Skořice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Martin Milichovský, 09.07.2014
Umístění: Skořice, na návsi v parčíku před OÚ
Nápis:
PROTI SVÉ VŮLI
ŽIVOT SVŮJ DALI
1914.

OBĚTI NAŠÍ SVOBODY
VÁC. BERDYCH, JAN NESNÍDAL,
VÁC. BERDYCH, JOS. NEKOLNÝ,
VÁC. BERDYCH, JOS. PELIKÁN,
JAN BERDYCH, JAN PRÁŠEK,
AL. BROŽÍK, JOS. ŠEBEK,
VÁC. BOULA, JOS. SKÁLA,
FR. JEDLIČKA, FR. TAUBR,
JAR. KUNC, JAN VARVAROVSKÝ,
VÁC. KRAJDL, JAR. VAVROCH,
JAROL. MOUREK, JOS.V ALENTA,
VRA. MOTTL, VÁC. VRÁTNÝ,
JOS. NESNÍDAL, FR. VRÁTNÝ,
VĚNOVÁNO OD SKOŘICKÝCH RODÁKŮ
Z AMERIKY. R. 1926.

SVOBODNÉ VLASTI
SE NEDOČKALI
1918.
Poznámka:

- převzato z: http://www.drobnepamatky.cz/
- pomník zhotovil mistr p. Habada z Rožmitálu, původně pomník stál u školy (zdroj: CEVH)
- na návsi je celkem pět pomníků, některé jsou ze zaniklých vesnic ve vojenském újezdu Brdy

Jan Berdych, narozen 1892 Skořice, svobodník, příslušník 7. střeleckého pluku, zemřel v nemocnici 2. 4. 1916 Dimitrijevka, Rusko.
Josef Berdych, narozen 1892, Skořice, vojín, padl v boji 21. 11. 1914 Nowe Brzesko, Halič, na pomníku není uveden.
Václav Berdych, narozen 3. 12. 1886 Skořice, příslušník 7. zeměbran. pluku, zemřel v zajetí, 17. 2. 1915, Srbsko.
Václav Berdych
Václav Berdych, narozen 1883 Skořice, příslušník 88. pěšího pluku,
zemřel v zajetí 2. 1915, Skoplje, Srbsko.
Václav Boula
Alois Brožík
František Jedlička, narozen 9. 10. 1877 Skořice, příslušník 38. domobran. pluku, nezvěstný v boji, 3. 9. 1914 Halič.
Jan Kopecký, narozen 1878 Skořice, příslušník 53. domobran. praporu, zemřel 27. 10. 1914 Srbsko.
Václav Krajdl, narozen 1878 (dle VUA Praha 1879) Skořice, příslušník 28. zeměbran. pluku, zemřel 2. 5. 1915 Ropice Ruska, Halič.
Jaroslav Kunc
Vratislav Mottl
Jaroslav (Jarolím) Mourek, narozen 1889 Skořice, 7. zeměbranecký pluk, desátník, padl v boji 15. 9. 1914 Parašnica, Srbsko.
Josef Nekolný
Jan Nesnídal, narozen 1886 Struhaře, 7. zeměbranecký pluk, vojín, podlehl zranění, zemřel v nemocnici 1/1915 Skoplje, Makedonie.
Josef Nesnídal
Josef Pelikán, narozen 1885 Těškov, 7. zeměbranecký pluk, padl v boji 29. 12. 1915 Elbasan, Albánie.
Jan Prášek
Josef Šebek
Josef Skála
František Skřivan, narozen 1884 Skořice, příslušník 35. pěšího pluku, padl v boji 21. 5. 1915 Grabow, Ruské Polsko, na pomníku není uveden.
František Taubr, narozen 16. 9. 1891 Skořice, zemřel 17. 12. 1914 Srbsko.
Josef Valenta
Jan Varvařovský, narozen 21. 1. 1886 Padrť, 7. střelecký pluk, zemřel 14. 10. 1915 Niš, Srbsko. Na pomníku uvedeno Varvarovský, správně však dle kroniky, matriky narozených a dalších rodinných záznamů Varvařovský.
Jaroslav Vavroch
František Vrátný, vojín.
Václav Vrátný, narozen 11. 6. 1885 Skočice, příslušník 7. zeměbraneckého pluku, vojín, zemřel 5. 3. 1915 Kragujevac, Srbsko.
Gustav Žofka, není uveden na pomníku, informace z kroniky obce.
Všichni uvedení sloužili v armádě R-U.
(zdroj: CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3211-05775
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Marek Lanzendorf

