Spišská Sobota

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 22.08.2012
Umístění: Spišská Sobota, Sobotské námestie, parčík na námestí
Nápis:
NA PAMÄŤ VO
SVETOVEJ VÁLKE
PADLÝCH.

1848
Poznámka:

Pomník bol pôvodne venovaný revolúcii v rokoch 1848-49. Po skončení prvej svetovej vojny sa maďarské nápisy na pomníku nepáčili navráteným vojakom a hrozilo jeho zničenie. Rozhodlo sa preto, že pomník bude venovaný padlým vojakom vo vojne. Časť maďarských nápisov na pomníku zostala.
(zdroj: http://www.teraz.sk/ceskoslovenske-vyrocia-2018/pomnik-obetiam-1-sv-vojny-v-poprade-c/322351-clanok.html )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Matej Korvín

Autor: Ladislav Barabás, 22.08.2012
Umístění: Spišská Sobota, Sobotské námestie 31, na dome
Nápis:
LATENS ODIUM, PROPRIUM COMMODUM,
JUVENILE CONSILIUM,
PER HAEC TRIA PEREUNT OMNIA REGNA.
ANNO MCCCCLXXIV.
MATTHIAS HUNNIADES REX HUNGARIAE
HIC HOSPITATUS EST.
INSCRIPTIONEM HANC ANTIQUAM RENOVARI SURAVIT
UNIVERSITAS CIVIUM OPPIDI MONTIS STI GEORGII.
ANNO MCMXI.
Poznámka:

Preklad:
Skrytá nenávisť, vlastná (osobná) pohodlnosť, mladistvý (osobný) úsudok – týmito troma vecami hynú všetky kráľovstvá. Roku 1474 Matej Huňady, uhorský kráľ, tu bol hosťom (alebo: tu sa ubytoval). Obnovenie tohto starobylého nápisu obstarala obec občanov Hory sv. Juraja roku 1911.
(zdroj: http://www.spsobota.szm.com/domkralmatejkorvin.htm )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás