Vranov

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: Ing. Stanislav Mundl, 07.05.2010
Umístění: Vranov, asi 150m severovýchodně od obce
Nápis:
Нашим осободителям
красноармейцам
село Дражич

Našim osvoboditelům
rudoarmejcům
věnuje obec Dražič
Poznámka:

9.května 2015 byla odhalena socha rudoarmějce, která byla původně ve městě Týn n/Vlt., nyní instalovaná v areálu pohřebiště.

U vsi byl zřízen vojenský lazaret a ti, kteří podlehli svým zraněním a nemocem, byli sem postupně pohřbíváni. K těmto obřadům měli přístup pouze příslušníci Rudé armády. Proto byl počet pohřbených dodatečně pouze odhadnut, a to na 150 až 160.

Dle očitého svědectví mého dědy, t.č. žijícího v obci Dražíčské Březí a pamětníka uložení ostatků rudoarmějců - se jednalo o 20 - 30 vojáků, hromadně otrávených po požití blíže neurčené kapaliny - dle dědy patrně brzdové kapaliny, či glykolu z bechyňského letiště - pocházející z cisterny, kterou zanechal německý wehrmacht u lesa v Nemějicích (cca 2 km od obce Vranov. Rudoarmějci se prý mylně domnívali, že se jedná o líh a kapalinu stáčeli do svých polních láhví za účelem následné konzumace. Po požití této tekutiny se u nich projevovaly dýchací potíže a následujícího rána zemřeli udušením. Nejpozději druhý den večer byli zabaleni do rudé vlajky a uloženi v tomto hromadném hrobě. Pohřeb byl prý veřejnosti přístupný.

Ze vzpomínek pamětníka: "Vzpomínám si, jak oba,zejména děda vyprávěl, cituji doslova:" Leželi na naší louce, samý mladý kluci to byli, svíjeli se v křečích a křičeli a nikdo jim nedokázal od toho pomoct. Do rána měli obličeje úplně černý. Přišel pak za náma ten jejich velitel, já musel zapřáhnout žebřiňák a převezl ty mrtvý k jámě, co tam zatím vykopali. Každýho zabalili do ruský vlajky a pohřbili je". Pohřbení leží za sebou, hrob má tvar podkovy a nohy předchozího mrtvého jsou u hlavy následujícího".


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3115-10384
Pomník přidal: Ing. Stanislav Mundl
Doplnění informací: Miroslav Maršík

Hrob vojáka Rudé armády

Autor: Ing. Stanislav Mundl, 07.05.2010
Umístění: Vranov, asi 100m jižně od obce
Nápis:
NEZNÁMÝ
SOVĚTSKÝ
VOJÁK
1945
Poznámka:

u občanů Vranova jméno má: „náš Váňa“

Jedná o vojína Rudé armády,popraveného důstojníkem Rudé armády za násilí na civilním obyvatelstvu. Na základě vyprávění pamětníka, se vojín pokusil opilý znásilnit mladou ženu z obce Vranov. Rodiče mladé ženy tento čin nahlásili jeho nadřízenému,ten vojína předvedl před jeho oběť a po rekognici pachatele obětí jej na místě bez soudu zastřelil. Po roce 1948 byl hrob označen jako místo,kde padl vojín Rudé armády.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3115-10629
Pomník přidal: Ing. Stanislav Mundl
Doplnění informací: Miroslav Maršík