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Martin Milichovský, 28.12.2014
Umístění: Skořice, na návsi v parčíku před OÚ
Nápis:
PROTI SVÉ VŮLI
ŽIVOT SVŮJ DALI
1914.

FR. PODZIMEK FR. ČERNÝ
FR. PECH ST. PECH
JOS. MOULIS JOS. ŠOUREK
ANT. BOUKAL VIL. VRBA
VÁC. DRECHSLER VÁCL. LANCINGR
JOS. PODZIMEK OTA BAUR

SVOBODNÉ VLASTI
SE NEDOČKALI
1918.

VDĚČNÁ OBEC SVÝM HRDINŮM.
Poznámka:

- pomník pochází ze zaniklé obce Padrť ve vojenském újezdu Brdy. Osazení pomníku provedli skořičtí občané v dubnu 1973, celý areál byl slavnostně otevřen na pietní slavnosti 27. října 1973.(zdroj: CEVH)
- na návsi je celkem pět pomníků, některé jsou ze zaniklých vesnic ve vojenském újezdu Brdy
- převzato z: http://www.drobnepamatky.cz/

Josef Bauer, narozen 1889 Kročehlavy, příslušník 38. zeměbraneckého pluku, vojín, zemřel v nemocnici 15. 6. 1915 Vyiegyhaza, Uhry. Na pomníku není uveden.
Ota Baur
Antonín Boukal, narozen 1894 Padrť, příslušník 7. zeměbran. pluku, zemřel 22. 7. 1915 M.Niedrzewica, Ruské Polsko.
Antonín Brynda, narozen 1885 Kolvín, příslušník 7. zeměbran. pluku, padl v boji 26. 5. 1915 Arangjelovac, Slavonie. Na pomníku není uveden.
František Černý, narozen 1889 Padrť, příslušník 7. střeleckého pluku, vojín, padl v boji 20. 8. 1917 řeka Isonzo, Gorica, Přímoří.
Václav Drechsler
Antonín Drnec, narozen 1883 Nýrsko, 38. pěší pluk, padl v boji 14. 9. 1915 Sokolow, Halič. Na pomníku neuveden.
František Krátký, narozen 1880 Kolvín, padl v boji 26. 6. 1915 Sivka, Halič. Na pomníku není uveden.
Václav Lancingr, narozen 1896 Padrť, příslušník 38. zeměbran. pluku, zemřel 7. 9. 1915 Chatki, Rusko.
Josef Moulis, narozen 1893 Kolvín, příslušník 38. zeměbran. pluku, zemřel 6. 4. 1915.
František Pech
Stanislav Pech, narozen 1891 Padrť, 88. pěší pluk, vojín, podlehl zranění, zemřel v nemocnici, 18. 11. 1918 Praha.
František Podzimek
Josef Podzimek
Josef Šourek, narozen 1887 Padrť, zemřel v zajetí 1915 Srbsko. Možný tvar jména Šouřek.
Vl. Vrba
Všichni uvedení sloužili v armádě R-U.
(zdroj: CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3211-33195
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Marek Lanzendorf

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Martin Milichovský, 28.12.2014
Umístění: Skořice, na návsi v parčíku před OÚ
Nápis:
K
UPOMÍNCE
PADLÝM
1914 - 1918

Věnují
místní národní spolky
10.7.1921.
Poznámka:

- na návsi je celkem pět pomníků, některé jsou ze zaniklých vesnic ve vojenském újezdu Brdy
- převzato z: http://www.drobnepamatky.cz/

Seznam Obětí války dle CEVH MO ČR:
Josef Albrecht, narozen 1882 Příbram, armáda R-U, vojín, příslušník 13. pěšího pluku, padl v boji 26.3.1915 Kolomea, Halič.
Jan Bartušek, narozen 1895 Kolvín, armáda R-U, vojín 88. pěší pluk, padl v boji 12.12.1917 Primolano, Vicenza, Itálie.
Josef Bečka, narozen Kolvín, armáda R-U, vojín, příslušník 100. pěšího pluku, padl v boji 16.5.1915 Biecz, Ruské Polsko.
Karel Bečka, narozen 1886 Kolvín, armáda R-U, vojín, 38. pěší pluk, zemřel 20.1.1916 Burkasso, Halič.
Antonín Brynda, narozen 1885 Kolvín, armáda R-U, vojín, příslušník 7. zeměbraneckého pluku, padl v boji 26.2.1915 Arangjelovac, Slavonie.
Václav Hudec, narozen 23.4.1894 Kolvín, armáda R-U, 28. zeměbranecký pluk, vojín, podlehl zranění, zemřel v nemocnici, zajatec 1917 Kyjev, Rusko.
František Krátký, narozen 1880 Kolvín, armáda R-U, vojín, padl v boji 26.6.1915 Sivka, Halič.
Josef Šafařík, narozen 1892 Kolvín, armáda R-U, vojín, 7. střelecký pluk, podlehl zranění, zemřel v nemocnici 13.2.1915 Aleksinač, Srbsko.
(zdroj: CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3211-05777
Souřadnice: N49°40'41.61'' E13°42'11.24''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Marek Lanzendorf

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Miloš Bělohlávek, 31.07.2014
Umístění: Skořice, na návsi v parčíku před OÚ
Nápis:
NA PAMÁTKU
OBĚTEM I. A II.
SVĚTOVÉ VÁLKY
Z OBCE ZÁBĚHLÁ
Poznámka:

- pomník byl do Skořic přivezen po roce 2000 rodáky obce Záběhlá. (zdroj: CEVH)
- na návsi je celkem pět pomníků, některé jsou ze zaniklých vesnic ve vojenském újezdu Brdy
- převzato z: http://www.drobnepamatky.cz/

Seznam Obětí války dle CEVH MO ČR:
Václav Bacík, narozen 1887 Záběhlá, armáda R-U, 11. pěší pluk, padl v boji 20.5.1916 Vezzena, Itálie.
František Fous, narozen 1892 Záběhlá, armáda R-U, padl v boji 9.9.1914 Salač, Drina, Bosna.
Jan Majer, narozen 1881 Záběhlá, armáda R-U, 7. zeměbranecký pluk, zemřel 7.11.1914 Novroviči, Srbsko.
Josef Pour, narozen 1896 Záběhlá, armáda R-U, 28. střelecký pluk, vojín, padl v boji 26.11.1917 Sizemola, Asiago, Itálie.
Jaroslav Sazima, narozen 4.2.1890 Záběhlá, armáda R-U, 2. dragounský pluk, nezvěstný v boji 1914 Tarnopol, Halič.
(zdroj: CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3211-05774
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Marek Lanzendorf

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Martin Milichovský, 31.07.2013
Umístění: Skořice, na návsi v parčíku před OÚ
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
OBĚTEM FAŠISTICKÉ OKUPACE.

ALOIS VAVROCH SKOŘICE
JOSEF PAVLOVIČ KOLVÍN
JAN VANĚK KOLVÍN
VÁCLAV KRAJDL PADRŤ
Poznámka:

- desku vyrobila provozovna Kámen v Praze. Osazení do skalky provedli skořičtí zedníci. Památník byl instalován na jaře 1975, slavnostně odhalen 9. května 1975. (zdroj: CEVH)
- na návsi je celkem pět pomníků, některé jsou ze zaniklých vesnic ve vojenském újezdu Brdy
- převzato z: http://www.drobnepamatky.cz/

Václav Krajdl, padl v boji 5.5.1945 Vrch Praha (Vojenské pásmo Brdy). Pokoušel se odzbrojit německou posádku v jednom vojenském objektu. V té době již bydlel v Trokavci.
Josef Pavlovič, narozen Kolvín, padl 5.5.1945 během Pražského povstání při obraně budovy Československého rozhlasu. Kolvínský rodák, poté pražský občan.
Jan Vaněk, narozen Kolvín, onemocněl v koncentračním táboře Radeberg a jako práce neschopný zde zastřelen 19.2.1945.
Alois Vavroch, narozen 4.2.1913 Skořice, popraven za ilegální činnost 20.1.1945 Drážďany.
(zdroj: CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3211-21977
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Alois Vavroch

Autor: Marek Lanzendorf, 08.01.2020
Umístění: Skořice 91, na domě, kde se narodil a žil
Nápis:
VZPOMÍNÁME
ALOIS
VAVROCH
NAROZEN 2.IV.1916
POPRAVEN
NACISTY
20.I.1945
BYL JSEM VĚZNĚM POLITICKÝM.
BÝTI VĚZNĚM, NENÍ ŽÁDNÁ SLAST,
CO JSEM PROVEDL? CO VY VŠICHNI!
MILOVAL JSEM SVOJI VLAST.
VĚNUJE D.K.C.M. MIROŠOV
Poznámka:

Deska je umístěna na domě, kde se narodil a žil.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3211-5773
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob Emanuel Boukal

Autor: Marek Lanzendorf, 08.01.2020
Umístění: Skořice, hřbitov, kostel sv. Václava
Nápis:
MARIE A
EMANUEL
BOUKALOVI
Z PADRTÍ
1875-193?
SPĚTE SLADCE
Poznámka:

- foto v uniformě
- poslední číslice data úmrtí nečitelná


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob František Pour

Autor: Marek Lanzendorf, 08.01.2020
Umístění: Skořice, hřbitov, kostel sv. Václava
Nápis:
FRANTIŠEK POUR
nar. 12. srpna 1885
zemř. 28. dubna 1938
Poznámka:

Narozen 10.8. (nebo 12.8.) 1885 Padrť okr. Rokycany, bydliště Padrť okr. Rokycany, zaměstnání horník, vyznání řím.kat., datum zařazení do rakousko-uherské armády 28.7.1914, první a poslední útvar rakousko-uherské armády 88.p.pl., hodnost rakousko-uherské armády vojín, zajetí 28.11.1914 Lazerevac, datum a místo přihlášení do legií 24.2.1918 Padula, datum zařazení do legií 17.3.1918, první a poslední útvar v legiích 21.stř.pl. (Čs. legie ve Francii), konec v legiích 7.5.1919 (demobilzován), vojín.
(zdroj: http://legie100.com , http://www.vuapraha.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob Josef Kadlec

Autor: Marek Lanzendorf, 08.01.2020
Umístění: Skořice, hřbitov, kostel sv. Václava
Nápis:
JOSEF KADLEC
ze Skořic
narozen 1912, zemřel jako vojín roku 1936

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob Václav Bouše

Autor: Marek Lanzendorf, 08.01.2020
Umístění: Skořice, hřbitov, kostel sv. Václava
Nápis:
Zde odpočívá v Pánu
Václav
Bouše
c. k. strážmistr tělesné stráže
Jeho Veličenstva
císaře a krále Frant. Josefa I.
*18 4/11 84 +19 30/6 10
Spi sladce milý synu!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf