Číčov

Kenotaf Imre Nagy

Autor: Ladislav Barabás, 09.05.2016
Umístění: Číčov, Na priekope, cintorín, ľavá strana, oproti domu smútku
Nápis:
és eltünt fiuk
IMRE 1887 – 1914
emlékére
Poznámka:

po prvej svetovej vojne zostal nezvestný


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Antal Rehoreg

Autor: Ladislav Barabás, 09.05.2016
Umístění: Číčov, Na priekope, cintorín, pravá zadná časť
Nápis:
REHOREG ANTAL
KI HŐSI HALÁLT HALT
1914-BEN SZERBIÁBAN
Poznámka:

Fotografia vojaka v uniforme. Antal Rehoreg padol v Srbsku.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Ede Tárnok

Autor: Ladislav Barabás, 09.05.2016
Umístění: Číčov, Na priekope, cintorín, ľavá strana, oproti domu smútku
Nápis:
A HAZÁÉRT
HŐSI HALÁLT HALT
TÁRNOK EDE
REF. TANITÓ
EMLÉKÉRE
1892 – 1914

Messzte idegen föld
fedi hamvait
kesergő szülei és Testvérei
örök bánatára.
Poznámka:

Ede Tárnok bol kalvínsky učiteľ, ktorý padol v prvej svetovej vojne


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°46'0.3'' E17°46'5.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Sándor Balázs

Autor: Ladislav Barabás, 09.05.2016
Umístění: Číčov, Na priekope, cintorín, asi v strede vľavo
Nápis:
BALÁZS SÁNDOR
HŐSI HALÁLT HALT ZALOŽCE
OROSZÁGBAN
1885 – 1915

Nyugodjanuk békében !
Poznámka:

padol v Rusku pri obci Založce


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf József Fél

Autor: Ladislav Barabás, 09.05.2016
Umístění: Číčov, Na priekope, cintorín, oprpti domu smútku
Nápis:
ITT NYUGOSZNAK
AZ URBAN

FIUK
JÓZSEF
1921 – 1945
AKI HŐSI HALÁLT HALT
A II. VILÁGHÁBORÚBAN
„Mert kőzsiklám és védő-
váram vagy Te“
Zsolt. 31.4.
Poznámka:

Fotografia vojaka v uniforme. Jeho meno je aj na pomníku padlých v 2. svetovej vojne.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf István Takács

Autor: Ladislav Barabás, 09.05.2016
Umístění: Číčov, Na priekope, cintorín
Nápis:
Itt nyugszik

fiuk PITYUKA 1928 – 1945
ki a második világháborúban tünt el
Poznámka:

Pityuka (=István) Takács je na zozname nezvestných osôb druhej svetovej vojny. Je uvedený aj na pomníku obetiam II. svetovej vojny v obci.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Károly Misák

Autor: Ladislav Barabás, 09.05.2016
Umístění: Číčov, Na priekope, cintorín
Nápis:
Itt örökítjük meg hősi halált halt édesapánk emlékét.
MISÁK KÁROLY
1909 – 1945
Kiáltásom hald meg Isten.
LXI. 61. ZSOLT.

Emeltette neje.
Poznámka:

Károly Misák je uvedený aj na pomníku obetiam 1. a 2. svetovej vojny na miestom cintoríne.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Károly Mészáros

Autor: Ladislav Barabás, 09.05.2016
Umístění: Číčov, Na priekope, cintorín
Nápis:
A II. világháborúban eltünt fiaik
Károly 1910 – 1943
Poznámka:

Károly Mészáros je uvedený aj na pomníku obetiam vojen v obci. Na náhrobníku je uvedený aj Géza Mészáros (1920 – 1942), ktorý by tiež mohol byť obeťou vojny, jeho meno však na pomníku obetiam vojny chýba.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Sándor Tárnok

Autor: Ladislav Barabás, 09.05.2016
Umístění: Číčov, Na priekope, cintorín
Nápis:
ITT NZUGSZIK
TÁRNOK SÁNDOR
HONVÉD

1920 - 1942
Poznámka:

Ďalší text sa z fotografie nedá bez znalosti maďarčiny prečítať.
Sándor Tárnok je uvedený aj medzi padlými v druhej svetovej vojne na pomníku v obci.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás