Mariánské Lázně

Kenotaf Obětí 1. světové války

Autor: Ivan Malínský, 28.08.2019
Umístění: Mariánské Lázně, u Purkyňovy stezky
Nápis:
Unseren im Weltkrieg
1914-1918
gefallenen Helden
die
Kurstadt Marienbad

Johann
Fischer
LDST. BAON.45.
GEB. 1877 - GEST. 1917
MARIENBAD

Georg
Zischka
FELDK. R. Nr. 22.
GEB. 1881 - GEST. 1914
RUSSLAND
Poznámka:

Dříve býval hřbitov oplocen kovaným ozdobným plotem. Pietní areál doplňovala vstupní brána, kamenná sedátka a kamenný kříž. Na přírodních balvanech byly upevněny měděné destičky se jménem, rokem a místem umrtí vojáků i občanů Mariánských Lázní. Mezi uvedenými jmény jsou i potomci významných osobností z historie města.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Ivan Malínský
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem nacismu

Autor: David Kosina, 06.08.2017
Umístění: Mariánské Lázně, Hlavní třída, park Střed, u trolejbusové zastávky Mariánské Lázně - Pošta
Nápis:
NEZEMŘU, BUDU ŽÍT A BUDU VYPRAVOVAT O HOSPODINOVÝCH ČINECH.
(ŽALM 118/17)

NA PAMĚŤ MARIÁNSKOLÁZEŇSKÝCH
ŽIDOVSKÝCH OBČANŮ A SYNAGOGY
POSTAVENÉ ROKU 1884
VYPÁLENÉ V NOCI ZA POGROMU
9 - 10 11 1938

ZUR ERINNERUNG AN DIE JUDISCHEN
BÜRGER VON MARIENBAD
UND DIE IM JAHRE 1884
ERBAUTE UND IN DER POGROMNACHT
9 / 10 11 1938
NIEDERGEBRANNTE SYNAGOGE

NIKDY NEZAPOMÍNEJME!
VERGESSEN WIR NIE!
Poznámka:

Jedná se o pomník připomínající události pogromu na židovské obyvatele Mariánských Lázní o Křišťálové noci z 9. na 10. listopadu 1938. Byl slavnostně odhalen dne 10. 11. 2010, tedy v den 72. výročí Křišťálové noci. Z několika návrhů bylo nakonec vybráno a realizováno dílo Ing. arch. Pavla Gracy. Pomník stojí přes ulici, přímo proti místu, kde stávala židovská synagoga. Finančně na něj přispěli i studenti z německého partnerského města Weiden. Pozemek po někdejší synagoze je dosud prázdný, patří soukromému majiteli, který místo plánuje zastavět novou budovou.
(zdroj: http://www.zanikleobce.cz/ , http://www.holocaust.cz/zdroje/zidovske-komunity-v-cechach-a-na-morave/kristalova-noc-v-pohranici/kristalova-noc-v-marianskych-laznich/ )

Po událostech Křišťálové noci v Mariánských Lázních vyšel dne 17. listopadu 1938 v Die Zeit následující článek: http://www.holocaust.cz/zdroje/dokumenty/rissky-pogrom-zvany-kristalova-noc/marienbad-ohne-juden/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pomník Obětem nacismu a 2. světové války

Autor: David Kosina, 07.08.2017
Umístění: Mariánské Lázně, Chebská, židovský hřbitov, odbočka z ulice Chebská - vpravo ze silnice ve směru z M. Lázní do obce Velká Hleďsebe - v lese u vily s čp. 451/22
Nápis:
NA PAMĚŤ VŠECH ŽIDŮ KTEŘÍ
ZAHYNULI V DOBĚ NACISTICKÉ
HRŮZOVLÁDY
JEJICH JMÉNA BUDIŽ ZAPSÁNA
DO KNIHY VĚČNÉHO ŽIVOTA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°57'51.61'' E12°41'1.24'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina

Hrob Theodor Lessing

Autor: Mathesar, Wikimedia, 19.05.2016
Umístění: Mariánské Lázně, Chebská 451/22, židovský hřbitov
Nápis:
Prof. Dr. Theodor
LESSING
Ermordet in Marienbad
am 30.8.1933.
Das erste Opfer
des Faschismus in der ČSR.
Poznámka:

Theodor Lessing (8. únor 1872 Hannover – 31. srpen 1933 Mariánské Lázně) byl německý filozof a novinář židovského původu. Dne 30. srpna 1933 byl na něj spáchán atentát třemi henleinovci, Rudolfem Zischkou, Rudolfem Max Eckertem a Karlem Hönlem, kteří na něj vystřelili přes okno vily, v níž pracoval. Na následky zranění Lessing zemřel druhého dne v mariánskolázeňské nemocnici. Henleinovští vrazi uprchli do Německa a nebyli nikdy potrestáni. Na jeho hrobě v Mariánských Lázních je nápis: První oběť fašismu v ČSR. O případu vraždy Theodora Lessinga pojednává i československý film Výstřely v Mariánských Lázních z roku 1973. (Zdroj: Wikipedia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°57'52.44'' E12°41'0.67'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Leo Bloch a kenotaf Marta Blochová

Autor: David Kosina, 07.08.2017
Umístění: Mariánské Lázně, Chebská, židovský hřbitov, odbočka z ulice Chebská - vpravo ze silnice ve směru z M. Lázní do obce Velká Hleďsebe - v lese u vily s čp. 451/22
Nápis:
LEO BLOCH
21.4.1891 20.3.1969

IN MEMORIAM

MARTA BLOCHOVÁ
9.5.1896 9.12.1943

KONCENTR. TÁBOR
TEREZÍN
Poznámka:

Leo Bloch:
(*21.4.1891 †20.3.1969)
odvezen dne 5. 6. 1942 transportem pod kódem AAb a osobním číslem 696 z Kolína do Terezína společně s dalšími 743 osobami. Přežil a v Terezíně byl osvobozen.

Marta Blochová:
(*9.5.1896 †9.12.1943)
poslední bydliště před deportací: Dolní Kralovice, adresa/místo registrace v Protektorátu: Dolní Kralovice, transportována pod kódem AAb, č. 695 dne 5. 6. 1942 z Kolína do Terezína. Zahynula dne 11. 12. 1943 v Terezíně.
Datum úmrtí rozdílně zapsáno na náhrobku a v databázi obětí holocaustu.
(zdroje: http://www.pamatnik-terezin.cz/vyhledavani/ghetto/ , http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°57'51.61'' E12°41'1.24'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina

Hrob Max Löwy

Autor: David Kosina, 07.08.2017
Umístění: Mariánské Lázně, Chebská, židovský hřbitov, odbočka z ulice Chebská - vpravo ze silnice ve směru z M. Lázní do obce Velká Hleďsebe - v lese u vily s čp. 451/22
Nápis:
PROFESOR M.U.D.r. MAX LÖWY
6.1.1875
16.1.1948
Poznámka:

MUDr. Maximilian Löwy:
*5. ledna 1875 v Mariánských Lázních, byl rakousko-českým univerzitním profesorem v oborech psychiatrie, neurologie, balneologie a psychoanalýzy.
Vystudoval medicínu na univerzitě ve Štrasburku a Praze. V létě pracoval jako lázeňský lékař a psychiatr v Mariánských Lázních a v zimě na Psychiatrické klinice v Praze. Od roku 1912 do roku 1914 pracoval jako neurolog u Heluánu poblíž Káhiry.
Během první světové války sloužil jako plukovník, veterinář Rakousko-Uherské armády. Během služby byl několikrát vyznamenán Karlovým vojenským křížem. Po válce od roku 1919 byl soukromým lektorem v Praze a v roce 1924 se stal profesorem neurologie a psychiatrie na pražské univerzitě. M. Löwy publikoval nejméně 64 vědeckých prací. Byl ženatý, bezdětný.
Dne 7.5.1942 byl odvezen transportem pod kódem At a číslem 455 z Prahy do Terezína. Zde byl 8. května 1945 osvobozen Rudou armádou. Později se vrátil do Mariánských Lázní, kde v lednu 1948 zemřel.
(zdroje: https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite , http://www.pamatnik-terezin.cz/vyhledavani/ghetto/ )

Na náhrobku zapsáno datum narození 6. ledna. Oproti tomu u všech zdrojů uváděno datum narození M. Löwyho 5. ledna 1875.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°57'51.61'' E12°41'1.24'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina

Kenotaf Marta Horowitzová

Autor: David Kosina, 07.08.2017
Umístění: Mariánské Lázně, Chebská, židovský hřbitov, odbočka z ulice Chebská - vpravo ze silnice ve směru z M. Lázní do obce Velká Hleďsebe - v lese u vily s čp. 451/22
Nápis:
IN MEMORIAM
MARTA HOROWITZOVÁ
8. XI. 1884.
Poznámka:

Marta Horowitzová:
(*8.11.1884 v Chomutově †18.5.1944 v Osvětimi)
Úředně hlášena v Mariánských Lázních, kde žila s manželem Emilem a kde byla vedena jako soukromnice. Ovdověla a v září 1938 odešla do Prahy. Její poslední bydliště před deportací: Praha VII, adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha VII, Vinařská 15. Dne 23.7.1942 byla odvezena transportem s kódem AAt, č. 734 z Prahy do Terezína.
Následně byla deportována transportem s kódem Eb, č. 1159 dne 18. 05. 1944 z Terezína do Osvětimi. Zde zahynula.
(zdroj: http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/95354-marta-horowitzova/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°57'51.61'' E12°41'1.24'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina

Kenotaf Franz Högg

Autor: Jan Suchan, 09.01.2017
Umístění: Mariánské Lázně, Ke kostelu, zrušený hřbitov v místní části Úšovice u kostela Sv. Antonína Paduánského
Nápis:
FRANZ HÖGG
STAATL. GEP. FORSTWIRT
K.K. OBERLEUTNANT I.D.EV.LDSTM.REG. №6
GEFALLEN AM 10. MAI 1915 IN GALIZIEN
IN SEINEM 35. LEBENSJAHRE
.....
MIT GEZÜCKTEM SÄBEL IN DER HAND
FIEL ER ALS HELD FÜR SEIN VATERLAND
Poznámka:

překlad:
FRANZ HÖGG
STÁTNÍ LESNÍK
C. A K. PORUČÍK VE STAVU ZEMĔBRANECKÉHO PĔŠĺHO PLUKU Č. 6
PADL DNE 10. KVĚTNA 1915 V HALIČÍ
V 35. ROCE SVÉHO VĚKU

S TASENOU ŠAVLÍ V RUCE
PADL JAKO HRDINA ZA SVOU VLAST
Högg Franz: *1880, Oberlt., k. k. LIR. Nr. 6, 7. Komp.
(zdroj: Oö landesbibliothek)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°57'8.5'' E12°43'13.49'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Jan Suchan
Doplnění informací: Arno Glaser
Příprava dat: Milan Lašťovka

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Marta Nejedlá, 25.04.2009
Umístění: Mariánské Lázně, Masarykova, křižovatka ulic Masarykova a Reitenbergova
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Pomník byl zhotoven v roce 1974. Nápis dnes neznámý, byl po roce 1989 odtesán z podstavce.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°58'27.8'' E12°42'13.6''
Pomník přidal: Marta Nejedlá

Pomník vojákům Americké armády

Autor: Marta Nejedlá, 22.04.2009
Umístění: Mariánské Lázně, Masarykova, sady Václava Stehlíka, při ulici Masarykova
Nápis:
VELITEL 3.ARMÁDY
GENERAL GEORGE S. PATTON

NA POČEST
OSVOBOZENÍ MĚSTA
AMERICKOU
ARMÁDOU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°58'31.5'' E12°42'16.3''
Pomník přidal: Marta Nejedlá