Příkazy

Památník Obětem 2. světové války

Autor: Pavlína Koncošová, 02.05.2020
Umístění: Příkazy, kaple sv. Cyrila a Metoděje
Nápis:
ING. VOJTĚCH PŘIDAL NAR. 11.12.1919 POPRAVEN NA PANKRÁCI 1943, LUDMILA PŘIDALOVÁ NAR. 25.8.1914 POPRAVENA NA PANKRÁCI 1945, JOSEF ZACPAL NAROZEN 1.3.1907 POPRAVEN V BERLÍNĚ 1943, BEČAK LADISLAV, BRACH JOSEF, DOSTÁL JAROSLAV, HŘIVNA BOŽETĚCH, KLIMEŠ ARNOŠT, KOUDELNÝ FRANTIŠEK, KOUDELNÝ JAROSLAV, KRISTEN FERDINAND, KROPIL JOSEF, KRYL FRANTIŠEK, LEITNER JAROSLAV, MLČOCH JOSEF, NEVĚŘIL FRANTIŠEK, NĚMEČEK JOSEF, OSYKA JAROSLAV, POSPÍŠIL CYRIL.

PRAP. PĚCH. FRANT. SIGL NAR. 29.1.1914 PADL V BITVĚ U SOKOLOVA 8.3.1945, KAREL OPLETAL DOZORCE VĚZŇŮ NAR. 6.9.1889 +?.3.1942 V PLYN. KOM. V DACHAU, ROTM. OLDŘICH FIALA NAR. 24.6.1919 PADL V LETECKÉM BOJI NAD ANGLIÍ 7.2.1941, POSPÍŠIL OLDŘICH, PYTLÍČEK FRIDOLIN, SMĚŠNÝ FRANTIŠEK, SVOZIL FLORIAN, SVOZIL JOSEF, SVOZIL VÍT, SVOZIL VOJTĚCH, ŠIROKÝ VOJTĚCH, VYHNÁLEK FRANTIŠEK, VYHNÁLEK FRANTIŠEK, VYHNÁLEK JAN, ZBOŘIL JAN, ZBOŽÍNEK ALOIS, ZDRAŽIL JAN.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7107-36957
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Pomník Obětem 1. světové války a vzniku samostatné Československé republiky

Autor: David Kosina, 20.06.2016
Umístění: Příkazy, náves, na rozcestí k železniční stanici
Nápis:
O LIDE ČESKÝ!
K TOBĚ SE ZASE NAVRÁTÍ
VLÁDA VĚCÍ TVÝCH
28-X.1918
Poznámka:

Pomníku se říká "socha Svobody" a byl slavnostně odhalen dne 11. září 1921 v rámci oslav otevření Záloženského domu. Na slavnosti měl projev i tehdejší ministerský předseda Karel Kramář. Autorem sochy je Jiří Pelikán. Na podstavci sochy je mimo jiné i reliéf blanických rytířů a Komenského proroctví. Za 2. světové války byla socha trochu "odstrojena", aby nedošlo k jejímu poškození.
Tolik z dostupných materiálů uložených na ObÚ Příkazy, staré kroniky jsou již v archivu v Olomouci.
(zdroj: informace paní Aleny Dostálové z ObÚ Příkazy ze dne 26.8.2016)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina