Praha 19

Pomník Československé republiky

Autor: Marek Lanzendorf, 15.02.2020
Umístění: Praha 19, Železnobrodská, Kbely, park, roh s ulicí Vrchlabská
Nápis:
VZNIK
ČESKOSLOVENSKÉ
REPUBLIKY
1918-2018
NA PAMĚŤ VŠEM, KTEŘÍ SE
PŘED STO LETY ZASLOUŽILI
O VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
V ČELE S T.G.MASARYKEM

VZNIK
ČESKOSLOVENSKÝCH
LEGIÍ
1917-2018
SE VZPOMÍNKOU A S PODĚKOVÁNÍM
ČESKOSLOVENSKÝM LEGIONÁŘŮM,
ZA JEJICH KÁZEŇ A STATEČNOST,
BEZ KTERÉ BY ČESKOSLOVENSKÁ
REPUBLIKA NEVZNIKLA

UKONČENÍ
I. SVĚTOVÉ VÁLKY
1918-2018
V ÚCTĚ VŠEM OBĚTEM
PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0019-55789
Pomník přidal: Marek Lanzendorf