Diváky

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Zdeněk Surýnek, 04.11.2011
Umístění: Diváky, park na návsi
Nápis:
PADLÝM HRDINŮM VLASTI SPOLUOBČANÉ

1914
1918

MY CELÝ SVĚT JSME BILI V TVÁŘ
A CELÝ SVET TLOUK V LEBKY NÁS
MY POHŘBILI JSME MNOHÉHO
A MNOHÝ MO UŽ POHŘBÍT NÁS
MY KLESLI CHOŘÍ PŘIŠEL ČAS
A ZDRÁVI JSME A SILNÍ ZAS.

HÁJEK VÁC. 1895 - 1917
KILINGER JAN 1876 - 1917
MANDELÍK FR. 1896 - 1917
RYZÍ JAN 1890 - 1917
ROHL FR. 1891 - 1917
BERNAT JAN 1891 - 1918
DRŠKA FR. 1895 - 1918
GLOC JOS. 1892 - 1918
HÁJEK ER. 1888 - 1918
KŘIVÁNEK V. 1895 - 1918
KURDĚJOVSKÝ V. 1898 - 1918
NĚMEČEK FR. 1880 - 1918
ŠEBESTA LEO. 1874 - 1918
LUDIN VÁCLAV 1896 - 1919
MUSILÍK K. 1881 - 1919
TESAŘ FL. 1873 - 1919
PSOTA MIK. 1879 - 1920

KLIMEŠ FR. 1885 - 1914
PAVLIŇÁK FR. 1884 - 1914
PSOTA IGN. 1880 - 1914
VALOUŠEK BL. 1882 - 1914
BOGDALEK ANT. 1895 - 1915
ČUTA VAVŘIN 1895 - 1915
GRACL JOS. 1895 - 1915
KOMÁREK J. 1892 - 1915
KORDIOVSKY J. 1890 - 1915
PTÁČEK RICH. 1873 - 1915
ROHL JOS. 1889 - 1915
ŠTOURAČ V. - 1915
BEZDĚK FR. 1881 - 1916
HRDLIČKA A. 1872 - 1916
PSOTA JOS. 1887 - 1916
ROZSÍVAL I. 1887 - 1916
FIBICH JOS. 1876 - 1917
KVOCH JOS. 1886 - 1917

LEGIONÁŘ. RUS. LEGIÍ.
KŘIVÁNEK. VINC.
PADL R. 1918 V ČELJABINSKU
Poznámka:

Příběh ruského legionáře Čeňka Křivánka a vojína Mikuláše Psoty - kniha (ne)Zapomenutí legionářští "bráškové" Kloboucko (Spolek vojenské historie Valtice, 2018)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6207-17970
Souřadnice: N48°59'20.69'' E16°47'21.58''
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek
Doplnění informací: Brigita Petrášová

Pomník Jakub Omastú

Autor: Brigita Petrášová, 24.09.2019
Umístění: Diváky, před domem č.p. 49
Nápis:
JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ I ŽIVOT.
KDO VĚŘÍ VE MNE,
BYŤ I UMŘEL, ŽIV BUDE.
JAN.II.25.

V upomínku
na našeho padlého,
v Italii pochovaného syna
JAKUBA
OMASTÚ
zemř. 20. listopadu 1917
v 24. roce věku svého.

Umírám smrtí hrdinů a věčnou
odplatu za to dostanu od Boha.

Zadní strana:
POSTAVEN 1919

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6207-30316
Souřadnice: N48°59'19.92'' E16°47'22.08''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Smírčí kříž Konrádt Schaller

Autor: Brigita Petrášová, 25.09.2019
Umístění: Diváky, okraj lesa mezi obcemi Kurdějov a Diváky
Nápis:
Nečitelný
Poznámka:

Vedle kříže je umístěna informační tabulka s popisem:
"V roce 1663 při tatarském vpádu byl na tomto místě zabit pan Konrádt Schaller císařský služebník a měšťan Hustopečský. Jeho mrtvé tělo pohřbeno v kryptě sv. Jana v Brně."
Muzejní spolek Hustopeče

Kříž je evidován v ÚSKP pod č. rejstříku 105613.

"Kříž v lese U Josífka. Vedle cesty stojící jednoduchý pískovcový kříž se sekaným nápisem na čelní a zadní straně. Nápis je vcelku dobře dochován, ale pro nečistoty a nárusty mikrovegetace velmi špatně čitelný. Nápis by měl podle literatury po doplnění znít: "V roce 1663 při tatarském vpádu byl na tomto místě zabit (usmrcen) pan Konrád Schaller, císařský služebník a měšťan hustopečský. Jeho mrtvé tělo pohřbeno v kryptě u sv. Jana v Brně, duše byla vzata do nebe. Amen." (ČAPKA, F., DVOŘÁKOVÁ, H., JAROŠ, J., SKUTIL, J., UNGER, J., VERMOUZEK, R. Diváky - z dějin Habrůvky bratří Mrštíků. Brno 1987. str. 52)
Vyžaduje restaurátorský zásah. Evidován v Ústředním seznamu kulturních památek pod číslem rejstříku 105613."
(zdroj: CEVH MO)

"Robustní kamenný kříž z roku 1663 s původním německo-českým tesaným nápisem. Upomíná na tragédii zabití císařského posla spěchajícího informovat město Brno o vpádu Tatarů na jižní Moravu. Je dokladem historické události celoevropského významu."
(zdroj: https://pamatkovykatalog.cz)

"Smírčímu kříži se říká U Josífka, některé turistické mapy ho také označují jako Nikolčický kříž. Podstatné ale je, proč tato drobná památka vytesaná z kamene vůbec vznikla. Připomíná událost, ke které došlo roku 1663, tedy v době, kdy Morava úpěla při nájezdech Turků.
No a právě tehdy měl jistý hustopečský měšťan Konrád Schaller utíkat varovat město Brno před blížícím se nebezpečím v podobě turecké armády. Ale nedoběhl. U Nikolčic byl zabit, což dodnes připomíná smírčí kříž a od roku 2010 také pamětní deska. Mimochodem, Schaller se do Brna nakonec dostal, ale jinak, než si plánoval. V moravské metropoli je totiž pohřben."
(zdroj: https://brno.rozhlas.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6207-17972
Souřadnice: N48°58'44.68'' E16°45'46.97''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Josef Drška

 • + o skupině VPM (Slovácká brigáda)
  • Největší vojensky řízená dobrovolnická organizace na území Československa.
   Období: 1918 - 1919
   Činnost: pořádková služba, obrana a stráž hranic
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Brigita Petrášová, 26.01.2020
Umístění: Diváky, hřbitov, hrob č. 20
Nápis:
RODINA DRŠKOVA
JOSEF
*22.6.1889
+13.2.1969
Poznámka:

Nar. 22.6.1889, dom. příslušnost Diváky.
Příslušník Slovácké brigády, vojín, ev. č. 5598, II. polní prapor č. setnina, V. polní prapor 3. setnina.
(zdroj: https://is.muni.cz/www/lukaslexa/Priloha_1_Databaze_prislusniku_Slovacke_brigady.pdf )

Další informace: https://is.muni.cz/www/lukaslexa/Vojaci_Slovacke_brigady_statistika.pdf?fbclid=IwAR026lRrZDMdO-lp-QRLp4ZlQaEI6cBMMCFe42YU3hDfbgcYgCpvOcjJhdY


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°59'13.81'' E16°47'21.11''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Jan Gloc

 • + o skupině VPM (Slovácká brigáda)
  • Největší vojensky řízená dobrovolnická organizace na území Československa.
   Období: 1918 - 1919
   Činnost: pořádková služba, obrana a stráž hranic
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Brigita Petrášová, 26.01.2020
Umístění: Diváky, hřbitov, hrob č. 5
Nápis:
RODINA GLOCOVA
JAN
*4.2.1898 +23.5.1980
Poznámka:

Nar. 4.2.1898, domovská příslušnost Diváky.
Příslušník Slovácké brigády, vojín, ev. č. 5602, II. polní prapor 4. setnina, II. polní prapor 3. setnina, V. polní prapor 3. setnin, posádková nemocnice Brno.
(zdroj: https://is.muni.cz/www/lukaslexa/Priloha_1_Databaze_prislusniku_Slovacke_brigady.pdf )

Další informace: https://is.muni.cz/www/lukaslexa/Vojaci_Slovacke_brigady_statistika.pdf?fbclid=IwAR026lRrZDMdO-lp-QRLp4ZlQaEI6cBMMCFe42YU3hDfbgcYgCpvOcjJhdY


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°59'13.87'' E16°47'20.37''
Pomník přidal: Brigita Petrášová
Doplnění informací: Brigita Petrášová

Hrob Klement Němeček

 • + o skupině VPM (Slovácká brigáda)
  • Největší vojensky řízená dobrovolnická organizace na území Československa.
   Období: 1918 - 1919
   Činnost: pořádková služba, obrana a stráž hranic
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Brigita Petrášová, 26.01.2020
Umístění: Diváky, hřbitov
Nápis:
RODINA NĚMEČKOVA
KLEMENT
*8.10.1898
+27.3.1982
Poznámka:

Nar. 8.10.1898, dom. příslušnost Diváky.
Příslušník Slovácké brigády, vojín, ev. č. 5614, II. polní prapor 4. setnina, II. polní prapor 3. setnina.
(zdroj: https://is.muni.cz/www/lukaslexa/Priloha_1_Databaze_prislusniku_Slovacke_brigady.pdf )

Další informace: https://is.muni.cz/www/lukaslexa/Vojaci_Slovacke_brigady_statistika.pdf?fbclid=IwAR026lRrZDMdO-lp-QRLp4ZlQaEI6cBMMCFe42YU3hDfbgcYgCpvOcjJhdY


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°59'13.57'' E16°47'20.97''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Jan Psota

 • + o skupině VPM (Slovácká brigáda)
  • Největší vojensky řízená dobrovolnická organizace na území Československa.
   Období: 1918 - 1919
   Činnost: pořádková služba, obrana a stráž hranic
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Brigita Petrášová, 26.01.2020
Umístění: Diváky, hřbitov
Nápis:
RODINA
PSOTOVA
JAN
*9.3.1896
+24.7.1971
Poznámka:

Nar. 9.3.1896, dom. příslušnost Diváky.
Příslušník Slovácké brigády, vojín, ev. č. 5619, II. polní prapor 4. setnina, II. polní prapor 2. setnina.
(zdroj: https://is.muni.cz/www/lukaslexa/Priloha_1_Databaze_prislusniku_Slovacke_brigady.pdf )

Další informace: https://is.muni.cz/www/lukaslexa/Vojaci_Slovacke_brigady_statistika.pdf?fbclid=IwAR026lRrZDMdO-lp-QRLp4ZlQaEI6cBMMCFe42YU3hDfbgcYgCpvOcjJhdY


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°59'13.27'' E16°47'21.18''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob František Novotný

Autor: Brigita Petrášová, 26.01.2020
Umístění: Diváky, hřbitov
Nápis:
RODINA NOVOTNÝCH
FRANTIŠEK
*12.7.1887
+13.9.1956
Poznámka:

Italský legionář.
Nar. 12.7.1877 Diváky okr. Hustopeče. U c.k. armády dom. p. pl. 6, vojín. Zajetí 14.6.1916 Monfalcone, přihlášen do legií v Padule.

Více informací naleznete v knize (ne)Zapomenutí legionářští "bráškové" Kloboucko (Spolek vojenské historie Valtice, 2018).


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°59'13.17'' E16°47'20.02''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Antonín Čuta

 • + o skupině VPM (Slovácká brigáda)
  • Největší vojensky řízená dobrovolnická organizace na území Československa.
   Období: 1918 - 1919
   Činnost: pořádková služba, obrana a stráž hranic
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Brigita Petrášová, 26.01.2020
Umístění: Diváky, hřbitov
Nápis:
RODINA ČUTOVA
ANTONÍN
*12.10.1897
+11.8.1963
Poznámka:

Nar. 12.10.1897, dom. příslušnost Diváky. Příslušník Slovácké brigády, vojín, ev. č. 5597, II. polní prapor 4. setnina, IV. polní prapor 3. setnina, nemocnice Brno.
(zdroj: https://is.muni.cz/www/lukaslexa/Priloha_1_Databaze_prislusniku_Slovacke_brigady.pdf )

Další informace: https://is.muni.cz/www/lukaslexa/Vojaci_Slovacke_brigady_statistika.pdf?fbclid=IwAR026lRrZDMdO-lp-QRLp4ZlQaEI6cBMMCFe42YU3hDfbgcYgCpvOcjJhdY


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°59'13.17'' E16°47'20.98''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Václav Hurt (Hurta)

Autor: Brigita Petrášová, 26.01.2020
Umístění: Diváky, hřbitov
Nápis:
RODINA
HURTOVA
VÁCLAV
PODPLUKOVNÍK
*17.8.1929 +21.9.1979 (?)
Poznámka:

Foto vojáka v uniformě ČSLA.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°59'13.64'' E16°47'20.37''
Pomník přidal: Brigita Petrášová