Milíčeves

Hrob Václav Peřina

Autor: Petr Kudláček, 07.10.2019
Umístění: Milíčeves, hřbitov, vedle brány
Nápis:
PEŘINA VAŠEK
CIVILNÍ LETEC
NAROZEN 30.8.1906
ZAHYNUL PŘI LETECKÉM DNU 6.9.1931
V TŘEBÍČI NA MORAVĚ
Poznámka:

Pilot Moravského aeroklubu Václav Peřina (polní pilot letec čet. od LP2 v záloze) zahynul při letecké nehodě 6.9.1931 v Třebíči, při akrobatickém vystoupení na leteckém dnu. Dle článku v časopisu Letectví 1931, str. 387 spadl při výkrutu do vývrtky, kterou nevybral. Na místě nehody je pomník.
Václav Peřina pocházel z Milíčevsi, dne 1.10.1925 nastoupil jako pilotní žák do Školy pro odborný dorost letectva Vojenského leteckého učiliště v Prostějově, od listopadu 1926 do května 1927 absolvoval Pokračovací leteckou školu jednosedadlovou (stíhací) v Chebu. Jeho spolužákem při leteckém výcviku byl Oldřich Doubek, který vše popsal ve své knize Ikarové bez bájí a legend. Poté Václav Peřina nastoupil k Leteckému pluku č.2 v Olomouci, od září 1927 byl přidělen jako instruktor do Vojenského leteckého učiliště v Prostějově, do kterého před dvěma roky sám nastoupil. Ke dni 1.7.1928 byl des. Václav Peřina od LP2 jmenován Polním pilotem letcem (Věstník MNO – část osobní, 1928, str. 409). Dne 26. 5. 1929 jako příslušník 39. letky LP2 havaroval po vysazení motoru při akrobacii na leteckém dnu v Brně a byl zraněn. Roku 1930 odešel do zálohy, a od té doby pracoval ve Zbrojovce Brno, a létal v Moravském aeroklubu.

Další na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky

Novinový článek z r. 2018 popisující nehodu:
https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/nehoda-letani-letadlo-pilot-vaclav-perina-zahada-vyroci-umrti-trebic-vysocina.A181020_434225_jihlava-zpravy_mv?


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°22'55.62'' E15°24'11.46''
Pomník přidal: Petr Kudláček
Doplnění informací: Brigita Petrášová