Galovany

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 03.05.2020
Umístění: Galovany, západný okraj obce, za plotom dvora Obecného úradu Galovany č. 67
Nápis:
PAMIATKA PADLÝM V BOJI ZA SLOBODU
MARTIN DEVEČKA *1909 †1941
ADAM FIAČAN *1919 †1944
ONDREJ HALAHIJA *1912 †1945
JÁN DEVEĆKA *1913 †1945

ČESŤ ICH PAMIATKE!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.