Blatnice pod Svatým Antonínkem

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Zdeněk Surýnek, 09.05.2012
Umístění: Blatnice pod Svatým Antonínkem, před kostelem sv. Ondřeje
Nápis:
1914 – 1918
NA PAMĚŤ PROLITÉ KRVE
A HOŘKÝCH SLZ !

BRŠLÍK JOSEF, CÍCHA JOSEF, FŇÁŠEK ANTONÍN, HANAČÍK FRANTIŠEK, HANAČÍK JAN, HANA FRANTIŠEK,
HROŠ FRANTIŠEK, CHABIČA FRANTIŠEK, JAKUBČÍK MARTIN, JURČEKA ANTONÍN, KUŘINA JOSEF,
KŘÁPEK JOSEF, KUŘINA JOSEF, KUŘINA JAN, KOLŮCH ANTONÍN, LAGA JOSEF, LAGA JAN,
LERCHE FRANTIŠEK, LORENC TOMÁŠ, MÁČAL ANTONÍN, MÁČAL FRANTIŠEK, MÁČAL ONDŘEJ,
MALINA FRANTIŠEK, MÍŠEK MARTIN, MICHÁLEK JAN, PETRATUR JAN, PETRATUR MARTIN,
PETRATUR MARTIN, PAULÁS JOSEF, POSPÍŠIL JOSEF, RATAJSKÝ JAN, RATAJSKÝ TOMÁŠ, STUCHLÍK TOMÁŠ,
SMĚJSÍK MARTIN, SMĚJSA JOSEF, SOVIČ JIŘÍ, STRAKA FRANTIŠEK, TĚTHAL MARTIN,
TROJANEC FRANTIŠEK, VYSKOČIL ANTONÍN, VYSKOČIL JOSEF, VRBA JAN, VYSKOČIL JAN, VIDRMAN JAN,
VRBA JOSEF, ERLICH JAN, GELBKOPF EDUARD, MASAŘÍK JAN, FŇÁŠEK JOSEF, CHABIČA JOSEF,
RATAJSKÝ FRANTIŠEK, FOJTÍK MARTIN, STAROBA TOMÁŠ, VALÁŠEK TOMÁŠ.

VY JEŽ SEN VĚČNÝ- VCIZÍ ZEMI SPÍTE –
KDE V BOJI PRO VLAST – PRO NÁROD JSTE PADLI
VY SŮL JSTE ZEMĚ STROMŮ JEŽ JIŽ CHŘADLI
ZAS NA PLÁNI SE – BOŽÍ PROBUDÍTE
KREV VAŠE DRAZÍ – VRÁTILA NÁM PRÁVA
VÁM ZATO VĚKY PAMĚŤ BUĎ A SLÁVA.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6218-17734
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek

Pomník Václav Němčický

Autor: Michal Maňas, 16.05.2020
Umístění: Blatnice pod Svatým Antonínkem, východní část obce
Nápis:
KU CTI A CHVÁLE BOŽÍ
VĚNOVALI RODIČE SVÉMU SYNU
VÁCLAVU NĚMČICKÉMU
PARTIZÁNU
NA BOŠÁCKÝCH KOPANICÍCH 20.10.1944
BOJOVAL VE SKUP. M. UHRA
II. STAL. BRIG. NA SLOVENSKU

VZPOMÍNEJTE V MODLITBÁCH NA
NAŠE PODJAVORINSKÉ HRDINY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°56'41.56'' E17°28'42.42''
Pomník přidal: Michal Maňas