Nechanice

Hrob František Herman

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Nechanice, hřbitov
Nápis:
FRANT. HERMAN

ROTM. ZDRAV. SLUŽBY
*1904 +1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'50.38'' E15°37'59.48''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Timothy Hubený

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Nechanice, hřbitov
Nápis:
TIMOTHY HUBENÝ

*7.8.1910 +15.2.1985
podplukovník R. A. F. in m.
Poznámka:

Hřbitovní svědectví (Nechanický zpravodaj č. 6/11)
Delší dobu jsem při zalévání rodinných hrobů na hřbitově zůstával na rozpacích nad nevýrazným náhrobkem, na jehož černé opaxitové desce je mj. skromný stříbrný nápis: Timothy Hubený, pplk. R.A.F. in m. včetně dat narození a úmrtí. (Pro mladší generaci — podplukovník Royal Air Force in memoriam.) Kde se vzaly v rodinném hrobě na nechanickém hřbitově ostatky podplukovníka královského anglického letectva? Zdejší odbojáře a účastníky bojů za druhé světové války jsem v minulosti zdokumentoval všechny, ale toto jméno pro mne zůstávalo záhadou, i když jsem věděl, že rodina Hubených žila na konci Palackého ulice a pan Hubený provozoval krejčovskou živnost. Pomohla mi náhoda, když jsem se v Hradci Králové setkal s paní J. Bednářovou, která mezi řečí o Nechanicích a společných známých se zeptala, zda znám rodinu Hubených. Odvětil jsem, že z úcty k bojovníku proti nacistické Třetí říši občas zalévám na tomto hrobě rostoucí zeleň. Ona zajímavě zareagovala sdělením, že její maminka by z toho měla radost. Slovo dalo slovo a dověděl jsem se, že Bohuš Hubený (možná Bohuslav nebo Bohumil) byl maminčinou první láskou, přesněji Jindřišky Novákové, dcery majitele strojírny v Nechanicích, Novopackého ulice čp. 240. V roce 1928 v osmnácti letech odejel zdejší rodák B. Hubený do Kanady, zlákán slibem vzdáleného příbuzného, že po něm zdědí prosperující farmu. Slib se nenaplnil a mladý přistěhovalec místo farmy získal kus lesa, který vyklučil a na pozemku hospodařil. Se svou první láskou si celkem pilně dopisoval. První pozdrav byl z parníku Calgaric v době, kdy se blížil ke kanadským břehům, a následovaly další, včetně blahopřání k Vánocům a novému roku. Návrat Bohuše byl však v nedohlednu, a tak se Jindřiška v polovině 30. let provdala. Začala druhá světová válka a náš třicetiletý Kanaďan nyní již jako Timothy Hubeny, byl povolán do armády Velké Británie. Kanada měla tehdy do samostatného státu ještě daleko, byla součástí britského Commonwealthu — společenství. Na vojně dosáhl důstojnické hodnosti, ale byl také zraněn. Při léčení v nemocnici se s ošetřující sestrou sblížil natolik, že se s ní po uzdravení oženil. Po válce se do Kanady již nevrátil, manželé se usadili v Manchesteru. Třikrát se v poválečných letech zajel podívat do republiky, navštívit bratra a také vyhledal svou první lásku Jindřišku ve Lhotě pod Libčany. A jak říká známé přísloví, že stará láska nerezaví, tak poté, když měl jako recepční v hotelu noční službu, občas Jindřišce zatelefonoval. Tim Hubeny, tak si nové jméno zkracoval, i když v Nechanicích a mezi děvčaty byl znám též pod přezdívkou Čuča, zemřel roku 1985 v Anglii, stár 75 let. Posledním přáním bylo být pochován v rodném městě. Manželka je splnila a urnu s ostatky odeslala jeho bratrovi do Plané v jižních Čechách. Ten zařídil uložení do rodinného hrobu. Je v předposlední řadě ve staré části vpravo od hlavní cesty. Václav Pražák
Hubený Timothy Bohuš, osobní číslo Z; T-900, odveden 2.9.1942, Velká Británie (zdroj databáze VÚA ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'50.76'' E15°38'00.39''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob František Rybář

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Nechanice, hřbitov
Nápis:
ZDE V PÁNU

FRANTIŠEK RYBÁŘ

*1891 - +1947
RUSKÝ LEG.
Poznámka:

Rybář František, narozen 12.7.1891, Bělostok, Grodinská gubernie, příslušný do Nechanic. Do ČS legií v Rusku se přihlásil 16.8.1918, zařazen u divizního dělostřelectva jako vojín. Činnost v legiích ukončil 12.2.1921 jako svobodník symfonického orchestru, demobilizován. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'51.72'' E15°38'02.52''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Nechanice, hřbitov
Nápis:
ОСВОБОДИТЕЛЕЙ НЕ ЗАБУДЕМ

ING. IVAN PLEVAKO, PAVEL TRUCHAČEV, NIKOLAJ PAVLOVIČ TRETIJAK, SERGEJ ANDREJEVIČ ZOLOTENKO

OSVOBODITELŮ NEZAPOMENEME
Poznámka:

Hrob byl zřízen po 10. 5. 1945 pro vojáky, kteří v okolí Nechanic padli nebo zemřeli na válečné útrapy. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04007
Souřadnice: N50°13'51.53'' E15°38'01.76''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Arnošt Nohýnek

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Nechanice, hřbitov
Nápis:
Zde odpočívá

ARNOŠT NOHÝNEK

ruský legionář
*1877 +1925
Poznámka:

Nohýnek Arnošt, narozen 5.1.1877 Kocňovice. V Rakousko-Uherské armádě sloužil u 10. domobraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat 22.3.1915, Přemyšl. Do ČS legií v Rusku se přihlásil 7.10.1917 v Paramově Rudniku, zařazen byl 2.11.1917 k 5. střeleckému pluku jako vojín. Službu v legiích ukončil jako četař štábu čsl. legií 15.2.1921, demobilizován. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'51.93'' E15°37'59.85''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Václav Novák

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Nechanice, hřbitov
Nápis:
VÁCLAV NOVÁK

PORUČÍK V. V.
*3.9.1879 +8.2.1967

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'51.81'' E15°37'59.39''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob vojáka

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Nechanice, hřbitov
Nápis:
RODINA
VIŠŇÁKOVA
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'51.61'' E15°37'59.44''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Václav a František Novotný

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Nechanice, hřbitov
Nápis:
ZDE V PÁNU ODPOČÍVAJÍ
BRATŘI
NOVOTNÝCH.

VÁCLAV
*8.4.1891 +1.12.1917,

FRANTIŠEK
*2.1.1895 +24.10.1917

PODDŮSTOJNÍCI.

Spěte klidně synové naši ve svém rovu.
K prostičkému rovu Vašemu zalétají
myšlenky naše a přinášejí vroucí polibky
Vašim drahým rtům, které v trudných
chvílích života šeptali pozdravy
svým drahým rodičům.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'51.26'' E15°37'58.78''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Rudolf Bolschwing

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Nechanice, starý – zrušený hřbitov
Nápis:
RUDOLF
BOLSCHWING

SETNÍK
56. WESTFÁLSKÉHO
PLUKU

Hauptmann
und Com. – Chef.
im 7. westphalischen
Inft. Regmt. No. 56.
Poznámka:

číslo 78 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866
Bolschwingh, v. Rudolph: Hauptm., 7. Westphälisches Infantrie-Regiment Nr. 56, Füsilier-Bataillon. Příslušný v Neuss. Tĕžce zranĕn schwer 3.7.1866 (pravá ruka a levé stehno). +21.7.1866 lazaret Nechanice. (zdroj: Verlustlisten der Preußischen Armee 1866)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03995
Souřadnice: N50°14'5.65'' E15°37'55.99''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Arnošt Hoffern ze Saalfeldu

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Nechanice, starý – zrušený hřbitov
Nápis:
Hier ruhet
Ernest
HÖFFERN
Ritter v. Saalfeld
kais. könig. Major
im 5. Feldjäger Batailon
vieleher in Folge der am 28.
Juni bei Skalitz und am 3.
Juli 1866 bei Königgratz er
hullenen schweren wunden
am 20. Juli 1866 40
Lebensjahre …
Evige Ruhe
seiner Asche!

Zde v Pánu odpočívá
ARNOŠT HOFFERN
RYTÍŘ ZE SAALFELDU
c. k. major v 5. praporu polních myslivců.
Zemřel dne 29. července 1866
následkem poranění.
Poznámka:

číslo 77 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, věnováno rodinou


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-20750
Souřadnice: N50°14'05.65'' E15°37'55.99''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička