Zvolen

Hrob Július Kuric

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Zvolen, Slnečná, cintorín, začiatok, vľavo od hlavného chodníka
Nápis:
TU ODPOČÍVA
JÚLIUS KURIC
*9.1.1921 †19.10.1944

ZOMREL V BOJI ZA VLASŤ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Stankovič

Autor: Ladislav Barabás, 04.08.2016
Umístění: Zvolen, Slnečná, cintorín, začiatok, vľavo od hlavného chodníka
Nápis:
Tu odpočíva v Kristu Pánu
Štefan Stankovič
*9.XII.1923 †20.X.1944
Bojoval som za vlasť
padol som v boji,
žite moji milí v láske
a pokoji.

Pokoj prachu jeho!
Poznámka:

Štefan Stankovič pochádzal z Krupiny a jeho meno je aj na pamätnej tabuli Obetiam SNP a druhej svetovej vojny v tomto meste.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ondrej Plánočka

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Zvolen, Slnečná, cintorín, začiatok, vľavo od hlavného chodníka
Nápis:
ONDREJ PLÁNOČKA
*13.I.1913 †8.II.1945
Louviliť jsou mňe ustavične
jako ptáče nepritele moji
bez pričiny. Uvrhly do jamy
život můj a primetaly
mňe kamenim
Plač Jerem. 3, 52-53.
Poznámka:

Ondrej Plánočka bol predseda Revolučného národného výboru v Kováčovej. Zavraždený bol v lese Sekier pri Môťovej. Jeho meno je aj na pomníku v Kováčovej.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ladislav Baník

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Zvolen, Slnečná, cintorín, začiatok, vľavo od hlavného chodníka
Nápis:
LADISLAV
BANÍK
*18.IX.1917
†17.IX.1944
Poznámka:

padol v SNP


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ondrej Puškár

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Zvolen, Slnečná, cintorín, začiatok, vľavo od hlavného chodníka
Nápis:
ONDREJ PUŠKÁR
*1.7..1920 †8.2.1944
ZOMREL MUČEDNÍCKOU SMRŤOU.
ODPOČÍVAJ V POKOJI.
Poznámka:

zavraždený fašistami v lese Sekier pri Môťovej
(zdroj: http://www.szpb.sk/restredo.htm )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Koloman Suchý

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Zvolen, Slnečná, cintorín, začiatok, vľavo od hlavného chodníka
Nápis:
TU ODPOČÍVA
KOLOMAN SUCHÝ
*2.6.1919 †11.10.1944

POKOJ PRACHU JEHO.
Poznámka:

obeť SNP


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Michal Vankovic

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Zvolen, Slnečná, cintorín, začiatok, vľavo od hlavného chodníka
Nápis:
MICHAL VANKOVIC
*7.X.1904
†18.X.1944

SPOMÍNAME.
Poznámka:

obeť SNP


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hroby vojakov Červenej armády I

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Zvolen, Slnečná, vojenský cintorín vojakov Červenej armády, hroby vpravo a vľavo od schodiska ku hlavnému pomníku a pred pomníkom
Nápis:
СТ. ЛЕЙТ.
ГЛАЗЕНКО А.
ЗВОЛЕН - 1945

