Velatice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války a vojákům Rudé armády

Autor: Pavel Kodytek, 23.03.2010
Umístění: Velatice, na křižovatce uliček za hasičskou zbrojnicí
Nápis:
K PAMÁTCE PADLÝCH
VOJÍNŮ VE VÁLCE
1914 – 1919

Z VELATIC

MUSELÍK VLAD., *11.1.1874 †20.6.1916
MACHÁČEK MET, *6.11.1875 †28.7.1918
MUSELÍK JAN., *10.11.1881 †10.10.1914
ZEMÁNEK BOH., *14.11.1883 †14.1.1918
JEDLIČKA JAN, *18.1.1884 †28.2.1916
HAMR FRANT., *1.10.1886 †28.9.1917
JEDLIČKA KAR., *14.2.1886 †25.7.1915
KOTULÁN JOS., *16.12.1886 †19.2.1915
KRKOŠKA FRANT., *3.9.1889 †15.3.1917
KRKOŠKA HYN., *31.7.1890 †3.1.1915
ŠVÁBENSKÝ ANT., *28.3.1892 †1.10.1918
KRKOŠKA JOS., *2.1.1893 †15.6.1916
ANDRYSÍK RUD., *13.4.1898 †18.6.1918
PAVLÍK CYR., *5.7.1899 †26.6.1918
NĚMEČEK JAN
BAŠTÁŘ MET.
ŘIČÁNEK BOH.
HORÁK JOSEF

NA PAMĚŤ
4 HRDINŮM
RUDÉ ARMÁDY
PADLÝM V BOJI O
VELATICE 25/4 1945

OBĚTEM
DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
1939 - 1945
VÁCLAV ŠENKYŘÍK
*24.6.1922 †31.3.1945
JOSEF KUKLÍNEK
*24.3.1900 †21.5.1945

TRAGICKY ZAHYNULÉ DĚTI
VÝBUCHEM GRANÁTU 21. 5. 1946
KARLÍČEK KOUSALÍK
JOSÍFEK MACHÁČEK
JOSÍFEK KŘÍŽ
Poznámka:

Pomník byl původně vybudován u kaple a věnován obětem 1. světové války. Později byl přemístěn a doplněn o přidané pamětní desky obětem 2. světové války a desky na paměť padlým vojákům Rudé armády.

Z knihy „Těžké roky Velké války; Tvarožná, Blažovice, Velatice, Horákov a Mokrá; 1914 – 1918“ Autor František |Kopecký.
A nyní pár slov o kříži na návsi. Připomíná padlé velatické občany: „…V roce 1919 věnoval starší bratr mlynáře Jana Ftačníka (*12.7.1876 +21.8.1939) Josef, mlynář v Marefách, kříž věnovaný padlým občanům v I. světové válce. U tohoto kříže postaveného u kapličky vysázel jednu smuteční vrbu, čtyři břízy a čtyři cypřiše. V roce 1919, když se vysazovala „Lípa svobody“ a „Masarykova lípa“ na návsi dne 28. října, Ftáčník pro tyto lípy sám doly vykopal a při účasti všech občanů lípy pečlivě zasázel…“
Dnes stojí pomník na rozcestí v ulici nad bývalým velatickým Obecním úřadem.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6216-28908
Pomník přidal: Pavel Kodytek
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Pavel Kodytek, 23.03.2010
Umístění: Velatice, po pravé straně silnice při výjezdu z Velatic směrem na Mokrou
Nápis:
NECHTE DÍTEK KE MNĚ PŘIJÍT
A NEBRAŇTE JIM
NEBOŤ JIM PATŘÍ KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ
LUKÁŠ 16.23
VĚNOVÁNO
KE CTI A SLÁVĚ BOŹÍ
A NA PAMĚŤ ZAHYNULÝCH DĚTÍ
KARLA KOUSALÍKA
*13.10.1940
JOSEFA MACHÁČKA
*20.1. 1941
JOSEFA KŘÍŽE
*16.9.1942

KTEŘÍ BYLI USMRCENI
GRANÁTEM 21.5.1946

L. P. 1948

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavel Kodytek

Pomník Obětem 2. světové války a vojákům Rudé armády

Autor: Pavel Kodytek, 23.03.2010
Umístění: Velatice, vlevo od silnice při příjezdu do Velatic od Žuráně
Nápis:
HRDINÝM OSVOBODITELŮM
A OBĚTEM FAŠISMU
1939 – 1945

OBEC VELATICE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6216-28906
Pomník přidal: Pavel Kodytek

Kříž na památku konce 1. světové války

Autor: Ludmila Vaňáčková, 16.04.2020
Umístění: Velatice, severně obce, vpravo od komunikace do osady Horákov, naproti altánku u rybníčka
Nápis:
Od moru, hladu
a vojny vysvoboď
nás, Ježíši!

Tento svatý kříž věnován
ke cti a chvále Boží
a v upomínku
na válečný rok
1918
Poznámka:

Z knihy „Těžké roky Velké války; Tvarožná, Blažovice, Velatice, Horákov a Mokrá; 1914 – 1918“ Autor František Kopecký.
Ještě před koncem války byl ve Velaticích postaven kříž jako poděkování za to, že dva muži nemuseli nastoupit do armády. Opis tvaroženské farní kroniky to popisuje: „V roce 1918 manželé Brzobohatý Cyrill s manž., a švagr jeho Daněk Jan s manž. rolníci ve Velaticích na poděkování, že uchráněni byli služby vojenské na bojišti, postavili na svůj náklad kamenný kříž u cesty z Velatic do Horákova, jehož svěcení konáno dne 9. května na slavnost „nanebevzetí Páně“. Kázání měl rodák Velatský P. Theodor Kaqáb, katecheta v Třebíči a svěcení vykonal druhý rodák P. Brzobohatý Method, kaplan ve Šlapanicích za velké účasti občanů všech okolních vesnic. Na udržování kříže uložena částka 40 K v Reiffeisence zdejší.“


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ludmila Vaňáčková
Příprava dat: Ing. František Jedlička