Rimavské Brezovo

Pomník Obetiam SNP

Autor: Ladislav Barabás, 22.04.2011
Umístění: Rimavské Brezovo, oproti obecnému úradu
Nápis:
PO NOCI ÚTRAP RANNÁ ÚĽAVA
PO ZIME HRÔZY USMIEVAVÁ JAR
PO CESTE TŔNISTEJ KVETÍN ZÁPLAVA
PO VÄZBE DUCHA VOĽNÝ JEHO VZLET
PO TEMNE SLNKA VZÁCNY DAR
LEN UŽ VIAC NEUSTAŤ, LEN STÁLE VPRED

PAVEL KNAPP, 1906 - 1945
ILEGÁLNY PRACOVNÍK
KOMUNISTICKEJ STRA-
NY SLOVENSKA - ČLEN
ILEGÁLNEHO OV-KSS A
RADY REVOLUČNÉHO
OKRESNÉHO NÁRODNÉ-
HO VÝBORU V HNÚŠTI

Z TEJTO OBCE ZA BOJOV
V SLOV. NÁR. POVSTANÍ
ZAHYNULI TÍTO OBČANIA
PAVOL FODOR JULIUS FERKO
MARGITA KOSTKOVÁ
ARPÁD FARKAŠ
ČESŤ ICH PAMIATKE
Poznámka:

Pavel Knapp (19.10.1906 Rimavské Brezovo - 31.1.1945 Banská Bystrica) bol účastník protifašistického hnutia v Rimavskej doline. Po ústupe SNP do hôr zabezpečoval zásobovanie partizánov. Zradou špióna bol 30.12.1944 v Klenovských horách zatknutý a fašistami umučený.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 22.04.2011
Umístění: Rimavské Brezovo, na budove Obecného úradu Rimavské Brezovo
Nápis:
OBČANIA TEJTO OBCE
28.VIII.1944. POVSTALI PROTI
FAŠISTICKÝM OKUPANTOM.
V TEJTO BUDOVE BOLO ZA
POVSTANIA VOJENSKÉ
VELITEĽSTVO

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°32'21.6'' E19°57'30.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás