužil od 26.7.1914 u 21., posléze 61. pěšího pluku jako vojín. Zajat 26.9.1914, Karpaty. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Kolčaginu, zařazen 15.7.1917 jako vojín k 1. dělostřelecké brigádě/1. lehkému dělostřeleckému pluku. Demobilizován 3.8.1920.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/soldier/3170816)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiřík G. Hofman
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hrob Vlastimil Bartoš

Autor: Alena Marešová, 08.07.2019
Umístění: Skuteč, Boženy Němcové, hřbitov
Nápis:
VLASTIMIL
BARTOŠ
*19.3.1897 +9.5.1961
Poznámka:

BARTOŠ Vlastimil
Bydliště:Skuteč okr. Vysoké Mýto
Datum narození:19.3.1897
Místo narození:Skuteč okr. Vysoké Mýto
První hodnost v legiích:vojín
Poslední hodnost v legiích: četař
Hodnost rakousko-uherské armády:vojín
Datum a místo přihlášení do legií:, Dárnice
Datum zařazení do jiné (další) legie:24.8.1916
Konec v legiích: 19.12.1921
Zkratky armád, u kterých sloužil:LR
První útvar rakousko-uherské armády:98.p.pl.
Poslední útvar rakousko-uherské armády: 54.p.pl.
První útvar v legiích:1.stř.pl.
Poslední útvar v legiích: 2.stř.pl.
Zajetí:7.8.1916, Stanislav
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/soldier/16724063 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°50'45.66'' E16°0'3.54'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska T. G. Masaryk

Autor: Marek Lanzendorf, 08.08.2020
Umístění: Skuteč, Heydukova 436, fasáda domu
Nápis:
PREZIDENTOVI OSVOBODITELI
T. G. MASARYKOVI
NA PAMĚŤ JEHO PŘEDNÁŠKY V TOMTO DOMĚ
O K. HAVLÍČKU BOROVSKÉM 15.VIII.1906
VĚNOVALA ORG. SOC. DEMOKRATICKÁ VE SKUTČI
OBNOVENO PÉČÍ OF 1990
Poznámka:

Tuto desku skrýval do Heydrichiády krejčí Hlinecký a po Heydrichyádě vodák Holubář. Po roce 1945
znovu osazena s dodatkem: „Z příkazu německých okupantů 1939 odstraněna a 5. VIII. 1945 znovu vsazena.“
Deska pak byla po roce 1948 odstraněna a rozbita, zbytky uloženy v muzeu. Deska byla znovu odhalena 28. 10. 1990.
(zdoj: https://muzeum.skutec.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Mgr. Jana Černínová, 12.11.2011
Umístění: Skuteč, Komenského náměstí, park, u základní školy
Nápis:
1914 – 1918
Pravá deska:
OBĚTI VÁLKY:
ARZT RUD.; BATA FR.; BENÁTSKÝ JINDŘ.; BENÁTSKÝ FR.; BOUŠKA FR.; BRDÍČKO FR.; CECETKA ANT.; CUCHAL FR.; DURDIL FR.; DRAHOŠ BOH.; FIALA KAR.; FRANĚK FR.; HRNÍČKO FR.; HOLÝ LAD.; HURYTA JAN; HABAL FR.; HRNÍČKO LEOP.; HRADECKÝ FR.; HRUBÝ FR.; HOLUBÁŘ FR.; HANUS JAN; HIESBOCK KAR.; HIESBOCK LUD.; HORÁK JOS.; HROMÁDKO FR.; HRUŠKA FR.; HABAL JAN; JANKO FR.; JOSÍFEK KAR.; JONÁŠ FR.; JEHLIČKA BOH.; JEHLIČKA JAN; JEHLIČKA HYN.; JOŽÁK ANT.; JELÍNEK VINC.; JIRÁŇ JAN; KRULICH JAN; KOHOUT JAN; KAPLAN ANT.; KUBÁT FR.; KRČIL JOS.; KŘUPKA ANT.; KULHAVÝ FR.; KARLÍK ANT.; KŘEMINA JOS.; KULHAVÝ AL.; KALOUS VÁCL.; KEŽLÍNEK JAN; LAŠTŮVKA FR.; LIBERT BOH.; LINHA JOS.; LINHA ANT.; MODRÁČEK JOS.; MORAVEC JOS.; MAŠATA VÁCL.; MUNDIL JAN; MAKOVSKÝ JAN; MELICHAR AL.

Levá deska:
OBĚTI VÁLKY:
MARVAL FR. ; MUDROCH JAR.; MENC JAN; MATRAS JAN; NOVOTNÝ JOS.; NOVOTNÝ VÁCL.; NYKL JAR.; NETOLICKÝ BOH.; NEPIVODA FR.; NOVÁK JOS.; NOVOTNÝ BOH.; NEKVINDA VRAT.; NOVOTNÝ VÁCL.; ONDRÁČEK JAN; ONDRÁČEK JOS.; POLANSKÝ FR.; PETRUS JOS.; PRAŽAN FIL.; PAULUS EN.; PELIKÁN JAR.; PETR JOS.; RAZIN STAN.; ŘEZNÍČEK FR.; RYBIČKA JAR.; REŽNÝ EM.; RYBIČKA VÁC.; SVATOŠ JAR. ; SVATOŠ VRAT.; STANĚK VOJ.; STACH JOS.; SVOBODA KAR.; STRNIŠTĚ JAR.; SRSKA FR.; SOHL FR.; SVĚRÁK JOS.; SVĚRÁK LEOP.; ŠKORPIL RUD.; ŠMAHA FR.; ŠTYPSKÝ JAN; ŠMAHEL ANT.; ŠTĚPÁNEK RAST.; ŠMÍD FERD.; ŠRÁMEK JOS.; TALACKO ST.; TUTÁLEK JAN; VANĚK FR.; VOPIČKA FR.; VOLC; VELIMSKÝ JAN
ZAVŘEL PET.; VAŠÁK VÁCL.; ZAVŘEL JOS.; ZAVŘEL JAN; ZÁSTĚRA BED.; ZÁSTĚRA KAR.; KŘEMINA ST.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5304-06512
Souřadnice: N49°50'32.2'' E15°59'37.6''
Pomník přidal: Mgr. Jana Černínová

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Mgr. Jana Černínová, 12.11.2011
Umístění: Skuteč, Komenského náměstí, park u základní školy
Nápis:
OBĚTEM
FAŠISMU
1939 – 1945
Levý bok:
ZE SKUTČE - BRYCH JOSEF; FIŠER MIROSLAV; FREUND RICHARD; FREUNDOVÁ LILI; GLÜKSMAN JAROSL.; HUŠENSKÝ JOSEF; HUŠENSKÝ LEOPOLD; HUŠENSKÝ RUDOLF; HUŠENSKÁ HERM; HUŠENSKÁ RŮŽ st.; HUŠENSKÁ RŮŽ ml.; HUŠENSKÁ VALERIE; JEŘÁBEK ANTONÍN; JIRČÍK STANISLAV; KLAPKA OTAK JUDr; KULHAVÝ RUDOLF; LAUŠMAN JAROSLAV; LAUŠMANOVÁ RUD; MALINSKÝ BEDŘICH; PETERKA JOSEF; POPPEROVÁ FRANT; PROKŮPEK KAREL; PROKŮPKOVÁ RŮŽ.; REJDA KAREL; RIESNEROVÁ BERTA; SCHICKOVÁ MARIE; TRPKOŠ JAN; WEINSTEIN RUDOLF; WEINSTEINOVÁ ANNA; WEINSTEINOVÁ EVA

Pravý bok:
Z OKOLÍ - ČMELÍK LADISLAV; DANÍČEK JAROMÍR; DRAHOŠ JOSEF; ECKSTEIN RUD. JUDr; FICEK FRANTIŠEK; HÁNĚL RUDOLF; HRDÁ MARIE; CHALOUPKA FRANT; JIRUŠKA JAN; KLINKÁČEK ADOLF; KNĚZ KAREL; KUČERA JOSEF; KŘÍŽ FRANTIŠEK; KUDLÁČEK FRANT; MAREŠ JOSEF; MUDROCH KAREL; PAVLICA JAN; POPELKA STANISLAV; POSLUŠNÝ FRANT; SPILKO JOSEF; SLAVÍK ZDENĚK; SODOMKA VLADISL; ŠŤOVÍČEK ČENĚK; VAŠKO JOSEF; VODIČKA JOSEF; DANĚK JAN; HOVORKOVÁ IRMA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5304-06513
Souřadnice: N49°50'34.0'' E15°59'37.6''
Pomník přidal: Mgr. Jana Černínová

Pamětní deska Marie Hrdá

Autor: Mgr. Jana Černínová, 12.11.2011
Umístění: Skuteč, Komenského náměstí, zeď základní školy
Nápis:
NA PAMÁTKU
MARIE HRDÉ
Z LEŽÁKŮ
ŽÁKYNĚ TÉTO ŠKOLY NAROZENÉ 5. 1. 1930
KTERÁ ZAHYNULA NACISTICKOU ZVŮLÍ
V ROCE 1942

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5304-06514
Souřadnice: N49°50'31.9'' E15°59'37.0''
Pomník přidal: Mgr. Jana Černínová

Pamětní deska Karel Rejda

Autor: Mgr. Jana Černínová, 12.11.2011
Umístění: Skuteč, Rubešova, na hasičské zbrojnici
Nápis:
KAREL REJDA,
VELITEL HASIČSKÉHO SBORU
NAROZEN 26. 7. 1901 VE SKUTČI
ELEKTROTECHNIK VE SKUTČI.
ZEMŘEL 24. 4. 1945 V MALÉ PEVNOSTI TEREZÍN
AČ BYL NĚMCI MUČEN A TÝRÁN, VLAST A BRATRY NEZRADIL

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5304-06515
Souřadnice: N49°50'30.0'' E15°59'52.1''
Pomník přidal: Mgr. Jana Černínová

Pomník Obětem komunismu

Autor: Mgr. Jana Černínová, 12.11.2011
Umístění: Skuteč, Tyršova
Nápis:
PAMÁTNÍK OBĚTEM NESVOBODY
V LETECH 1948 – 1989

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°50'32.1'' E15°59'50.8''
Pomník přidal: Mgr. Jana Černínová