Hybe

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 19.06.2012
Umístění: Hybe, park uprostred obce
Nápis:
1914 – 1918

ONDREJ RAJNIAK, JÁN JANČUŠKA, JÚLIUS ZUDLA, SAMUEL JAROŠ, PETER JAROŠ, PETER RUŽIAK, JÁN RUŽIAK, JOZEF PALLAY, JÁN BENKO, DANIEL BENKO, ONDREJ ŠMIHULA, JÁN ŠMIHULA, JÁN MRLIAN, ONDREJ VOZIS, JÁN BARBIERIK, DANIEL BARBIERIK, JÁN KRIŠKA, PETER RAJNIAK, JÁN ŽIŠKA, DANIEL PIOVÁR, ONDREJ PIOVÁR, ONDREJ PASTUCHA, KOLOMAN KRIŠKA, DANIEL TEPLICKÝ, DANIEL MIHÁLIK, PETER PAVELLA, JÁN BÚTORA, DANIEL KÚDOLA, JÁN KUBINA, VIKTOR LEHOTSKÝ, JÁN KÚDOLA, SAMUEL ŽIŠKA, JÁN DORČIAK,

???

1939 - 1945

ONDREJ ĎUMBALA, JÚLIUS RAJNIAK, PAVEL PIOVARČI, DANIEL ŽIŠKA, JÁN ŠMIHULA, ONDREJ LEHOTSKÝ, ONDREJ HOSTIAK, DANIEL MEDVECKÝ, ONDREJ KÚDOLA, ONDREJ RAJNIAK, DANIEL STRAŠILA

ČESŤ PAMIATKE VŠETKÝM – I
NEMENOVANÝM CIVILNÝM
OBETIAM VOJNY
OBEC HYBE PADLÝM SPOLUOBČANOM

1914 – 1918

JÚLIUS ERHARDT, JOZEF PASTUCHA, DANIEL MARUŠIAK, JOZEF BOBULA, JÁN ŽIŠKA, SAMUEL MICHALIDES, JÁN LOFAJ, SAMUEL LOFAJ, DANIEL DZUREK, ONDREJ DZUREK, ONDREJ MATEJBUS, JÚLIUS MATEJBUS, DANIEL STANČEK, SAMUEL ĎUMBALA, DANIEL ŠMIHULA, DANIEL ŠVANDA, PETER SVETLÍK, ONDREJ STANČEK, PETER SVRČEK, JÁN BRTÁŇ, ONDREJ LEHOTSKÝ, JÁN ČÍK, PETER ŽIŠKA, ONDREJ MARUŠIAK, ONDREJ RAJNIAK, JÁN BUZÁK, PETER MEDVIEDIK, DANIEL HUZDRIK, JÁN RAJNIAK, ONDREJ DUDA, DANIEL STRAŠILA, SAMUEL ĎURIŠ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Ján Bakoss

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2012
Umístění: Hybe, evanjelická fara
Nápis:
KŇAZ – MARTÝR
JÁN BAKOSS
ÚČINKOVAL V HYBIACH
V R. 1924 – 1932
ŽALM 86. 14.
Poznámka:

Ján Bakoss (31.3.1895 – 31.1.1945) evanjelický kňaz, protifašistický bojovník, zavraždený fašistami v Martine.
Zdroj: Wikipédia


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa hrdinom SNP

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 28.04.2020
Umístění: Hybe, lokalita Červený kút, na skale nad rázcestím ciest I. triedy č. 18 a 72
Nápis:
NA VEČNÚ PAMIATKU
HRDINOM SNP,
KTORÍ POLOŽILI SVOJE ŽIVOTY
V ČERVENOM KÚTE.
TENTO ÚSEK BOL
FAŠISTOM ÚDOLÍM SMRTI.
1944 ─ 1965
Poznámka:

Pamätná tabuľa je podľa Registra nehnuteľných kultúrnych pamiatok na Slovensku v obci Liptovský Hrádok, ale lokalita patrí katastrálne obci Hybe.
Lokalita Červený kút bola najsevernejším výbežkom obranného úseku Kráľova Lehota ─ Čertovica (krycie meno Kosatec) 2. taktickej skupiny 1. ČSA na Slovensku pod velením škpt. Martina Kučeru. Vojaci a partizáni od 5. septembra do 23. októbra 1944 úspešne odolávali nemeckým útokom preniknúť do Bocianskej doliny a ďalej cez horský priesmyk Čertovica do Brezna.
(zdroj: M. Kučera, Nezlomený kosatec, 1976)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.