Dublovice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. Zdeněk Rerych_senior, 03.10.2015
Umístění: Dublovice, mezi kostelem, školou a farou
Nápis:
VAŠE KREV SVLAŽILA KLÍČÍCÍ SÍMĚ NAŠÍ
SVOBODY
1914 1918

BŘEKOVA LHOTA:
BREJŠKA ŠTĚP., JANDA K.

TŘEBNICE:
BAREŠ JOS., ČERVENKA ANT., HAŠEK J., HUŠPAUER JOS., JINDRÁK JOS., KYMLA VOJ., MŰLLER K., PEČENÝ FR., TREMČÍNSKÝ FR., VONDRÁČEK FR.

DUBLOVICE:
BAREŠ FR., BAREŠ J., BROŽ ANT., CARBOCH V., ČEJDA ANT., ČEJDA JOS., DOLEŽAL FR.FAJERER FR., FAJERER JOS., HRON JOS., CHVÁTAL JOS., CHVÁTAL V., JANOUCH FR., JIRÁČEK V., KATZ JIN:, KRAMEŠ J., KŘÍŽ ANT., KŘÍŽEK ANT., KUTCHAN V., KYMLA EM., LOUŽECKÝ JOS., MALENDA JOS., PEŠATA FR., REBEC JOS., ŘEZNÍK JOS., SCHOŘ BED., SKŘIVÁNEK ANT., SMETANA FR., SPILKA AUG., STRNAD FR., STRNAD JOS., TAŠKA V., VANĚČEK FR., VONDRA FR., VYSKOČIL FR., VYSKOČIL J., VYSKOČIL V., VYSTYD JAR., VYSTYD MIL., VYSTAD JAR., VYSTYD K., KYMLA M.,

CHRAMOSTY:
BAREŠ JOS., JIRUŠKA JOS., PÍPOTA ANT., SEMÍN JAR.,

LÍCHOVY:
BROŽ ANT., ČERMÁK FR., HES BOH., KŘESINA FR., MÁŠA FR., MÁŠA K., SKÁLA ANT., SOSNOVEC ŠTĚP.

1918-1922 ÚTRAPÁM VÁLKY PODLEHLI:
BREJŠKA ANT., KYMLA ANT., BAREŠ V. BUDKA JOS., DOLEŽAL ANT., TOPIČ JOS., ČERMÁK EMIL, KŘÍŽEK VOJ.
MÁCHA FR., MATOUŠEK FR., ŠOFKA ANT., HÁJEK JOS., DURDIL ANT., KLÍMA JOS., VRŠECKÝ PETR

MODLETE SE ZA NÁS!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2123-01728
Souřadnice: N49°40'18.12'' E14°21'39.02'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ing. Zdeněk Rerych_senior
Příprava dat: Jaroslav Mrvka

Kenotaf Břetislav Vystyd

Autor: Marek Lanzendorf, 30.12.2019
Umístění: Dublovice, hřbitov, střed obce u kostela
Nápis:
BŘETISLAV VYSTYD
OBCHODNÍK
*19.8.1900 DOTRPĚL V DRÁŽĎANECH 24.2.1942.
Poznámka:

Právě německým bezpečnostním orgánům se nejčastěji podařilo objevit a zjistit ty závažnější případy. Jejich řešením se pak zabývaly německé soudy, které vynášely mnohé exemplární tresty. Zvláštním soudem u Německého soudu v Praze byli pro obchod s potravinovými lístky v roce 1942 odsouzeni k trestu smrti Břetislav Vystyd a bratři Václav a Karel Heřmánkovi z Dublovic, kteří na okresním úřadě v Sedlčanech zcizili oděvní lístky určené ke skartaci, a poté je měli údajně prodávat, přičemž je nabízeli i Židům.
(zdroj: Diplomová práce, Střípky z mozaiky protektorátní společnosti, Jakub Doležal, 2008)


Souřadnice: N49°40'18.12'' E14°21'39.02'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Marek Lanzendorf