ЛЕЙТ.
ОСТРОВСКИЙ Ф.
ЛУЧЕНЕЦ - 1945

СТ. ЛЕЙТ.
АВЧАРЕНКО Ф.
БАНОВЦЕ - 1945

ЛЕЙТ.
ПИРОШЕНКО В.
БАНОВЦЕ - 1945

МЛ. ЛЕЙТ.
ЯКОВЛИВ Ф.
БАНОВЦЕ - 1945

ПОДПОЛКОВНИК
ОБРАМУР Н.
КРУПИНА - 1945

ЛЕЙТ.
КОСАКИН
КРУПИНА - 1945

СТ. ЛЕЙТ.
ДОРОФЕЕВ
ШАГИ - 1945

КПТ.
ЯКОПЕВ Ф.
ЗВОЛЕН - 1945

ЛЕЙТ.
ВАСИЛЕВНИ П.
МОДРЫ КАМЕНЬ - 1945

ОФИЦЕР КРАСНОЙ АРМИИ
ПОГИБШИЙ СМЕРТЬЮ
ХРАБРЫХ НА БОЕВОМ ПОСТУ
В РАЙОНЕ Б. БЫСТРИЦА

КПТ.
ЕХВАНОВ А.
Б. БЫСТРИЦА - 1945

КПТ.
ЕРНЫШЕВ В.
Б. БЫСТРИЦА - 1945

КПТ.
РОЖИХИН Д.
ЗВОЛЕН - 1945

ОФИЦЕР КРАСНОЙ АРМИИ
ПОГИБШИЙ СМЕРТЬЮ
ХРАБРЫХ НА БОЕВОМ ПОСТУ
В РАЙОНЕ ЗВОЛЕН

ОФИЦЕР КРАСНОЙ АРМИИ
ПОГИБШИЙ СМЕРТЬЮ
ХРАБРЫХ НА БОЕВОМ ПОСТУ
В РАЙОНЕ БАНОВЦЕ Н/Б - 1945

МЛ. ЛЕЙТ.
САЯНИН П.
ЛУЧЕНЕЦ – 1945

МЛ. ЛЕЙТ.
ДРОНОВИЧ В.
ЛУЧЕНЕЦ – 1945

ЛЕЙТ.
ПОКАЧЕВ М.
БРЕЗНО Н/Г - 1945

МЛ. ЛЕЙТ.
АТРЕТ А.
ЛУЧЕНЕЦ – 1945

МЛ. ЛЕЙТ.
ЛОГБИН А.
ЛУЧЕНЕЦ – 1945

СТ. ЛЕЙТ.
ЦИВИК А.
ЛУЧЕНЕЦ – 1945

СТ. ЛЕЙТ.
АМ ШАТОВ А.
ЛУЧЕНЕЦ – 1945

МЛ. ЛЕЙТ.
ШУТОВ В.
ЛУЧЕНЕЦ – 1945

МЛ. ЛЕЙТ.
КОНОВАЛОВ И.
ЛУЧЕНЕЦ – 1945

СТ. ЛЕЙТ.
ФРИДМАН А.
КРУПИНА – 1945

СТ. ЛЕЙТ.
ЛОЗИНСКИЙ В.
РИМ. СОБОТА - 1945

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ГВ. ЛЕЙТЕНАНТ
ГИЗАТОВ
ШЕРВАН АДИЯТОВИЧ
1.09.1904 – 30.12.1944 г.
КОСИГОВЦЫ

