Máslojedy

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Máslojedy, střed obce
Nápis:
ZA RODNOU HROUDU

1914 – 1918
HOLEČEK JOSEF, VOLF JAN, HADEČKA ALOIS, MAREČEK JAROS., VAČOUNEK JOSEF, HUŠEK JOSEF

1939 – 1945
DIV. GEN. VOLF VÁCLAV, ING. HRUŠKA FRANT.
Poznámka:

Pomník zhotoven F. Bílkem dle návrhu prof. V. Suchomela. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-26845
Souřadnice: N50°17'47.28'' E15°45'32.33''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Kenotaf Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Máslojedy, vojenský hřbitov
Nápis:
DEN BEI DER ERSTÜRMONG
DES SVIB – WALDES
RUHMREICH GEFALLENEN
DES K. U. K. INF. RGTS.
KARL ALEXANDER
GROSSHERZOG
VON SACHSEN – WEIMAR
Nro. 64.
IN DANKBARER ERINNERUNG.

PAMÁTCE HRDINŮ
C. A K. PĚŠÍHO PLUKU
KARLA ALEXANDRA,
VELKOVÉVODY
SASKO – VÝMARSKÉHO
ČÍSLO 64.
PŘI ÚTOKU NA SVIB
PADLÝCH.

HAUPTMANN
MARCUS VON SUSANY,
OBERLIEUTENANT
EMANUEL HEINRICH
UND
29 MANN,
GEFALLEN AM 3. JULI 1866

SETNÍK
MARCUS ZE SUSANY,
NADPORUČÍK
EMANUEL HEINRICH
A
29 MUŽŮ
3. ČERVENCE 1866
PADLÝCH.
Poznámka:

Pomník rakouského 64. pěšího pluku. Mohutný pískovcový kvádrový pomník na vrcholu s antickou urnou z téhož materiálu, z jejíhož hrdla šlehá plamen. Postavil na náklady Ústředního spolku královéhradecký spolek. Odhalen 25. 7. 1897. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 297 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03895
Souřadnice: N50°17'52.51'' E15°45'21.75''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Leopold von Pinkas

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Máslojedy, vojenský hřbitov
Nápis:
Zde padl
před nepřítelem
dne 3. července 1866
LEOPOLD z PINKASŮ
c. k. setník
v 57. pěším pluku.

LEOPOLD VON PINKAS,
k. k. Hauptman im
57 Infant. Reg.
gefallen
am 3. Juli 1866
Poznámka:

Pískovcový nízký pultový pomník zdobený reliéfem vavřínového věnce rakouského setníka Leopolda von Pinkase od 57. pěšího pluku. Postaven roku 1867. Věnován rodinou. Přenesen. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 104 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03869
Souřadnice: N50°17'52.51'' E15°45'21.75''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Máslojedy, západně obce, u lesa Svíbu
Nápis:
C. k. pěší pluk č. 47 společně s c. k. 20 praporem myslivců soudruhům svým d. 3. července 1866 padlým.
Das k. k. 47. Infanterie Regiment F. M. L. Hartung und das k. k. 20. Jäger Bataillon (Unter Stetermark) ihren am 3. Juli 1866 gefallenen Kamreden

Hauptmann Alex Torsthuber Edl. V. Forstberg, Hauptmann Eduard Drasch, Oberlieutenant Theodor Benesch, Oberlieutenant Ludwig Kokol, Oberlieutenant Leopold Merx, Oberlieutenant Ludwig Scheimpflug, Lieutenant Wilhelm Albrecht, Lieutenant Max Seemann und 295 Mann des k. k. 47. Infanterie Regimentes

Oberlieutenant Hugo Grubich v. Heimhold, Lieutenant Oswald Fuhrig, Lieutenant Karl Freiherr v. Schmidtburg, Lieutenant Karl Strobach, Lieutenant Josef Glockner und 127 Mann des k. k. 20. Jäger Bataillons

Ehre ihrem Andenken
dne 15. července 1866.
Poznámka:

Pomnik rakouského 47. pěšího pluku a rakouského 20. praporu polních myslivců. Monumentální obelisk z mušlového vápence. Věnován důstojnickými sbory obou jednotek. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 6 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03865
Souřadnice: N50°17'48.68'' E15°44'50.48''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Máslojedy, východní okraj lesa Svíbu
Nápis:
Den am 3. Juli 1866
in diesem Walde
im heldenmüthingen Kampfe
Gefallenen oder Tode
Getroffenen
des
k. k. Feld - Jäger – Bataillon
No. 11.:
Oberl. Anton Seeman,
Lieutenant Anton Kuttalek von Ehrengreif,
Lieut. Ignaz Heyden
und 96 Mann
gewidmet vom Offiziers-Corps.

Památce
dne 3. července 1866
v tomto lese
padlých a raněných
od c. k. 11. polního
praporu myslivců
věnuje
důstojnický sbor.
Poznámka:

číslo 223 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°17'47.58'' E15°44'42.83''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Máslojedy, východní okraj lesa Svíbu
Nápis:
Den Gefallenen
des
k. k. Infanterie Regiments
Nro 67.
Vom Offiziers – Corps.

1892
Poznámka:

číslo 272 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°17'47.29'' E15°44'42.67''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Máslojedy, jihovýchodní okraj lesa Svíbu
Nápis:
GEWIDMET DEN HELDENMÜTIGEN KAMERADEN VOM OFFIZIERS – CORPS DES K. U. K. FELDJÄGER – BATAILLONS NRO. 13. ZUM 50 JÄHRINGEN BATAILLONS JUBILÄUM IM JAHRE 1899

VĚNOVÁNO HRDINNÝM SOUDRUHŮM DŮSTOJNICKÝM SBOREM C. A K. 13. PRAPORU POLNÍCH MYSLIVCŮ KU 50TILETÉMU JUBILEU PRAPORU R. 1899

GEFALLEN AM 3. JULI 1866:
HAUPTMANN JOSEF STRACHOFSKY,
OBERLIEUTENANT JOSEF JANICSEK,
LIEUTENANT WILHELM BRAND,
LIEUTENANT JOSEF KREPS,
CADET LEOPOLD V. LÖWENTHALŮ,
1 OBERJÄGER,
2 FÜHRER, 5 UNTERJÄGER,
4 PATROULLENFÜHRER, 24 JÄGER.

PADLÍ DNE 3. ČERVENCE 1866:
SETNÍK JOSEF STRACHOVSKY,
NADPORUČÍK JOSEF JANICSEK,
PORUČÍK WILÉM BRAND,
PORUČÍK JOSEF KREPS,
KADET LEOPOLD Z LÖWENTHALŮ,
1 NADMYSLIVEC,
2 ZÁVODČÍ, 5 PODMYSLIVCŮ,
4 VŮDCOVÉ PATROL, 24 MYSLIVCI.

VERMISST ODER AN WUNDEN GESTORBEN 64 MANN.
64 MUŽŮ POHŘEŠOVANÝCH, NEB PORANĚNÍ PODLEHLÝCH.
Poznámka:

číslo 278 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°17'41.68'' E15°44'40.01''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Máslojedy, střed lesa Svíb, „Alej mrtvých“
Nápis:
DEN HELDENTOD FANDEN IM SWIBWALD 3. JULI 18
HAUPTMANN NEDOMANSKI V. NEDOMA VIKTOR,
HAUPTMANN LEHNERL FRANZ,
HAUPTMANN WLČEK WENZL.
„EHRE IHREN ANDENKEN!“

OBERLEUTNANT GASSEBNER GUSTAV, OBERLEUTNANT ANDRIOLLI PAUL, LEUTNANT WILDBURG ADOLF FREIHERR VON, LEUTNANT WALTER JGNAZ, 176 MÄNNER.

BEI SCHWEINSCHÄDEL 29. JUNI 1866 LEUTNANT HUBERNAGEL, LEUTNANT BERGER, 50 MÄNNER.

30. PRAPOR POLNÍCH MYSLIVCŮ SVÝM PADLÝM DRUHŮM.
DAS K. UND K. FELDJÄGERBATAILLON NRO30. SEINEN GEFALLENEN KAMERADEN.
C. I K. 30 BATALLON STRZELCÓW SWOIM UPADLYM TOWARZYSZOM.
Ц. И К. БАТАЛІОН СТРИЛЬЦІВ НРО. 30. СВОІМ УПАВШИМ ДРУҐАМ.
Poznámka:

číslo 408 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°17'50.27'' E15°44'23.16''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Máslojedy, střed lesa Svíb, „Alej mrtvých“
Nápis:
TREUE

DEN TAPFEREN AM 3. JULI 1866 GEFALLENEN KRIGERN DES K. K. INF. REGIMENTES NO. 51.

PAMÁTCE VOJÍNŮ C. K. RAKOUSKÉHO PĚŠÍHO PLUKU ČÍS. 51. KTEŘÍ ZDE V BOJI DNE 3. ČERVENCE ZA VLAST PADLI.

DEN ERLITTENEN WUNDEN SIND ERLEGEN HPT. CARL ZUCCAROLLI, HPT. LEOPOLD MATSCHNIG, OBLT. LUDWIG VON HUSZAR, OBLT. VICTOR VON MENGELÉNYI, UNTERLT. FERDINAND WOLF

MAJOR STANISLAUS EDLER VON STRZELECKI, MAJOR VINCENZ RITTER VON SEKULIĆ, HAUPTMANN GEORG KOMARETTO, OBLT. ANT. NAGY, OBLT. ALB. POLAK, OBLT. ANT. SCHOSSIG, OBLT. AUG. TRZESCHTIK, UNTERLT. JOH. LEITHGEB UND 173 MANN.

CS. KIR. 51 GYALOG EZRED 1866 EV JULIUZS 3AI ELLESSET VITÉZ HARCZOSZINAK.
Poznámka:

číslo 383 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°17'50.31'' E15°44'16.19''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Máslojedy, les Svíb, hlavní křižovatka lesních cest na „Aleji mrtvých“
Nápis:
PAMÁTCE ČÁSLAVSKÝCH HOCHŮ.

BOJE O TENTO LES DNE 3. ČERVENCE 1866 SÚČASTNIL SE TÉŽ V TĚCHTO MÍSTECH II. PRAPOR 21. PĚŠÍHO PLUKU Z KRAJE ČÁSLAVSKÉHO. ZE 650 BOJOVNÍKŮ ZTRATIL ZDE 9 DŮST. A 357 MUŽŮ.
Poznámka:

číslo 433 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°17'49.97'' E15°43'56.14''
Pomník přidal: Ivo Šťastný