КПТ.
АЛЕКСАНДРОВИЧ
КРУПИНА – 1945

ЛЕЙТ.
НЕЧКИН Н.
ЛУЧЕНЕЦ – 1945

МЛ. ЛЕЙТ.
ЕРШОВ В.
РИМ. СОБОТА – 1945

МЛ. ЛЕЙТ.
КОРЕЦКИ И.
ЗВОЛЕН – 1945

ЛЕЙТ.
СЕРИДКО
КРУПИНА – 1945

ЛЕЙТ.
ИВАН В.
КРУПИНА – 1945

МЛ. ЛЕЙТ.
ПРИЛИПНИЦКОВ М.
БРЕЗНО – 1945

КАПИТАН
БОДИКОВ
МОДРЫ КАМЕНЬ – 1945

КАПИТАН
ПИШЕНКО М.
ЛУЧЕНЕЦ – 1945

ЛЕЙТ.
ГАНОВСКИЙ В.
БРЕЗНО – 1945

МАЙОР
ДИМИТРОВ М. Ф
ЗВОЛЕН – 1945

КПТ.
ЧЕРНЕНКО А.
РИМ. СОБОТА – 1945

ЛЕЙТ.
ГРИГОРЕВ В.
БАНОВЦЕ Н/Б – 1945

ЛЕЙТ.
МОГУТНЫЙ В.
МОДРЫ КАМЕНЬ – 1945

МЛ. ЛЕЙТ.
СТУЦАРЕНКО Л.
МОДРЫ КАМЕНЬ – 1945

ЛЕЙТ.
Г. ГОИБОВ М.
Б. БЫСТРИЦА – 1945

МЛ. ЛЕЙТ.
ШЕНФЕЛД В.
Б. БЫСТРИЦА – 1945

СТ. ЛЕЙТ.
ТОБРУКОВ Ч.
ЛУЧЕНЕЦ – 1945

ЛЕЙТ.
ЗИНИСОВ Х.
ЛУЧЕНЕЦ – 1945

СТ. ЛЕЙТ.
СКОК Л.
ЛУЧЕНЕЦ – 1945

ЛЕЙТ.
НЕДОРЕЗОВ М.
ЗВОЛЕН – 1945

МАЙОР
СОКОЛОВ Ю.
ЗВОЛЕН – 1945

КПТ.
ВИЛЕНСКИЙ А.
ЗВОЛЕН – 1945

ЛЕЙТ.
СУСЛИН
ЗВОЛЕН – 1945

КПТ.
ТЕРЕХОВ И.
ЗВОЛЕН – 1945

ЛЕЙТ.
МИХНЯНОВ Е.
КРЕМНИЦА – 1945

СТ. ЛЕЙТ.
КОРИННОВ К.
КРЕМНИЦА – 1945

ЛЕЙТ.
КАРПЕНКО В.
КРЕМНИЦА – 1945

МЛ. ЛЕЙТ.
СМУТОВ В.
КРЕМНИЦА – 1945

ЛЕЙТ.
МЛУТАНОВ
КРЕМНИЦА – 1945

СТ. ЛЕЙТ.
АНДРЯНОВ М.
КРЕМНИЦА – 1945

ЛЕЙТ.
КУЧЕРА Н.
БРЕЗНО – 1945

СТ. ЛЕЙТ.
РОМАНЕНКО В.
БРЕЗНО – 1945

МЛ. ЛЕЙТ.
МУРМАНОВ Ж.
РИМ. СОБОТА – 1945

МЛ. ЛЕЙТ.
ЦЕСАДЖЕ М.
РИМ. СОБОТА – 1945

МЛ. ЛЕЙТ.
ДОДОНОВ А.
РИМ. СОБОТА – 1945

СТ. ЛЕЙТ.
АЛАБУШИН В.
РИМ. СОБОТА – 1945

ЛЕЙТ.
ОСИНОВ А.
БРЕЗНО – 1945

ЛЕЙТ.
ГАБРОЧЕВ А.
БРЕЗНО – 1945

СТ. ЛЕЙТ.
СБАНЯН А.
БРЕЗНО – 1945

МЛ. ЛЕЙТ.
КУЧИН К.
БРЕЗНО – 1945

СТ. ЛЕЙТ.
ТЕХОНОВ М.
БРЕЗНО – 1945

СТ. ЛЕЙТ.
КОРУВГ Н.
БРЕЗНО – 1945

ЛЕЙТ.
ОРЛОВ П.
ЛУЧЕНЕЦ – 1945

КПТ.
МИРАКОВ И.
ПРИЕВИДЗА - 1945

СТ. ЛЕЙТ.
СУБОТИН М.
ПРИЕВИДЗА – 1945

ЛЕЙТ.
ТРИДАСОВ Н.
ЛУЧЕНЕЦ – 1945

ЛЕЙТ.
СУРУШЕНКО В.
ЛУЧЕНЕЦ – 1945

МЛ. ЛЕЙТ.
ПЕТРЕНКО А.
РИМ. СОБОТА – 1945

ЛЕЙТ.
МАЛЬШЕВ А.
РИМ. СОБОТА – 1945

МАЙОР
ИНЖ. МИЛОВИДОВ С.
ШАГИ - 1944

ЛЕЙТ.
МАХИМОВ Н.
Б. БЫСТРИЦА – 1945

ЛЕЙТ.
ЕРШЕВ Н.
ЛУЧЕНЕЦ – 1945

ЛЕЙТ.
ЕРЛИКОВ Н.
ЛУЧЕНЕЦ – 1945

СТ. ЛЕЙТ.
НИКОЛАЙ А.
ТОПОЛЬЧАНЫ - 1945
Poznámka:

Vľavo i vpravo od schodiska ku hlavnému pomníku sú vždy dva hroby. Vonkajší je prekrytý čečinou tují a nedá sa fotografovať.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 83 VPM
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Šurka

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Zvolen, Slnečná, cintorín, vľavo od hlavného chodníka
Nápis:
TU ODPOČÍVA
JÁN ŠURKA
*14.12.1914
ZAHYNUL DŇA
†6.10.1944
Poznámka:

obeť SNP


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Višňovský

Autor: Ladislav Barabás, 01.04.2010
Umístění: Zvolen, Slnečná, cintorín
Nápis:
BOJOVAL MEDZI PRVÝMI,
NA PRAHU SLOBODY PADOL

Ing. Š. Višňovský
PRVÝ POVERENÍK DOPRAVY
A VEREJNÝCH PRÁC
1909 - 1944
Poznámka:

Štefan Višňovský (10.12.1909 Banská Štiavnica – asi 27.12.1944 Kováčová) – účastník protifašistického odboja. Od roku 1944 účastník SNP, po jeho ústupe do hôr sa skrýval v oblasti Kališťa, neskôr v Banskej Bystrici, koncom decembra zatknutý príslušníkmi POHG vo Zvolene, odovzdaný gestapu a popravený pri Kováčovej. Zapojil sa do prípravy SNP, počas neho člen SNR a povereník pre dopravu a verejné práce. Staral sa o údržbu železničnej siete a zariadení na povstaleckom území. Vyznamenania: Rad SNP I. tr., čs. vojnový kríž in memoriam.
(zdroj: Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás